Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH: Konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje, říjen 2015 29.07.2015 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

ČAOH: Konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje, říjen 2015

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) spolupořádá pod hlavičkou Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS) konferenci na téma Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje. Konference proběhne dne 22. 10. 2015 v Hotelu Barceló Praha. UZS akci spolupořádá s dalšími odbornými partnery - Svazem průmyslu druhotných surovin (SPDS) a Českou fotovoltaickou průmyslovou asociací (CZEPHO).


Záštita premiéra, MŽP, MPO, HK

Akce se koná pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory. ČAOH zde bude hovořit mimo jiné o nové odpadové legislativě a vhodném budoucím nastavení odpadového hospodářství v ČR.

V úvodním bloku konference účastníky konference přivítá prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, president Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, předseda Konfederace odborových svazů Josef Středula doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

 

Dopolední blok - šetrná energetika, odpady a jejich využítí, náklady v odpadovém hospodářství

Odborný program konference je rozdělen na dva bloky. V dopoledním bloku mezi přednášejícími vystoupí Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu a Martin Cmíral, ředitel Business Development místopředseda představenstva ČEZ ESCO, a.s., kteří budou diskutovat zejména o šetrné energetice, chytrých sítích, obnovitelných zdrojích nebo decentralizované energetice. Téma vývoje legislativy odpadového hospodářství z pohledu MŽP pak představí náměstkyně ministra životního prostředí, ředitelka sekce technické ochrany životního prostředí Ing. Berenika Peštová, Ph.D. Předseda CZ Biom Ing. Jan Habart, Ph.D. představí problematiku bioplynu v oblasti zpracování odpadů a starosta obce Němčovice, předseda Skupiny pro životní prostředí Sdružení místních samospráv Karel Ferschmann se zaměří na budoucnost odpadového hospodářství ve vztahu k nákladům za odpady z pohledu obcí. 

 

Odpolední blok - kulaté stoly - otevřená diskuze i pro vás

V odpoledním bloku konference budou otevřeny dva kulaté stoly - k tématu šetrné energetiky a k problematice odpadového hospodářství.

V případě kulatého stolu k odpadům bude moderátorem diskuze Ing. Petr Šulc, výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin, který mezi hosty panelu přivítá Ing. Bereniku Peštovou, Ph.D., náměstkyni ministra, Ing. Petra Havelku, výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství, Karla Ferschmanna, předsedu Skupiny pro životní prostředí Sdružení místních samospráv a starostu obce Němčovice a Ing. Richarda Blahuta, vedoucího odpadové sekce Sdružení veřejně prospěšných služeb. Mezi klíčová témata diskuze bude patřit zejména: připravovaná nová odpadová legislativa, její dopady na obce, na oblast druhotných surovin, na průmysl a celý odpadový sektor a vhodné budoucí nastavení odpadového hospodářství v ČR. Diskutována bude i aktuální a velmi důležitá evropská strategie oběhového hospodářství. Podstatným tématem bude také pozice obcí ve vztahu k provozovatelům systémů kolektivního sběru a autorizované obalové společnosti.  

 

V rámci kulatého stolu k šetrné energetice, jejímž moderátorem bude Ing. Pavel Stehlík, MBA, člen představenstva České fotovoltaické průmyslové asociace, je reálné očekávat komentáře zúčastněných ke světovým trendům v energetice, chytrých sítích, decentralizaci energetiky, retroaktivním zásahům včetně kontrol překompenzace, legitimním očekáváním investorů, či potenciálu obnovitelných zdrojů v ČR a stabilizaci tohoto sektoru. Hosty v panelu budou zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost, Ing. Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové, Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů, Ing. Jan Habart, Ph.D., předseda CZ Biom, Mgr. Martin Cmíral, Ph.D., ředitel Business Development a místopředseda představenstva ČEZ ESCO, a.s.

 

Přihlášení

Přihlášení na konferenci lze provést v rámci tohoto odkazu

Využijte možnost zeptat se na to, co vás zajímá. Těšíme se na vaši účast.

 

Program konference

Aktualizovaný program konference je k dispozici program-obnovitelne-zdroje.pdf [ 1.3 MB ]. 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH: Konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje, říjen 2015

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis