Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Vyjádření ČAOH k aktuální novele zákona o podporovaných zdrojích energie 15.09.2013 | kategorie: ČAOH v médiích

Vyjádření ČAOH k aktuální novele zákona o podporovaných zdrojích energie

Petr Havelka, ředitel ČAOH, komentuje novelu zákona o podporovaných zdrojích energie v rámci ankety časopisu Alternativní energie.

Dotaz redakce - Jak vnímáte aktuální vývoj kolem novely zákona o podporovaných zdrojích energie a novelu samotnou?

 

V rámci této ankety byli osloveni:

Štěpán Chalupa, místopředseda Komory obnovitelných zdrojů energie (vyjádřen nesouhlas s novelou)

Bohumil Belada, viceprezident Agrární komory ČR (vyjádřen nesouhlas s novelou)

Martin Hájek, ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR (souhlas s novelou)

Jiří Koželuh, energetický expert Hnutí DUHA, (vyjádřen nesouhlas s novelou)

Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, (vyjádřen nesouhlas s novelou)

Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, (vyjádřen nesouhlas s novelou)

Martin Schreier, mluvčí pro OZE útvaru mediální komunikace Skupiny ČEZ, (souhlas s novelou)

 

Na dotaz redakce odpovídá - Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství

"Poslaneckou sněmovnou schválená novela zákona o podporovaných zdrojích energie je bohužel dalším příkladem toho, že v České republice se s ohledem na zájmy některých skupin často pohybujeme spíše ode zdi ke zdi.

Nejdříve jsme si vyzkoušeli širokou dotační podporu vybraných technologií OZE, která se svým extrémním nastavením zvrhla. Díky tomuto extrému tak nyní občané ČR, ale i firmy, doplácejí na zřejmou legislativní chybu, která se dostala do stavu, že ohrožuje konkurenceschopnost podniků v ČR. Nyní se však snažíme hasit způsobený požár obecným omezením podpory obnovitelných zdrojů. Připadá mi to tak, že s vaničkou vyléváme i dítě a dostáváme se opět do dalšího extrému. Chci předeslat, že ČAOH obecně nezastává názor, že dotace a různé podpory jsou tou správnou cestou. Jsme spíše pro pokud možno, co nejčistší tržní a konkurenční prostředí, které nejlépe tlačí na nízkou cenu služeb a reálnost nákladů. V současnosti jsou však různé dotační nástroje natolik rozšířené, že je třeba s nimi počítat. Co se týká podpory obnovitelných zdrojů energie, dá se rozumná dočasná dotační politika respektovat.

Z dlouhodobého hlediska je zřejmé, že obnovitelné zdroje energie a jejich využívání bude nutností, a to v celosvětovém měřítku, což v nedávné době svým výrokem potvrdila i uznávaná Dana Drábová. Tak jako jiné státy v Evropské unii bychom měli postupnými kroky bez výraznějších doprovodných negativních aspektů zvyšovat výrobu energie ze zdrojů s vyšší účinností a z technologicky vyspělejších zařízení. Obnovitelným zdrojům energie je třeba najít vhodné a respektované místo v energetickém mixu, takové místo, které dopomůže využití silných stránek těchto technologií. Jedním z důležitých aspektů OZE je např. decentralizace výroby energie.

V oblasti odpadového hospodářství je jistě také nutné využívat energetický potenciál. A to pokud možno vytvářením prostoru pro spektrum moderních technologií, které minimalizují případné negativní vlivy z odpadů a nakládání s nimi. Mezi odpadářské technologie obnovitelných zdrojů energie patří například bioplynové stanice – BPS (pro zpracování odpadů). Tato moderní zařízení jsou rovněž v souladu s evropskou hierarchií nakládání s odpady, neboť vedou k třídění a energetickému a částečně i materiálovému využití odpadů. BPS také přispívají k odklonu biologicky rozložitelného odpadu od skládkování, což je jeden z cílů EU. Předmětná novela zákona však podporu těmto moderním zařízením pro využívání odpadů zastavila.

Je tedy s podivem a je poměrně široce kritizované, že stejná novela přiznává další finanční podporu spalovnám odpadů. Spalovnám, které jsou až na předposlední příčce evropské hierarchie nakládání s odpady a které jsou často spojované také s významným rizikem omezení třídění a materiálového využití odpadů. Spalovnám, které z hlediska energetické účinnosti i nákladovosti výroby energie patří k velmi ekonomicky problematickým zařízením. V sektoru odpadového hospodářství jsou spalovny patrně na nejvyšší příčce technické vyspělosti, ale často jsou označovány jako ta vůbec nejdražší technologie jak naložit s odpady. V České republice se však bez povědomí většiny občanů tato zařízení a jejich provoz dotují stejným zákonem jako doposud fotovoltaické elektrárny a jiné podporované zdroje energie. Pro naši asociaci je ještě více zarážející, že finanční podporu na spálení každé tuny odpadu v těchto zařízeních budou občané platit i v budoucnu, neboť takto to stanovuje aktuální novela zákona o podporovaných zdrojích energie. Další finanční podporu spalovnám se opakovaně snaží zainteresované skupiny prosadit také do zákona o odpadech zavedením stále více kritizovaných krajských integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO). Peníze, vybrané od občanů přes uměle navýšené poplatky v zákoně o odpadech, mají přímo či nepřímo podporovat nové centrální spalovny odpadů v jednotlivých regionech. ČAOH je proti takovýto účelovým návrhům."


Odpovědi dalších oslovených naleznete v aktuálním čísle časopisu Alternativní energie.

 

Zdroj: ČAOH (www.caoh.cz)

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Vyjádření ČAOH k aktuální novele zákona o podporovaných zdrojích energie

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis