Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Věcný záměr zákona o odpadech v připomínkovém řízení 28.10.2014 | kategorie: Odborné články

Věcný záměr zákona o odpadech v připomínkovém řízení

Ministerstvo životního prostředí poslalo do připomínkového řízení velmi důležitý dokument, a to věcný záměr zákona o odpadech. Čtenáři webu ČAOH jej mají k dispozici ke stažení, včetně předkládací zprávy a zprávy o hodnocení dopadů RIA.

Nová právní úprava dle MŽP reflektuje vývoj odpadového hospodářství České republiky a jeho praktické potřeby. Proto v některých oblastech zavádí ustanovení zcela nová a navrhuje určité odchylky od současné právní úpravy. Naopak tam, kde se stávající úprava osvědčila a v praxi je bez problémů aplikována, z ní vychází.


Co například obsahuje věcný záměr

V návrhu je počítáno například s úpravou definice původce odpadů, nově se navrhuje také řešení tzv. černých skládek, tedy stavu, kdy původce odpadu není znám, či už neexistuje, zavádí se také časové omezení u sběru odpadů (max. 6 měsíců). V novém zákoně by měl být rovněž lépe definovaný obchodník s odpady a jeho práva a povinnosti, měly by být zredukovány formy výběru poplatků za odpady ze strany obcí (navrhuje se zrušení poplatku za komunální odpady stanoveného vyhláškou).

Věcný záměr však obsahuje také některé body, které byly široce odmítnuty v poměrně kontroverzní tzv. Oklešťkově přílepkové novele zákona o odpadech. O těch se tak logicky ještě v rámci legislativního procesu (nyní naštěstí již standardního) povede nutná diskuze, neboť se opět jedná o body, které souvisí s negativními sociálními dopady na původce odpadů, tedy na občany a firmy (rizika navrhovaného citelného zdražení poplatků, často spojovaných s potřebou vytvoření ekonomického prostoru pro nákladné nové spalovny odpadů).

Návrh v aktuální podobě sice zatím neobsahuje konkrétní údaje o plánovaném zdražení (zdražení je deklarováno jen v obecné formě), ale je zřejmé, že tato otázka bude občany v dalším vývoji tohoto zákona zajímat zásadním způsobem. O to více, pokud by se opět mělo jednat dokonce o původně navrhované a po silné kritice v červnu ze sněmovny stažené až 100% zdražení.

Diskuze bude nutná také k aktuálně chybně nastavené a environmentálně velmi důležité oblasti technického zabezpečení skládek a jejich stability. Chyba se do nyní platného zákona dostala poslední "ztěžka protlačenou" a opět široce kritizovanou poslaneckou novelou č. 229/2014 Sb. Nové a nelogické zásadní omezení množství odpadů, které mohou a mají být využity na z hledika životního prostředí zcela klíčovou věc, jako je technické zabezpečení skládek, tak může mít reálné a nemalé negativní dopady na ŽP (sesuvy těles skládek, jejich nestabilita, zvýšené riziko zahoření, navýšení úletů, apod.). Odborníci přitom v této věci navrhovali funkční řešení, které zajistí jak dosavadní bezpečnost a stabilitu těles skládek, tak některými prosazované navýšení výběru poplatků pro Státní fond životního prostředí. 

Věcný záměr zákona o odpadech je obsáhlá a důležitá matérie. Je pozitivní, že MŽP jej nyní v rámci standardního legislativního procesu dalo do připomínkového řízení, neboť odpadová problematika se dotýká prakticky všech oblastí průmyslu i služeb a zásadním způsobem dopadá také na obce. Do poloviny listopadu je tak možné zaslat připomínky na MŽP.

 

Věcný záměr zákona o odpadech ke stažení z webu ČAOH zde:

 

vecny-zamer.pdf [ 361.17 kB ]

hodnoceni-dopadu-ria.pdf [ 164.34 kB ]

predkladaci-zprava.pdf [ 30.71 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky e-mailem"

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Věcný záměr zákona o odpadech v připomínkovém řízení

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis