Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Rozhovor s Petrem Havelkou z ČAOH pro Zpravodaj venkova 23.03.2014 | kategorie: ČAOH v médiích

Rozhovor s Petrem Havelkou z ČAOH pro Zpravodaj venkova

Na vystoupení v Senátu v rámci setkání starostů obcí z celé ČR organizované Spolkem pro obnovu venkova a s účastí Sdružení místních samospráv, prezetoval Petr Havelka, ředitel...

Dotace jsou terčem kritiky i na Slovensku - deformují trh 18.03.2014 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

Dotace jsou terčem kritiky i na Slovensku - deformují trh

Slovenská odborná veřejnost vážně diskutuje nad smysluplností dalších dotací do odpadového hospodářství. Ve vyhlášené anketě odborníků jednoznačně vítězí názor, aby...

ČAOH - Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady 13.03.2014 | kategorie: Odborné články

ČAOH - Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dnes vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 35/2014 Sb. novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela vyhlášky...

Příspěvek ČAOH do polemiky Odpadového fóra ke složení pracovních skupin na MŽP 12.03.2014 | kategorie: ČAOH v médiích

Příspěvek ČAOH do polemiky Odpadového fóra ke složení pracovních skupin na MŽP

Pracovní skupiny k legislativě odpadového hospodářství byly od listopadu minulého roku tématem článků v odborných i obecných médiích. Kritika padala zejména na nevyvážené složení...

ČAOH - Ukliďme Česko 09.03.2014 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

ČAOH - Ukliďme Česko

Česká asociace odpadového hospodářství a její členové podporují první ročník celorepublikové úklidové akce s názvem „Ukliďme Česko“. Zúčastnit se můžete i vy.

Novela vyhlášky k autovrakům je v připomínkovém řízení 04.03.2014 | kategorie: Odborné články

Novela vyhlášky k autovrakům je v připomínkovém řízení

Česká asociace odpadového hospodářství připravila stručný výtah základních změn, které jsou navrhovány novelou vyhlášky MŽP č. 352/2008 Sb. o autovracích.

Informace o trhu s komunálními odpady v Německu - zařízení je příliš mnoho, odpadů málo 23.02.2014 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

Informace o trhu s komunálními odpady v Německu - zařízení je příliš mnoho, odpadů málo

ČAOH přináší aktuální informace o trhu s komunálními odpady za rok 2013 v Německu, v nedávné době publikované časopisem EUWID Recyklace a nakládání s odpady. EUWID informaci...

Připomínky ČAOH k narychlo schvalované elektronovele zákona o odpadech 11.02.2014 | kategorie: Odborné články

Připomínky ČAOH k narychlo schvalované elektronovele zákona o odpadech

Vzhledem k opakujícímu se zájmu novinářů a odborné veřejnosti o oblast změn odpadové legislativy spojené s kolektivními systémy, zveřejňuje nyní Česká asociace odpadového...

ČAOH se opět rozrostla o dalšího člena 10.02.2014 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

ČAOH se opět rozrostla o dalšího člena

V únoru vstoupila do České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) další významná odpadářská společnost - Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Aktualizace příručky pro ohlašování do IRZ 06.02.2014 | kategorie: Odborné články

Aktualizace příručky pro ohlašování do IRZ

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (dále jen „IRZ“) byla Ministerstvem...

Odpadová soutěž Kovohutí pokračuje 4. kolem od 01.02.2014 do 30.04.2014 05.02.2014 | kategorie: Články z tisku

Odpadová soutěž Kovohutí pokračuje 4. kolem od 01.02.2014 do 30.04.2014

Člen České asociace odpadového hospodářství společnost Kovohutě Příbram vyhlásila další kolo své soutěže. Na podporu ekologického chování v oblasti sběru a třídění odpadů...

Jak je to s tržním prostředím u elektroodpadů? - dva zajímavé články Lidových novin 27.01.2014 | kategorie: Články z tisku

Jak je to s tržním prostředím u elektroodpadů? - dva zajímavé články Lidových novin

Je pravdou, že na MŽP v posledním období probíhaly a probíhají pracovní skupiny i k problematice legislativy elektroodpadů. Složení aktuálních pracovních skupin však bylo mediálně z...

Praktická příručka pro přeshraniční přepravu odpadů 27.01.2014 | kategorie: Odborné články

Praktická příručka pro přeshraniční přepravu odpadů

Česká asociace odpadového hospodářství přináší informaci o nově zpracované Praktické příručce pro přeshraniční přepravu odpadů, ve které je možné najít informace k...

ČAOH přináší další pozitivní příklad materiálového využití odpadů v ČR – pěnové sklo 22.01.2014 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

ČAOH přináší další pozitivní příklad materiálového využití odpadů v ČR – pěnové sklo

Členové České asociace odpadového hospodářství společnost AMT Příbram a její mateřská firma Recifa úspěšně v ČR zpracovávají velké množství odpadního skla, aneb Pěnové sklo...

Stanovisko MŽP k souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady 10.01.2014 | kategorie: Odborné články

Stanovisko MŽP k souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Zákonem č. 169/2013 Sb. bylo v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) bylo upraveno ustanovení § 16 odst. 3 tak, aby se povinnost původce odpadu získat...

Kněžice jsou energeticky soběstačné díky bioplynce 02.01.2014 | kategorie: ČAOH v médiích

Kněžice jsou energeticky soběstačné díky bioplynce

Ostrovní systémy, nezávislé na dodávkách energie z distribuční sítě, jsou podle expertů cílem, ke kterému bychom měli směřovat. Jeden z nich však už několik let funguje v...

ČAOH informuje - 1. ledna nabývá účinnosti nová vyhláška MŽP k pneumatikám 01.01.2014 | kategorie: Odborné články

ČAOH informuje - 1. ledna nabývá účinnosti nová vyhláška MŽP k pneumatikám

Dne 31.12.2013 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy...

Slovensko ustupuje od zamýšleného zvyšování poplatků za komunální odpad 16.12.2013 | kategorie: Odborné články

Slovensko ustupuje od zamýšleného zvyšování poplatků za komunální odpad

Slovenský parlament schválil racionální a smysluplnou novelu zákona. Naši východní sousedé ustoupili od původně zvažovaného diskutabilního plošného zdražení poplatků, které by...

Příspěvek ČAOH do polemiky OF k aktivitám některých kolektivních systémů a potřebným změnám legislativy 15.12.2013 | kategorie: ČAOH v médiích

Příspěvek ČAOH do polemiky OF k aktivitám některých kolektivních systémů a potřebným změnám legislativy

Česká asociace odpadového hospodářství byla jedním z 11 oslovených do velmi zajímavé a aktuální polemiky Odpadového fóra k otázce rozvíjejících se aktivit některých KS a AOS a...

ČAOH informuje - Evropský parlament schválil úpravu směrnice k bateriím 11.12.2013 | kategorie: Odborné články

ČAOH informuje - Evropský parlament schválil úpravu směrnice k bateriím

Česká asociace odpadového hospodářství přináší aktuální informaci z Úředního větsníku EU, kde byla dne 10.12.2013 zveřejněna aktualizovaní směrnice Evropského parlamentu a Rady...

Odpadové fórum - Jak je to s často opakovanými mýty okolo skládkování 09.12.2013 | kategorie: ČAOH v médiích

Odpadové fórum - Jak je to s často opakovanými mýty okolo skládkování

V prosincovém čísle časopisu Odpadové fórum tématicky zaměřeném na problematiku skládkování odpadů vyšel shrnující článek ČAOH k často opakovaným mýtům kolem skládkování...

Vláda České republiky schválila Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2012 06.12.2013 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

Vláda České republiky schválila Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2012

Česká asociace odpadového hospodářství přináší aktuální informace o odsouhlasených statistických výstupech z oblasti životního prostředí za rok 2012.

Elektronovela zákona o odpadech je v připomínkovém řízení 04.12.2013 | kategorie: Odborné články

Elektronovela zákona o odpadech je v připomínkovém řízení

Česká asociace odpadového hospodářství přináší aktuální informaci o další novele zákona o odpadech. Tentokrát se jedná o novelu řešící povinnosti spojené s komoditou...

Příběh německého ISNO Ravon nekončí, problémy narůstají 24.11.2013 | kategorie: Aktuality

Příběh německého ISNO Ravon nekončí, problémy narůstají

V posledních týdnech jsme na stránkách České asociace odpadového hospodářství informovali o problematickém příkladu ISNO v Německu, konkrétně o účelovém odpadářském svazku...

Evropská komise schválila Itálii předpis k palivům z odpadů 18.11.2013 | kategorie: Odborné články

Evropská komise schválila Itálii předpis k palivům z odpadů

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že Evropská komise finálně schválila Itálii národní předpis k palivům z odpadů. Italie má nyní otevřenou cestu ke smysluplnému a...

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (50%)
 • Nevím (26%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis