Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH vítá, že i společnost SITA se aktuálně připojila k obhajobě cílů oběhového hospodářství 28.05.2015 | kategorie: Aktuality

ČAOH vítá, že i společnost SITA se aktuálně připojila k obhajobě cílů oběhového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství dlouhodobě aktivně prosazuje a podporuje evropský balíček k oběhovému hospodářství, který Evropská komise vydala v polovině minulého roku a který nyní opět posuzuje.

 

Jeho součástí je mimo jiné i to, že v roce 2030 by se mělo recyklovat plných 70% komunálních odpadů. MŽP se k balíčku postavilo v roce 2014 kriticky, ale věřme, že postupem času se změní i jeho postoj. Jako ČAOH jsme v mnoha článcích komentovali potřebu definovat nový zákon o odpadech více myšlenkami z evropského balíčku a nestavět zákon tak, jako doposud, na silné podpoře spaloven odpadů, jakožto nejnákladnější odpadové technologii (např. zde 1), 2), 3), 4) a další). ČAOH opakovaně doporučuje orientaci odpadového hospodářství (OH) na větší třídění odpadů, úpravy odpadů, recyklaci a energetické využití energeticky bohaté části odpadů, nikoli celé neupravené směsi (obsah černých popelnic bez úpravy je naopak nezbytný pro spalovny odpadů). Odpady jsou cenná surovina, proto je třeba je co nejvíce třídit a využívat. Vždy však za ekonomicky smysluplných podmínek s co nejmenším dopadem na původce odpadů a s cenou akceptovatelnou v podmínkách ČR a odpovídající možnostem občanů ČR.

 

K názorovému proudu se připojila další společnost

ČAOH aktuálně vítá, že nakonec i nadnárodní zahraniční společnost SITA (Suez Environment) se nyní mediálně identifikuje s touto námi dlouhodobě prosazovanou a zcela logickou cestou. Která navíc prokazatelně nepotřebuje ministerstvem navrhované razantní několikanásobné zdražení poplatků. I nevládní organizace říkají, že cesta recyklace je podstatně levnější. Mírně opožděné zapojení společnosti SITA do tohoto strategického trendu je možné vysvětlit tím, že SITA dlouhodobě působí spíše v oblasti průmyslových odpadů a oproti ostatním svozovým společnostem je její podíl na trhu služeb komunálních odpadů podstatně nižší. ČAOH vítá, že i SITA se nyní připojí k ČAOH v argumentaci k obhajobě evropského balíčku k oběhovému hospodářství. Společnost SITA nikdy nebyla členem ČAOH (*), která je otevřená podobně smýšlejícím odpadovým firmám z celé ČR. ČAOH sdružuje názorově konzistentní společnosti ze sektoru odpadového hospodářství s dohromady více než 65 procentním podílem na trhu veškerých odpadových služeb v ČR. Velká část z nich jsou firmy významně zaměřené právě na recyklaci, úpravy odpadů, ale i jejich energetické využití. „Osobně mě těší, že odpadový sektor nyní ve vztahu k podpoře balíčku oběhového hospodářství hovoří více méně jednotně. ČAOH od vydání balíčku stále opakuje, že nový zákon je třeba stavět právě na těchto myšlenkách. Věřím, že mantra potřeby násobného zdražení poplatků tak postupně vyšumí a nastavíme budoucnost sektoru na levnější cestu třídění a recyklace“ dodává Petr Havelka z ČAOH.

 

Omezení skládkování již probíhá - Výsledky OH v ČR ve srovnání s Evropou

Výsledky odpadového hospodářství ČR jsou ve srovnání s dalšími státy, které byly v OH cca před 20 lety na stejné, tedy nulové startovní linii, velmi dobré. Z postkomunistických zemí jsme na tom ve většině odpadových parametrů nejlépe ze všech. V cíli omezení skládkování komunálních odpadů jsme dokonce lepší než mnoho západních států. Dle údajů Eurostatu za rok 2012 ČR skládkovala na občana 174 kg/SKO/rok. To je méně než např. Irsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko, Polsko, Maďarsko a drtivá většina postkomunistických států (tabulka z webu Eurostatu viz níže). Nabízí se proto otázka, proč přední představitelé MŽP opakovaně říkají do médií účelová a nepravdivá prohlášení, že ČR je skládková velmoc. Jsme toho názoru, že není nutné ani vhodné takto ČR poškozovat. Samozřejmě, vždy je co zlepšovat a v tomto směru jsou důležité trendy. Dle údajů z ročenky MŽP se v ČR na skládky uložilo za posledních 5 let o 1 000 000 tun odpadu méně, a to bez jakéhokoli navýšení poplatků (**) (tabulka MŽP viz níže). Trend je tedy pozitivní.

 

Chceme recyklaci či spalovny?

Recyklační sektor sděluje, že pro ještě vyšší míru omezení skládkování a navýšení recyklace by plně postačovalo finální zdražení na max. 700 Kč. Navíc v zákoně již máme definovaný rok zákazu skládkování. Je však zásadní otázkou, proč MŽP stále tlačí na zdražení dokonce o 200% na 1500 Kč? MŽP ještě před 2 lety přiznávalo, že násobné zdražení je nezbytné pro podporu výstavby nových spaloven odpadů, jakožto nejnákladnější odpadové technologie. Evropská komise však opakovaně říká, že nové spalovny v ČR již nepodpoří a že ČR by se spíše měla orientovat dle nové evropské odpadové strategie na třídění odpadů a recyklaci. Tuto cestu dlouhodobě doporučuje i ČAOH. I ekologové kritizují aktuální kroky MŽP a nastavení nové legislativy k podpoře nákladných spaloven. Připravuje snad MŽP podobný příběh, jako známe z fotovoltaiky? A budou občané opět nuceni platit ze svých kapes byznys několika vyvoleným? Diskuze k poplatkům nekončí, spíše začíná. V tomto směru bude jistě důležitý i hlas obcí.

(*) V médiích (týdeník Ekonom, dne 28.5.2015) se objevila nepravdivá a zavádějící informace, že společnost SITA vystoupila z ČAOH. Informace byla v článku z neznámého důvodu spojena s rovněž zavádějící větou, že odpadový sektor přestává být jednotný. Společnost SITA zatím nikdy nebyla členem ČAOH a nemohla tedy z asociace ani vystoupit. Členem asociace byla v delší historii několik měsíců pouze jedna dceřiná společnost - Centrální kompostárna BRNO, která již v období bývalého ředitele ČAOH Měchury, v lednu roku 2012, vystoupila po-té, co odmítla uhradit členský příspěvek.

(**) Ve stejném článku týdeníku Ekonom byly rovněž chybně uvedeny údaje týkající se skládkování odpadů. Byl zde sdělen údaj celkové míry skládkování v množství celkem 9,7 milionů tun. Tabulka MŽP ze statistické ročenky ŽP – viz níže – jasně ukazuje, že odstraněno na skládky bylo již v roce 2011 pouze 3,8 milionu tun z celkové produkce odpadů a 1,2 milionu tun odpadů bylo dále, namísto jinak potřebných primárních surovin (písek, zemina, štěrk, apod.), využito k předepsanému technickému zabezpečení skládek. Čísla v článku jsou tedy o více než dvojnásobek nadhodnocena oproti číslům ze statistické ročenky MŽP, přičemž zdroj nebyl uveden.


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články:

ČAOH: Studie porovnání možností energetického využití odpadů v ČR

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

Odpovědi ČAOH na dotazy k POH ČR pro Moravské hospodářství

Nepřehlédněte: Otevřená TV diskuze k novému odpadovému zákonu - Na kávě v CEMC

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Příběh plastů - výrobky pro dům a zahradu z recyklovaného plastu

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH vítá, že i společnost SITA se aktuálně připojila k obhajobě cílů oběhového hospodářství

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis