Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH informuje o novém odpadářském oboru na VŠCHT 15.05.2014 | kategorie: Aktuality

ČAOH informuje o novém odpadářském oboru na VŠCHT

Odpadový hospodář, tak se jmenuje nový obor, který je možné studovat na VŠCHT.

V rámci rozšiřování svých odborných činností, ke kterému došlo od druhé poloviny roku 2012, podepsala Česká asociace odpadového hospodářství v květnu 2013 také spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou (více informací zde). Spolupráce obou subjektů a výměna informací od té doby průběžně probíhá. Aktuálně ČAOH informuje o nově zřízeném studijním oboru na VŠCHT.

Nově mají zájemci o studium zaměřené na odpadové hospodářství a životní prostředí možnost navštěvovat bakalářský a magisterský studijní obor Odpadový hospodář na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Chemie i odpady v praxi

Studijní obor Odpadové hospodářství je multidisciplinární obor poskytující nezbytné technologické vědomosti potřebné pro zavádění a provozování stávajících i moderních technologií odstraňování a využívání odpadů ve všech jejich podobách – plynných, kapalných i pevných. Studijní obor zahrnuje všechny důležité oblasti chemie a související oblasti, které mají vztah k odpadovému hospodářství, nakládání s odpady, jejich odstraňování, znovuzískávání cenných surovin a recyklaci odpadů. Studium je zaměřeno nejen na tyto aspekty, ale i na vznik odpadů u původců při používání různých technologií a prevenci vzniku odpadů.

Důraz na mezioborové vzdělání

Širší souvislosti jsou podtrženy vedle výuky specializovaných předmětů i výukou základních chemických předmětů a aplikovaných disciplín. Studium je tak výrazně mezioborové. Studenti průřezově projdou výukou v několika ústavech, kde se tématika odpadů řeší: Ústav technologie vody (čištění odpadních vod), Ústav koksochemie a ochrany ovzduší (odpadní plyny a emise z komínů), Ústav chemie ochrany prostředí (pevné odpady, dekontaminace), Ústav technologie ropy a alternativních paliv (odpady ropných látek) a Ústav energetiky (energetické využití odpadů). Výuka vhodným způsobem spojuje základní a aplikované předměty. Zhruba třetina času studia je věnována laboratorní praxi. Studenti se zde naučí pracovat s celou řadou analytických nástrojů, od moderních přístrojů po biologická a ekotoxikologická stanovení a experimenty. Výuka je prováděna v malém okruhu studentů, často jsou práce ve dvojicích či individuálně.

Uplatnění absolventů

Studium v oboru Odpadové hospodářství umožňuje jeho absolventům odejít do praxe nebo se ucházet o následné doktorské studium ve všech studijních programech technické chemie a programech souvisejících se studiem odpadového hospodářství, chemie a technologie ochrany životního prostředí. Absolventi mohou najít uplatnění nejenom přímo na poli odpadového hospodářství, ale i ve státní správě a na místních úřadech, v průmyslových a zemědělských podnicích, výzkumných a vývojových organizacích, útvarech záchranného systému, celních orgánech, projektových organizacích, dopravních společnostech či ve sdělovacích prostředcích na funkcích, jejichž pracovní náplň souvisí s inženýrským pohledem na řešení problémů odpadového hospodářství.

Spolupráce s odpadáři

Spolupráce s odpadařskými zařízeními je realizována především v úrovni doktorského studia. VŠCHT oslovuje významné společnosti působící nejen v odpadovém hospodářství (zde rovněž ve spolupráci s ČAOH), ale také ve vodárenství a mezi průmyslovými partnery. V bakalářské a magisterské úrovni má škola zájem navázat na spolupráci s průmyslovými partnery, státní správou a dalšími stakeholdery, kteří by mohli pomoci obor rozvíjet a doporučit, co by se měli absolventi dozvědět a jaké dovednosti by měli mít. Společným cílem, kterému chce přispět i ČAOH je, aby obor byl šitý na míru potřebám praxe. Nejen tyto body byly předmětem posledního společného jednání mezi děkanem Fakulty technologie ochrany prostředí doc. Ing. Vladimírem Kočím, Ph.D., mimo jiné předním odborníkem v oblasti LCA studií, a výkonným ředitelem ČAOH Ing. Petrem Havelkou, které proběhlo na konci dubna tohoto roku. Komunikaci s akademickým sektorem vnímá ČAOH jako velmi důležitý prvek svého odborného působení, čemuž odpovídá i nastavená spolupráce.

 

Více informací lze nalézt na webu VŠCHT Praha: http://www.vscht.cz/main/studenti/zajbak/ftop.bak.oh.html

Kontakt nejen pro potenciální uchazeče, ale také pro potenciální partnery z praxe:

http://www.vscht.cz/homepage/ftop/index/kontakty/dekanat

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

 

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH informuje o novém odpadářském oboru na VŠCHT

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis