Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH souhlasí s klíčovými doporučeními Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 24.07.2018 | kategorie: Aktuality

ČAOH souhlasí s klíčovými doporučeními Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) souhlasí s upozorněním Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), že k splnění cílů Evropské unie v oblasti recyklace bude zapotřebí většího úsilí a zároveň včasného přijetí nového zákona o odpadech podporujícího skutečnou recyklaci.

 

Po celém světě se projevuje trend směřující k lepšímu nakládání s odpady, který podporuje separaci, recyklaci a následné využívání materiálů jako zdrojů pro další výrobu. Evropský cíl stanovuje podíl komunálního odpadu ukládaného na skládky na maximálně 10 %, a to k roku 2035. V České republice je skládkování na postupném ústupu již od roku 2009 (viz zde). Není proto nijak překvapivé, že závěry Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která po 13 letech hodnotila stav ČR v oblasti životního prostředí, mj. potvrzují pokrok v oblasti nakládání s odpady. OECD konstatuje, že využití odpadů v ČR v minulém desetiletí výrazně vzrostlo. Přestože je produkce odpadu na jednoho obyvatele ČR hluboko pod průměrem OECD, což je velmi pozitivní, jako způsob jejich odstraňování u nás i nadále převažuje skládkování (v roce 2016 45 %). K dosažení evropského cíle v roce 2035 je tak dle OECD třeba, aby byl včas přijat nový zákon o odpadech a vyvinuto větší úsilí. ČAOH se s tímto závěrem ztotožňuje a věří, že nová vláda dá odpadovému zákonu, tentokrát vycházejícímu skutečně z evropských cílů, prioritu. „Stejně tak souhlasíme s Andrejem Babišem, že je potřeba zavést recyklaci komunálních odpadů na širší úrovni, jak uvedl v pořadu Události v České televizi,“ dodává Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Ve spolupráci se Spolkem veřejně prospěšných služeb a se Sdružením komunálních služeb jsme připravili tzv. Desatero moderního odpadového hospodářství. Jde o návrh opatření, která zajistí splnění cíle Evropské unie separovat a recyklovat v rámci ČR 65 % komunálních odpadů do stanoveného termínu v roce 2035, kdy by mělo být na skládky dováženo pouze 10 % odpadů,“ říká Havelka. Tato námi doporučovaná opatření ukazují, jak může stát recyklaci skutečně podpořit, a odrážejí postoj zásadní většiny firem, jak privátních, tak komunálních, které se v České republice zabývají nakládáním s komunálními odpady. Desatero klade důraz na co nejlepší třídění odpadů a s tím související omezení množství skládkovaných odpadů. Vedle četnějších a lépe dostupných popelnic na tříděný odpad pokládá za důležité také daňové zvýhodnění recyklovaných materiálů a výrobků z odpadů, jejich upřednostnění ve veřejných zakázkách či zpracování odpadu na třídicích linkách, spolu s lepší legislativou pro jejich provoz.

ČAOH podporuje i určité navýšení poplatků za ukládání odpadů na skládkách. Poplatek ovšem nemá být nástrojem, který firmám zajistí prostředky pro investice do nejdražších technologií, a to z rozpočtů obcí a co nejrychleji (jak je navrhováno např. k roku 2024). Skládkovací poplatek, jakožto daň, má zajistit splnění cíle omezení skládkování, nikoli pohodlné investiční prostředí a budoucí vysoké zisky podniků. Proč by obce měly násobně navýšený poplatek, či zbytečně předražené technologie platit? Na tento klíčový fakt se v debatě bohužel někdy zapomíná. Jak moc má poplatek vzrůst, aby byl splněn evropský cíl omezování skládkování k roku 2035, ale přitom nebyly zbytečně zatíženy obce, musí definovat objektivní ekonomická analýza. Taková zatím bohužel není k dispozici. Věříme, že ji nová vláda připraví. Analýza samotná, stejně jako její objektivita, je podle nás klíčovým krokem k vyváženému nastavení nového zákona. Požadavek na ni je zřejmý, dlouhodobý a vychází zejména z potřeb těch, kteří budou nakládání s komunálními odpady platit, tedy našich dlouholetých zákazníků – obcí a měst (více viz zde a zde).

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Polemika Odpadového fóra k roku 2024 - Havelka - doporučujeme motivační cestu, nikoli represivní

Většina obcí zasílá nesouhlasná usnesení zastupitelstev k navrhovanému zdražení zákonných poplatků

Ekonomický deník: Obce musí mluvit do nové podoby zákonů o odpadech, míní Havelka z odpadové asociace

Odpady: Stanovisko SMS ČR k odpadové legislativě a dopisu oborových svazů na obce a města

Anketa obcí: Víc než tisíc tři sta obcí se vyjádřilo k odpadovému hospodářství

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH souhlasí s klíčovými doporučeními Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (52%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (23%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis