Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH: Úprava vyhlášky MŽP týkající se sběren odpadů 04.09.2014 | kategorie: Odborné články

ČAOH: Úprava vyhlášky MŽP týkající se sběren odpadů

Ministerstvo životního prostředí aktuálně zaslalo do vnějšího připomínkového řízení novelu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Navrhovaná úprava vyhlášky je velmi stručná - v § 8 odst. 5 se slova „a odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí poskytovat úplatu v hotovosti,“ zrušují.

V odůvodnění k tomuto ministerstvo uvádí, že novela rozšiřuje povinnost provzovatele poskytovat úhradu za vykoupené nebo odebrané odpady pouze bezhotovostně. Dle MŽP by se povinnost bezhotostních plateb nově týkala všech odpadů stanovených v § 8 odst. 2 vyhlášky (kovy). 

V tomto směru MŽP odkazuje na již platnou povinnost stanovenou zákonem o odpadech v § 18 odst. 5: "Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí za vykoupený nebo odebraný odpad stanovený prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 poskytovat úplatu v hotovosti." 

Bezhotovostní platby x úplný zákaz výkupu všech odpadů

V rámci připomínkového řízení je nyní možnost MŽP upozornit na případné nepřesnosti navrženého řešení, které se však v obecné rovině zdá jako racionální a dobré. Zavedení povinnosti pouze bezhotovostních plateb bylo opakovaně zákonodárcům a MŽP doporučováno odbornou veřejností, včetně ČAOH, jako efektivní řešení problému s výkupy kovů a jejich kontrolovatelností. Bezhotovostní převody jsou vždy dohledatelné a cesta kontroly přes sledování toku financí se jeví jako zásadně smysluplnější než zvažovaný návrh na zákaz výkupu veškerých odpadů od občanů (více zde). Takové opatření (zákaz výkupu) předně naráží na základní práva osob na majetek a na jeho hodnotu, tedy na Ústavou chráněná práva občanů. Absolutní zákaz výkupu odpadů může mít negativní dopad také na recyklační průmysl v ČR. Část odpadů, které do oprávněných zařízení v ČR nosí občané a přivydělávají si tím (papír, plasty, kovy, apod.) může následně skončit v zahraničí, kde za odpad občané získají svou hodnotu.

Jak sám ministr Brabec nedávno k této věci pronesl v Senátu (27.8.), taková omezení občanů nezná většina států v EU. Konkrétně sdělil: „My jsme teď ještě v rámci obědové přestávky ověřovali v okolních zemích, a budete překvapeni, ale podle našich zjištění a kolegové hovořili se svými kolegy experty na odpadové hospodářství v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Polsku, Maďarsku a Slovensku, a podle našich informací dneska nikde neexistuje zákaz výkupu těchto surovin od fyzických osob. A dokonce je i zpoplatněn. I v tom Švýcarsku, i v tom Německu, i v tom Rakousku, jsou soukromé firmy, které vykupují od soukromých osob třeba kovové odpady. Je proto otázkou, proč zrovna v ČR se z toho stalo něco, co je socio-ekonomický, resp. co je sociální problém, a co třeba sahá i do kompetencí Ministerstva vnitra a dalších.“

Vyhláška MŽP zavádějící povinnost bezhotovostních plateb za kovové odpady se zdá být racionální cestou řešení problematiky sběren. Cestou, která nepostihuje plošně všechny občany, ale zaměřuje se na faktické zefektivnění možnosti kontroly a dozoru, včetně možnosti dohledání osob podezřelých z páchání trestné činnosti.

Vyhlášku je možné připomínkovat do 26.9.2014.

 

Soubory k návrhu novely jsou k dispozici zde:

duvodovka-novela-podrobnosti.pdf [ 174.83 kB ]

novela-podrobnosti.pdf [ 50.35 kB ]

zneni-se-zmenami-podrobnosti.pdf [ 56.42 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH: Úprava vyhlášky MŽP týkající se sběren odpadů

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (53%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (22%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis