Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH informuje - tzv. infringementová novela zákona o odpadech k připomínkám 20.10.2014 | kategorie: Odborné články

ČAOH informuje - tzv. infringementová novela zákona o odpadech k připomínkám

Dnes 20.10.2014 byla zaslána do vnějšího připomínkového řízení další novela zákona o odpadech, tzv. infringementová. Novela řeší zejména úpravy působnosti zákona, změny definic a další potřebné technické změny tak, aby bylo dosaženo formálního souladu aktuálního znění zákona o odpadech s evropskými předpisy, ale i další body. K návrhu novely je možné zaslat připomínky do 20.11.2014 na MŽP.

MŽP v novele řeší oblasti transpozice platného evropského práva, které je nutné aktualizovat do přesného souladu se směrnicemi EU. Jedná se o změny v oblasti působnosti zákona o odpadech, doplnění v definicích základních pojmů, úprava v systému hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ale i změny v evidenčních povinnostech a v dalších částech zákona. Novela řeší také potřebné úpravy tzv. ekoauditové novely tak, aby byly v praxi realizovatelné. Přehledný stručný výčet novelou řešených oblastí přináší ČAOH níže v textu.


Novela přináší například

1. Změna v působnosti zákona (odpadní vody, výbušniny, munice, zeminy, sedimenty)

2. Změna definic (nakládání s odpady, sběr odpadů, třídění odpadů, obchodník, předcházení vzniku odpadů)

3. Změna v systému hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností)

4. Úprava podmínek hierarchie nakládání s odpady

5. Oblast zpětného odběru minerálních olejů – vynětí z okruhu vybraných výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru

6. Zrušení výjimek u knoflíkových článků a přenosných baterií a akumulátorů pro bezšňůrové elektrické nástroje

7. Úprava evidenčních povinností dle § 39

8. Změna v systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (změna dosavadního kritizovaného a v praxi obtížně použitelného znění prosazeného v tzv. ekoauditové novele, jehož účinnost (původně k 1.10.2014) byla již schválenou novelou č. 184/2014 Sb. odložena)

9. Zavedení Programu pro předcházení odpadů

10. Změny v podmínkách pro plány odpadového hospodářství ČR, kraje a obce

11. Zavedení možnosti sankce pro zpracovatele baterií a akumulátorů za evidenční povinnosti

12. Změny v kompetencích správních orgánů

13. Úpravy v přílohách 3, 4 a 12.

 

Předpokládaná účinnost: 

Tento zákon má nabýt účinnosti dnem 1. března 2015 s výjimkou bodu 16, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2015, bodů 10 až 13, 27, bodu 28, a bodu 62, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016, a bodu 17, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

 

Ke stažení

zneni-se-zmenami.pdf [ 285.65 kB ]

duvodovka.pdf [ 331.85 kB ]

novela.pdf [ 140.34 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH informuje - tzv. infringementová novela zákona o odpadech k připomínkám

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis