Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Vše aktuální a nové v odpadové legislativě 06.04.2015 | kategorie: Aktuality

Vše aktuální a nové v odpadové legislativě

Dne 26. 3. 2015 se uskutečnil první ze série seminářů věnovaných zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho novelám, dopadům v praxi a dalším aktuálním tématům. Přednášky obsahují zkušenosti z tvorby legislativy i z její aplikace v praxi.

Obsah semináře

Seminář obsahuje podrobný výklad aktuálních změn legislativy, které přináší dvě poslední novely zákona o odpadech zákon č. 184/2014 Sb. a č. 229/2014 Sb. Druhá jmenovaná novela se týká širokého spektra původců odpadů, včetně obcí, ale také odpadových firem. Jedná se o novelu, která zavádí mimo jiné omezení skládkování v roce 2024, nebo povinnost třídění BRKO a kovů v obcích. V rámci semináře je velký prostor věnován také další aktuální novele, která je právě projednávána Poslaneckou sněmovnou, jako tisk č. 409 a je známá také jako infringementová novela. Tato novela zpřesňuje v zákoně transpozici rámcové směrnice o odpadech na základě připomínek Evropské komise a její platnost se předpokládá v průběhu tohoto roku. Novela má upravovat některé definice a působnost zákona (odpadní vody, sedimenty), pravidla pro ohlašování provozu zařízení, požadavky na plány odpadového hospodářství, specifikuje povinnost bezhotovostních plateb ve sběrnách, upravuje povinnosti při evidenci přepravy nebezpečných odpadů, apod.

Seminář se věnuje také chystaným legislativním změnám v oblasti ŽP ve vztahu k odpadům – tj. věcnému záměru zákona o odpadech a zákonu o výrobcích s ukončenou životností a dále praktickému pohledu na proběhlé novelizace odpadové legislativy a dopadům v praxi na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady. 

 

Přednášející

Účastníky semináře svými prezentacemi provází dva přednášející, kteří se v problematice odpadového hospodářství a jeho legislativy dlouhodobě pohybují. Přednášejícími jsou zástupce Ministerstva životního prostření, právník odboru odpadů, Mgr. et. Mgr. Štěpán Jakl a výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka, dříve náměstek ústředního ředitele České inspekce životního prostředí a dlouhodobý ředitel odboru odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP.

 

Určeno pro

Seminář je určen jak podnikovým ekologům, původcům odpadů, obcím, firmám působícím v oblasti nakládání s odpady, tak pracovníkům orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a dalším.

 

Další termíny

První termín semináře byl zcela naplněn. Pro ty, kteří se chtěli přihlásit a již nebyl prostor, jsou aktuálně vypsány další termíny. Seminář se bude opakovat dne 28. 4. 2015 od 9:00 - 15:30 hodin v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a dne 14. 5. 2015 v Konferenční centru CITY – Pankrác v Praze. Více informací naleznete zde: www.uzitecneseminare.cz.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Vše aktuální a nové v odpadové legislativě

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis