Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH připravila přehlednou příručku pro živnostníky 24.11.2014 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

ČAOH připravila přehlednou příručku pro živnostníky

Česká asociace odpadového hospodářství připravila v rámci svého odborného a vzdělávacího působení stručnou a přehlednou příručku pro nakládání s odpady, které produkují živnostníci. Na dvou stranách v moderní grafické formě informuje ČAOH drobné původce odpadů (podobných komunálním odpadům) o povinnostech a možnostech vyplývajících ze zákona o odpadech. ČAOH poskytuje tuto skládací příručku zdarma.

Podařilo se vysvětlit, že osvěta a možnost volby je vhodnější, než další povinnosti a striktní nastavení

Problematika živnostníků a jejich povinností vyplývající ze zákona o odpadech byla součástí jednání odborných pracovních skupin na Ministerstvu životního prostředí k budoucímu legislativnímu nastavení odpadového hospodářství ČR. Představitelé Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) dlouhodobě prosazovali povinné zapojení živnostníků do systému nakládání s odpady obce. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) naopak doporučovala zachování dosavadní možnosti volby pro původce odpadů, komu své odpady a za jakých podmínek budou předávat. „Pro živnostníky je vždy důležitá možnost volby, a to, aby mohli na základě svého vlastního úsudku vybrat z poskytovaných služeb tu pro ně nejvhodnější a tu, která pro ně znamená akceptovatelnou cenu,“ říká Petr Havelka, ředitel ČAOH. V rámci odborných jednání na MŽP nakonec výraznou většinou zvítězil názor, že je třeba živnostníkům zachovat možnost volby dodavatele služeb odpadového hospodářství. Živnostníci tak budou moci, tak jako doposud, volit mezi zajištěním odpadového hospodářství přes odpadové firmy, kterých je na trhu široké množství a poskytují spektrum různých služeb, nebo budou moci využít systém obce s jednotnými definovanými podmínkami.

ČAOH se zároveň s SMO ČR dohodla, že v rámci svého vzdělávacího působení a osvěty, připraví stručnou příručku pro živnostníky, která přehledně shrne základní povinnosti a možnosti, které živnostníci při zajištění nakládání s odpady mají.

Co příručka obsahuje

Mimo soupis základních povinností původců odpadů a možných způsobů nakládání se vznikajícími odpady (smlouva s firmou, smlouva s obcí), shrnuje brožura také kontrolní kompetence a možné sankce vyplývající z porušení povinností stanovených zákonem o odpadech. Dále uvádí v tabulkovém přehledu seznam vybraných druhů odpadů ze skupiny komunálních odpadů z přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., včetně katalogových čísel, jež mohou nejčastěji při živnostenské činnosti vznikat.

„Materiál ČAOH není vyčerpávající návod, jak s odpady nakládat. Příručka ale v přehledné formě shrnuje základní povinnosti živnostníků při nakládání s odpady podobnými komunálním odpadům. Je třeba, aby živnostníci věděli, že jim odpady vznikají a že mají několik možností, jak zajistit splnění svých zákonných povinností,“ doplňuje Petr Havelka z ČAOH.

Příručka zároveň upozorňuje, že živnostníci, kterým vznikají i jiné odpady, než odpady ze skupiny 20, musí nakládání s nimi řešit přes odpadové firmy (oprávněné osoby), neboť obecní systémy k tomu dle § 17 zákona o odpadech nejsou způsobilé.

Obsah příručky byl projednán rovněž s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, která její vyhotovení velmi přivítala.


Příručku bude ČAOH poskytovat zdarma, jako osvětový materiál k dodržování povinností původců odpadů. Příručka je připravena jako skládací dvojstrana A4, kdy grafické vyhotovení ji umožňuje přeložit na třetiny a listovat v ní.

Příručka ve formátu pdf je zdarma ke stažení zde: prirucka-Caoh-pro-zivnostniky---final.pdf [ 176.38 kB ]


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH připravila přehlednou příručku pro živnostníky

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (49%)
 • Nevím (30%)
 • Ne (21%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2021 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis