Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Ekoaudit - výčet opatření schválených Vládou ČR 21.02.2013 | kategorie: Odborné články

Ekoaudit - výčet opatření schválených Vládou ČR

ČAOH informuje o Vládou schválených návrzích na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu...

Člen ČAOH .A.S.A. - služba sběru použitého oblečení 20.02.2013 | kategorie: Aktuality

Člen ČAOH .A.S.A. - služba sběru použitého oblečení

Služba sběru použitého oblečení pomocí speciálních kontejnerů byla zahájena v červenci 2012 na základě úspěšného fungování tohoto modelu v Rakousku, kde .A.S.A. sváží cca 1000...

ČAOH aktuálně spustila interní uživatelskou část webu dostupnou členům ČAOH 18.02.2013 | kategorie: Aktuality

ČAOH aktuálně spustila interní uživatelskou část webu dostupnou členům ČAOH

Na nově spuštěném intranetu České asociace odpadového hospodářství jsou k dispozici mnohé informace z oblasti odpadového hospodářství. Tato část je po přihlášení přístupná...

ČAOH informuje o změně směrnice o obalech a obalových odpadech 13.02.2013 | kategorie: Odborné články

ČAOH informuje o změně směrnice o obalech a obalových odpadech

V únoru 2013 byla vydána směrnice Evropské komise, kterou se mění názorné příklady pro kritéria, pomocí nichž je definován pojem obal.

ČAOH - Legislativně právní servis 12.02.2013 | kategorie: Aktuality

ČAOH - Legislativně právní servis

Česká asociace odpadového hospodářství nově nabízí svým členům zajištění legislativně právního servisu v oblasti odpadového hospodářství a souvisejících agend.

Člen ČAOH - Kovohutě Příbram opět přes 2 miliardy 12.02.2013 | kategorie: Články z tisku

Člen ČAOH - Kovohutě Příbram opět přes 2 miliardy

Tržby společnosti v loňském roce opět překročily 2 miliardy Kč, s meziročním nárůstem o půl procenta. Jde o druhé nejvyšší tržby v historii.

Stručné vyjádření ČAOH k mediálním zprávám týkajícím se stažení zákona o odpadech z legislativního plánu vlády. 06.02.2013 | kategorie: ČAOH v médiích

Stručné vyjádření ČAOH k mediálním zprávám týkajícím se stažení zákona o odpadech z legislativního plánu vlády.

V návaznosti na žádosti některých médií o stanovisko ČAOH k aktuální informaci týkající se stažení zákona o odpadech z legislativního plánu vlády, uvádí Česká asociace...

ČAOH - připomínkové řízení k novele vyhlášky č. 294/2005 Sb. 04.02.2013 | kategorie: Aktuality

ČAOH - připomínkové řízení k novele vyhlášky č. 294/2005 Sb.

K připomínkám je předložen návrh novely vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001...

Připomínky ČAOH k zaváděnému systému elektronické evidence přepravy nebezpečných odpadů a HNVO 31.01.2013 | kategorie: Odborné články

Připomínky ČAOH k zaváděnému systému elektronické evidence přepravy nebezpečných odpadů a HNVO

Česká asociace odpadového hospodářství vypracovala materiál připomínek k zaváděnému systému elektronické evidence přepravy nebezpečných odpadů a hodnocení nebezpečných...

Polemika Odpadového fóra - Přispěje ISNO ke snížení, či ke zvýšení cen za nakládání s odpady? 28.01.2013 | kategorie: ČAOH v médiích

Polemika Odpadového fóra - Přispěje ISNO ke snížení, či ke zvýšení cen za nakládání s odpady?

V návaznosti na článek ČAOH, který vyšel v prosincovém Odpadovém fóru a který upozorňoval na spektrum rizik, která s sebou může nést zavedení nové strategie centralizovaného...

Hlavní informace o ISPOP 2013 23.01.2013 | kategorie: Aktuality

Hlavní informace o ISPOP 2013

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP je v resortu životního prostředí jedním z příspěvků k zavádění tzv. e-Governmentu v České republice. Shromažďuje...

Vyšla aktuální Statistická ročenka životního prostředí ČR 23.01.2013 | kategorie: Aktuality

Vyšla aktuální Statistická ročenka životního prostředí ČR

Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech,...

Aktualizovaná příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2012 14.01.2013 | kategorie: Aktuality

Aktualizovaná příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2012

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v sekci "Dokumenty" aktualizovanou příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování pro ohlašovací rok 2012.

Česká asociace odpadového hospodářství pomohla sdružení SUCO 11.01.2013 | kategorie: ČAOH v médiích

Česká asociace odpadového hospodářství pomohla sdružení SUCO

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) pomohla ke konci roku 2012 Sdružení pro udělování certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady – SUCO.

Člen ČAOH - Compag buduje v Mladé Boleslavi podzemní kontejnery na odpad 10.01.2013 | kategorie: Články z tisku

Člen ČAOH - Compag buduje v Mladé Boleslavi podzemní kontejnery na odpad

Firma Compag zhotoví dvě stanoviště pro podzemní kontejnery na komunální odpad v Mladé Boleslavi, a to v lokalitě Komenského náměstí a poblíž křižovatky Laurinovy ulice a třídy...

Nové nařízení Evropské komise týkající se skleněných střepů 08.01.2013 | kategorie: Odborné články

Nové nařízení Evropské komise týkající se skleněných střepů

Evropská komise vydala dne 10.12.2012 nové nařízení pod číslem 1179/2012 ES, které se týká legislativy odpadového hospodářství.

Do ČAOH vstoupila s novým rokem další významná odpadářská společnost – OZO Ostrava s.r.o. 07.01.2013 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

Do ČAOH vstoupila s novým rokem další významná odpadářská společnost – OZO Ostrava s.r.o.

Česká asociace odpadového hospodářství přijala k 1.1.2013 další stabilní a úspěšnou českou odpadářskou společnost OZO Ostrava. Společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla v roce 1994 z...

Informace ke změnám plateb za komunální odpady - novela zákona o místních poplatcích 03.01.2013 | kategorie: Odborné články

Informace ke změnám plateb za komunální odpady - novela zákona o místních poplatcích

Od 1.1.2013 začínají platit některé nové vyhlášky obcí týkající se poplatků za komunální odpad. Prezident republiky Václav Klaus podepsal v květnu 2012 zákon, kterým se mění...

Zamyšlení k ISNO z pohledu České asociace odpadového hospodářství 26.12.2012 | kategorie: Odborné články

Zamyšlení k ISNO z pohledu České asociace odpadového hospodářství

Vyšel další článek České asociace odpadového hospodářství v odborném časopise Odpadové fórum. Tentokrát k zásadnímu tématu, které může výrazně ovlivnit podobu českého...

Člen ČAOH - Kovohutě Příbram rekordní, exportní, pomáhající, soutěžící 25.12.2012 | kategorie: Články z tisku

Člen ČAOH - Kovohutě Příbram rekordní, exportní, pomáhající, soutěžící

Pracovníci Kovohutí vyrobili 15. prosince 2012 jubilejní 40 tisící tunu surového olova v jediném roce na šachtové peci (ŠP). V rafinaci tento roční milník v čistém olovu překročili...

Informace z konference Analytika odpadů II 17.12.2012 | kategorie: Aktuality

Informace z konference Analytika odpadů II

ČAOH se ve dnech 27. a 28.11.2012 zúčastnila konference pořádané společností Ekomonitor s názvem Analytika odpadů II

Názor ČAOH v polemice Odpadového fóra týkající se trhu druhotných surovin 04.12.2012 | kategorie: Odborné články

Názor ČAOH v polemice Odpadového fóra týkající se trhu druhotných surovin

Téma polemiky Odpadového fóra: „Trh druhotných surovin je u nás v důsledku nedostatečných kapacit silně proexportně orientovaný. Je to dobře nebo špatně? Neměl by stát podpořit...

Nová vyhláška MŽP - o přípustné úrovni znečišťování ovzduší 28.11.2012 | kategorie: Aktuality

Nová vyhláška MŽP - o přípustné úrovni znečišťování ovzduší

S číslem 415/2012 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů v částce 151/2012 nová Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších...

Byl spuštěn nový web České asociace odpadového hospodářství 21.11.2012 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

Byl spuštěn nový web České asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství, která od září výrazně zintenzivnila svou činnost, nyní spouští zcela nové webové stránky.

Rozhovor pro časopis Odpady - Ing. Petr Havelka 17.11.2012 | kategorie: ČAOH v médiích

Rozhovor pro časopis Odpady - Ing. Petr Havelka

„Chceme být silnou profesionální asociací, která bude rozvíjet různé odborné aktivity a chceme být jasně definovaným partnerem pro konstruktivní odbornou diskuzi,“ říká nový...

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (64%)
 • Nevím (20%)
 • Ne (16%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012 copyright Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis