Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Ve zpracování odpadu patří ČR na špičku EU 01.05.2013 | kategorie: ČAOH v médiích

Ve zpracování odpadu patří ČR na špičku EU

Odpadové hospodářství je v poslední době opět často diskutovaným tématem. Na ministerstvu životního prostředí se nyní řeší otázky dalšího směřování v tomto sektoru. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), největší oborová organizace, sdružující významné subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů, shrnula aktuální trendy v odpadovém hospodářství.

 

Od roku 2003 v České republice klesla celková produkce odpadů o 15 %. Stále naopak narůstá množství odpadů, které je dále materiálově využito. České odpadové hospodářství je díky tomu plně srovnatelné s ostatními vyspělými státy Evropské unie. Český trh s odpady funguje v plně konkurenčním prostředí, což obcím umožňuje průběžně volit ideální variantu zpracování odpadu a zároveň tlačit na odpovídající cenu.

Celková produkce odpadu v České republice od roku 2003 klesla o 15 %. Podíl využívaných odpadů naopak postupně roste a v roce 2011 činil více než 78 %. Ruku v ruce s tím pak dlouhodobě klesá množství odpadů, které je třeba odstraňovat. Tato pozitivní čísla jsou výsledkem přirozeného vývoje na trhu odpadového hospodářství a postupného rozvoje spektra různých forem zpracování odpadů. Za poledních šest let v ČR vznikly desítky až stovky nových zařízení k nakládání s odpady,“ vysvětluje Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Stejné trendy lze vypozorovat i u komunálního odpadu, který se stále častěji dále využívá. Pro srovnání: v roce 2007 bylo opětovně využito 21,1 % komunálního odpadu, zatímco v roce 2011 toto číslo stouplo až na 30,8 % (zdroj: MŽP - Zpráva o životním prostředí ČR, Statistická ročenka ŽP). Na vyšší hodnotě se výrazně podílí recyklování obalových materiálů, z nichž až 69 % slouží jako surovina pro další výrobu. Skládkování sice stále patří k nejběžnějším způsobům odstraňování komunálního odpadu, podobně jako v EU, jeho podíl ale v posledních letech výrazně klesá. V roce 2011 byla uložením na skládky odstraněna přibližně polovina (55 %) komunálního odpadu oproti 86,2 % v roce 2007  (zdroj: MŽP - Zpráva o životním prostředí ČR, Statistická ročenka ŽP).

Česká republika si nevede špatně ani ve srovnání se zeměmi Evropské unie, mezi nimiž jí v produkci odpadů patří jedna z nejnižších příček. Množství vyprodukované v roce 2008 bylo šesté nejnižší v rámci 27 zemí EU (MŽP – Zpráva o životním prostředí ČR). Ve stejném období byla Česká republika na sedmém místě v míře opětovného využití odpadu. Hůře dopadly např. Francie a Irsko, Velká Británie.

„Za posledních pět let bylo na skládky uloženo o milion tun odpadů méně a tento trend stále pokračuje. Dle údajů Eurostatu (2008) se v rámci států Evropské unie průměrně na skládky ročně uloží 207 kg na občana. V České republice je to 218 kg, což je velmi podobné číslo. Samozřejmě, stále je co zlepšovat. Jsme ale pro postupné změny, které nebudou mít negativní dopad na výdaje občanů a firem, neboť dlouhodobé trendy jsou jednoznačně pozitivní. Jakýkoliv radikální zásah státu by mohl narušit zdravé konkurenční prostředí, které u nás dosud v segmentu odpadů panuje, nutí firmy udržovat co nejnižší ceny a zároveň dává obcím a firmám svobodnou možnost vybrat si kdykoli nejlepší variantu služby,“ dodává Petr Havelka. 

 

Zdroj: portál BusinessInfo.cz

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Ve zpracování odpadu patří ČR na špičku EU

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (50%)
 • Nevím (26%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis