Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH podepsala spolupráci s VŠCHT, ÚCHOP 12.05.2013 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

ČAOH podepsala spolupráci s VŠCHT, ÚCHOP

Česká asociace odpadového hospodářství a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí (ÚCHOP), Fakulta technologie ochrany prostředí podepsali dohodu o spolupráci.

 

ČAOH vnímá spolupráci s akademickou sférou jako důležitou složku svého odborného působení v sektoru odpadového hospodářství. Aktuálně podepsala ČAOH s Vysokou školou chemicko-technologickou, která je velmi důležitým prvkem akademické sféry v oblasti výzkumu nových technologií a jejich vlivu na životní prostředí, dohodu o spolupráci.

Pro příklad praktické, aplikovaně technické spolupráce, je možné využít užší komunikaci ČAOH a vysokých škol ke snadnějšímu prosazení nově testovaných technologií, a to jak v poloprovozních, tak v plně provozních zkouškách v konkrétních provozovnách společností, které přímo nakládají s odpady a které mohou tyto technologie postupně realizovat. To vše pokud možno s respektováním potřeby ekonomické smysluplnosti nových technologií a přístupů tak, aby byly uplatnitelné v prostředí volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí a mohly být zaváděny do každodenního provozu. Možnosti spolupráce v teoretické rovině jsou pak představovány zejména užším zapojením vysokých škol do řešení a analytické činnosti týkající se nakládání s odpady na úrovni jak regionů, tak celého státu. Například zaměřením diplomových prací na vyhodnocení dlouhodobých ukazatelů včetně nezávislé intepretace dat, apod. V oblasti analýz lze pak využít zapojení vysokých škol do mezinárodních struktur, a získat tak větší přehled o zkušenostech ze zahraničí a přístupech, které se již v zahraničí podařilo realizovat.

Dle názoru ČAOH může být akademická sféra a podstata jejího fungování nejen určitou zárukou objektivity sdělovaných informací, ale užší spolupráce by mohla v budoucím období přispět také ke zkvalitnění některých odborných a vzdělávacích produktů, jako jsou různé publikace, odborné články, semináře a jiné odborné akce pořádané v sektoru odpadového hospodářství. Z toho důvodu ČAOH v současnosti připravuje spolupráci i s dalšími vysokými školami.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH podepsala spolupráci s VŠCHT, ÚCHOP

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (49%)
 • Nevím (30%)
 • Ne (21%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2021 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis