Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Baterie – důležitá informace pro kontrolované osoby! 26.03.2015 | kategorie: Odborné články

Baterie – důležitá informace pro kontrolované osoby!

V posledních týdnech a dnech se ze strany kontrolovaných subjektů ozývá stále silnější nesouhlas s požadavky některých kontrolních orgánů mimo jiné i ohledně výkupu olověných baterií. Tyto požadavky nemají oporu v platné legislativě a bez objektivního důvodu narušují dlouhodobě funkčně nastavené systémy sběru a recyklace baterií.

Členská společnost České asociace odpadového hospodářství, klíčový zpracovatel použitých baterií v České republice, společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. spolu s ČAOH informují o této situaci a v rámci osvěty přinášejí jednoznačné shrnutí platných povinností týkajících se sběru baterií.

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. o situaci informovala dopisem své dodavatele. Česká asociace odpadového hospodářství chce tímto článkem informovat ostatní veřejnost. Níže je uvedena podstatná část dopisu, který doufejme přispěje k tomu, že kontroly týkající se této oblasti se opět vrátí do standardní zákonné linie a že po kontrolovaných subjektech bude vyžadováno jen to, co plyne z platné legislativy.


Text otevřeného dopisu

„V posledních několika týdnech se na nás obracíte s dotazy týkajícími se pravidel výkupu olověných akumulátorů v ČR. Rozhodli jsme se na to reagovat zasláním informací o výkladu současné legislativy.

Nejdříve musíme shrnout několik základních údajů o sběru autobaterií v ČR.


Vývoj v nastavení sběru

Historicky byly odběr a recyklace zajišťovány především prostřednictvím jediného zpracovatele autobaterií v ČR, naší společností Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Tomuto systému jsme přispívali mnoha nadstandardními podmínkami, které vytvořily velmi stabilní a motivační prostředí ke sběru autobaterií (maximální ceny, zapůjčování či prodej kontejnerů, krátké splatnosti, vlastní svoz autobaterií, dodržování splatnosti atd.). Na základě platných zákonů jsme na všech našich dodavatelích požadovali vždy předložení povolení k nakládání s nebezpečnými odpady. Touto důslednou strategií na základě zákona jsme dosáhli stavu, kdy olověné baterie v ČR byly vykupovány, shromažďovány a dodávány do Kovohutí s účinností sběru mezi 95-99%, a to v režimu odpadů s kontrolou tomu odpovídající.

V roce 2010 jsme na základě zákona č.297/2009 Sb. a požadavku povinných osob aplikovali na fungující systém nově zavedený pojem Zpětný odběr, jako další možnost, jak olověné baterie shromažďovat k recyklaci. Znamenalo to vysvětlovat našim dodavatelům, které jsme předtím donutili vyřídit si nakládání s nebezpečnými odpady, že mohou využít režimu zpětného odběru a nemusejí vyřizovat povolení pro nebezpečné odpady na každé provozovně.

Sotva tento proces proběhl a systém je opět relativně stabilní, jsme vystaveni další destabilizující vlně. Vysoká četnost legislativních změn a celospolečenská informační kampaň kriminalizující veškerou činnost týkající se výkupu odpadů jsou matoucí nejen pro občany, majitele odpadových firem, ale zřejmě i některých úředníků, kteří vykonávají kontrolní činnost.


Praktiky některých kontrolních orgánů

V některých komentářích uvádíte, že pracovníky kontrolních orgánů, případně pracovníky Policie ČR je Vám tvrzeno, že autobaterie lze vykupovat pouze v režimu zpětného odběru nebo, že je zakázáno je vykupovat za hotové, či vůbec. Pokud skutečně k něčemu podobnému dochází, jsme svědkem zcela chybného výkladu odpadové legislativy. Je velmi důležité tyto mylné názory podchytit, a to nejlépe v písemné podobě. V takovém případě můžeme potom rozvinout diskuzi s příslušnými úřady a přispět tak k našemu i všeobecnému povědomí o výkladu zákona o odpadech a platných vyhláškách.


Jaká je skutečnost dle platného práva a jak reagovat při kontrolách

Na základě informací uvedených na webových stránkách Ministerstva životního prostředí (viz příloha), právního výkladu platného zákona o odpadech, včetně příslušných vyhlášek, i na základě konzultace s pracovníky odboru odpadů MŽP, můžeme prohlásit, že olověné baterie:

1)      Jsou a mohou být vykupovány v režimu zpětného odběru i v režimu odpadů.

2)      Jsou vykupovány, shromažďovány a recyklovány v individuálním, popřípadě solidárním systému!

3)      Nevztahuje se na ně bezhotovostní platba za výkup kovových odpadů.

4)      Není zakázán výkup těchto odpadů ve sběrnách, které mají povolení na nakládání s nebezpečnými odpady a mají tyto druhy odpadů uvedeny v provozním řádu.

5)      Není zakázán výkup těchto odpadů ve sběrnách, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru s Kovohutěmi Příbram nástupnická, a.s.“ … konec citace dopisu

 

Závěrem

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. i Česká asociace odpadového hospodářství přivítají informace o sporných případech týkajících se sběru baterií. Rádi se zapojíme do diskuze s úřady, včetně právních konzultací, které by Vám mohly pomoci při zajišťování hladkého pokračování provozování systému sběru olověných a především olověných automobilových baterií v ČR. V této oblasti je ČR ve skupině elitních států, kde je dosahováno téměř 100% hranice sběru autobaterií. Přispívá k tomu široká a otevřená sběrná síť oprávněných osob, možnost finanční motivace pro ty, kdo použité baterie do sběren přináší a stabilní podmínky vytvořené a udržované profesionálním přístupem zpracovatele.

Autobaterie jsou velmi názorným příkladem zcela přirozeného fungování volného trhu pro odpad resp. zpětně odebíraný výrobek, ke kterému se váže rozšířená odpovědnost výrobce. Jsou významnou surovinou pro výrobu olova díky velmi účinné recyklaci, a proto mají podobně, jako některé jiné komodity, kladnou hodnotu. V takovém případě disponují povinné osoby i stát velmi jednoduchou a ekonomickou cestou, jak zajistit požadavky a cíle pro sběr a recyklaci takového použitého výrobku bez nutnosti omezení volného trhu a zatížení spotřebitelů. Individuální systém, popřípadě solidární systém, jsou tak fungující formou realizace sběru.

Otázkou je, zda nemáme v ČR více takových odpadových komodit, kde tržní prostředí by bylo efektivní cestou ke splnění evropských cílů?

 

Související články:

Konec tržního prostředí, sbírat elektroodpad mohou jen vybraní!

Připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností

 

Ke stažení:

Otázky a odpovědi MŽP k zavedení bezhotovostních plateb - mZp-otazky-a-odpovedi.pdf [ 165.78 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"
ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Baterie – důležitá informace pro kontrolované osoby!

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis