Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH - Aktuality z odpadové legislativy 07.04.2014 | kategorie: Odborné články

ČAOH - Aktuality z odpadové legislativy

Česká asociace odpadového hospodářství přináší informaci o několika aktuálních změnách legislativy odpadového hospodářství.

Novela zákona o obalech

Ve Sbírce zákonů byl dne 7. 4. 2014 vyhlášen zákon č. 62/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech. 

Hlavní obsahové změny:

 • Nahrazuje se znění přílohy č. 1 „Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal“. Důvodem pro novelizaci byla nutnost transpozice směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice o obalech a obalových odpadech.

Smyslem nového znění přílohy č. 1 zákona o obalech je blíže objasnit 3 kritéria a uvést názorné příklady k těmto kritériím, na základě kterých má být jednoznačně stanoveno, zda se v konkrétním případě jedná o obal či nikoliv.

 • Nahrazuje se příloha č. 3 „Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu“.

Procentuální míry recyklace a celkového využití pro obaly papírové a lepenkové, skleněné, plastové, kovové, dřevěné a prodejní určené spotřebiteli jsou stanoveny pro jednotlivá léta až do konce roku 2016. 

Účinnost: Novela zákona o obalech nabývá účinnosti dnem vyhlášení -  tedy 7. 4. 2014.

Novela je ke ztažení zde: sb62-2014.pdf [ 274 kB ]


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu  - č. 64/2014 Sb.

Od 1. ledna 2014 je účinný zcela nový kontrolní řád - zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole. V souvislosti s přijetím této obecné procesní normy však bylo nezbytné řešit speciální ustanovení upravující kontrolní postupy orgánů v řadě zvláštních zákonů, a tedy i v zákonech v oblasti ochrany životního prostředí.

Zákon č. 64/2014 Sb. tak mění např. zákon o odpadech (Část 48),  zákon o obalech (Část 51) či zákon o integrované prevenci (Část 52).

Účinnost: Zákon č. 64/2014 Sb. nabývá účinnosti 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy 1. 5. 2014.

Novela je ke ztažení zde: sb64-2014.pdf [ 1.15 MB ]

 

Členům ČAOH jsou aktuální znění platných předpisů k dispozici na neveřejné části webu (intranetu ČAOH) ve znění s barevným vyobrazením změn.


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH - Aktuality z odpadové legislativy

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis