Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH podporuje kritické stanovisko SOVAK k aktuální novele zákona o odpadech 21.01.2015 | kategorie: Aktuality

ČAOH podporuje kritické stanovisko SOVAK k aktuální novele zákona o odpadech

Česká asociace odpadového hospodářství, podobně jako Sdružení vodovodů a kanalizací, opakovaně upozornila MŽP na chybný návrh novely zákona o odpadech ve věci nově navrhované působnosti zákona na obsahy bezodtokých jímek. Ty má v ČR nemalé množství občanů.

Česká asociace odpadového hospodářství zaslala již v listopadu a prosinci minulého roku ministerstvu životního prostředí své připomínky k návrhu tzv. infringementové novely zákona o odpadech. Ve svých připomínkách ministerstvo upozornila na několik zásadních problémů, které by navrhované znění způsobilo.

Zjednodušeně řečeno to, čemu jsme doposud říkali odpadní vody v bezodtokých jímkách a co zpravidla vozily fekální vozy jako odpadní vodu na čistírny odpadních vod, kde byla standardně zpracována a vyčištěna, by nově mělo být odpadem. Takto to alespoň navrhovalo ministerstvo životního prostředí. Vzhledem k tomu, že z velké části se jedná o produkci od fyzických osob - občanů - jednalo by se dokonce o komunální odpad (nechme stranou, zda kategorie ostatní, či nebezpečný (infekčnost). Množství se odhaduje na 1,7 - 2 miliony tun. S tím tudíž souvisí i riziko pro obce, neboť ty by měly ze zákona občanům zajistit nakládání s komunálními odpady. Při případném přijetí problematického znění novely, by reálně hrozilo razantní zatížení producentů odpadních vod z bezodtokých jímek, v tomto případě zejména domácností a drobných podnikatelů, novými povinnostmi. Hrozí také, že tyto odpadní vody, kterým bychom nově začali říkat odpady, nebude po náběhu povinnosti kde likvidovat, neboť velká část čistíren odpadních vod nemá povolení od krajského úřadu k příjmu a zpracování odpadů, ale pouze odpadních vod.

"Postoj ministerstva v této věci je poměrně zvláštní, když prosazuje, aby na to, co vždy bylo vnímáno jako odpadní voda z bezodtokých jímek, a takto s tím bylo i dále nakládáno, bylo nyní ve svém důsledku nahlíženo jako na komunální odpad", dodává Petr Havelka z ČAOH.

Věřme, že ministerstvo tentokrát vyslyší připomínky odborných asociací, jak těch z oblasti vod, tak těch odpadových a bude schopno nalézt kvalitní řešení, které zbytečně negativně nedopadne na občany. Jako značně smysluplnější se jeví úprava zákonů týkajících se vod, než řešení situace přes odpadový zákon. 

Aktuální související článek reagující na tiskovou konferenci SOVAK je k dispozici pod tímto odkazem.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH podporuje kritické stanovisko SOVAK k aktuální novele zákona o odpadech

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis