Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH připomínkovala návrh nového POH ČR 01.11.2012 | kategorie: Odborné články

ČAOH připomínkovala návrh nového POH ČR

Nový Plán odpadového hospodářství byl předložen v rámci jednání Rady odpadového hospodářství, poradního orgánu ministra životního prostředí.

Při jednání Rady bylo sděleno, že tento návrh POH chce nyní MŽP podrobit široké odborné diskuzi a připomínkování. Bylo sděleno, že návrh POH je možno pro tyto účely volně šířit a zajistit tak dostatečnou účast připomínkových míst a míru projednání návrhu.

Za zmínku stojí, že ČAOH byla v rámci tohoto kola připomínkování, připomínkovým místem, které uplatnilo největší počet připomínek, tedy největší počet připomínek ze všech členů Rady odpadového hospodářství. Konkrétní připomínky definované k návrhu nového POH ČR ze strany ČAOH jsou pro informaci uvedeny v přiloženém souboru Caoh---pripominky-poh.pdf [ 258.09 kB, PDF ]. Nejdůležitější připomínky jsou pak vyznačeny červeným textem „zásadní připomínka“. Pokud se s připomínkami ČAOH seznámíte a identifikujete se s nimi a pokud s námi chcete do budoucna sdílet a společně prosazovat námi uváděné odborné názory, kontaktujte nás prosím.

Caoh---pripominky-poh.pdf [ 258.09 kB, PDF ]

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH připomínkovala návrh nového POH ČR

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis