Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH informuje - Metodický pokyn MŽP ke spoluspalování odpadů 30.09.2013 | kategorie: Odborné články

ČAOH informuje - Metodický pokyn MŽP ke spoluspalování odpadů

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že aktuálně vyšel ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (srpen 2013, č. 8/2013) Metodický pokyn ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadu a cementářské rotační pece.

 

Předmětem tohoto metodického pokynu je aplikace bodu 2.2. části I přílohy č. 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb., která stanovuje specifické emisní limity pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad nebo paliva z odpadu (odpovídající ČSN EN 15357 Tuhá alternativní paliva) společně s palivem, a to jiné než spalovny odpadu a cementářské rotační pece. Účelem metodického pokynu je tedy upřesnit způsob stanovení specifických emisních limitů v případě tzv. spoluspalování odpadu nebo paliv z odpadů (tuhá alternativní paliva „TAP“), a to jednotným postupem jak pro odpad, tak i pro alternativní paliva TAP.

Tento metodický pokyn je určen krajským úřadům, České inspekci životního prostředí a autorizovaným osobám a jako doporučení také provozovatelům stacionárních zdrojů. Stanovené hodnoty emisních limitů jsou obsahem povolení provozu podle § 11 zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.). 

Metodický pokyn stanoví způsob výpočtu emisních limitů pro jiné stacionární zdroje než spalovny odpadů a cementářské rotační pece podle vzorce (směšovací rovnice) a především podrobný postup tohoto výpočtu. Dosud totiž nebylo z vyhlášky č. 415/2012 Sb. jasné, jaké hodnoty mají být do příslušného vzorce v příloze 4 dosazeny a v praxi tak vznikala řada pochybností. Metodický pokyn uvádí, že emisní limity pro spalovací stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad pro dané znečišťující látky jsou stanoveny jako denní průměry, a tedy i další hodnoty dosazované do vzorce (směšovací rovnice) jsou vztaženy k denním průměrům.

V závěrečných poznámkách k tomuto pokynu je zdůrazněno, že by měla být uložena pouze jedna sada emisních limitů stanovených na základě vlastností odpadu s nejnižší výhřevností.

V příloze k metodickému pokynu je doplněn praktický příklad stanovení emisních limitů, a to na případu spalovacího stacionárního zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 150 MW spalujícím práškové hnědé uhlí a tuhou směs odpadů o minimální výhřevnosti 17,5 MJkg-1, a to v množství nahrazujícím 8 % tepelného příkonu spalovacího stacionárního zdroje.

Závěrem lze shrnout, že tento metodický pokyn považujeme za velmi prospěšný z důvodu sjednocení postupu příslušných rozhodovacích orgánů podle zákona o ochraně ovzduší, co se týče oblasti specifických emisních limitů pro spoluspalování odpadu a paliv z odpadů (TAP), neboť určuje jednotný způsob výpočtu specifických emisních limitů a upřesňuje postup tohoto výpočtu. Rovněž považujeme za velmi důležité, že Ministerstvo životního prostředí tímto metodickým pokynem jasně deklaruje, že lze spoluspalovat TAP (odpovídající ČSN EN 15357 Tuhá alternativní paliva) i mimo cementářské pece, a to za stejně stanovených podmínek jako v případě odpadu.

Česká asociace odpadového hospodářství dlouhodobě podporuje i tuto cestu energetického využití odpadů. Vydaný metodický pokyn tak jednoznačně vítáme, protože přispívá k dalšímu rozvoji tohoto způsobu energetického využití odpadů a paliv z odpadů. Podrobnější informace k této oblasti jsou shrnuty v článku „ČAOH – energetické využití odpadů, není pouze jedna cesta“.

Samotný Metodický pokyn MŽP je k dispozici zde: 2013-vestnik-8---mp-spoluspalovani.pdf [ 2.21 MB ]


Související odkazy:

Mapa stávajících zařízení na energetické využití odpadů v ČR - mapa-zarizeni-na-energ.-vyuz-odpad..jpg


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH informuje - Metodický pokyn MŽP ke spoluspalování odpadů

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis