Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Člen ČAOH - OZO Ostrava otevřel nový sběrný dvůr v Radvanicích 01.04.2014 | kategorie: Články z tisku

Člen ČAOH - OZO Ostrava otevřel nový sběrný dvůr v Radvanicích

Dne 1.4.2014 otevřel své brány pro obyvatele Ostravy nový sběrný dvůr odpadové společnosti OZO Ostrava v městském obvodu Radvanice a Bartovice.

Rozlohou a vybavením vyhovuje současným potřebám moderního sběrného dvora a je výsledkem pokračující optimalizace sítě sběrných dvorů v Ostravě. Jejím cílem je, aby v Ostravě bylo maximálně 10 sběrných dvorů, byly rozmístěny rovnoměrně po celém území města Ostravy a měly provozní dobu odpovídající potřebám občanů. Nově budované sběrné dvory jsou prostornější a lidem umožňují pohodlné ukládání odpadů. Společnost OZO sem může přistavit takové množství kontejnerů, aby zde bylo možné využitelné složky odpadů třídit a pomoci jejich dalšímu zpracování.

„Ostrava má 23 městských obvodů, a tak jen asi polovina z nich může mít sběrný dvůr na svém území. Jsem velice rád, že vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice pochopilo, že dva sběrné dvory v jednom obvodu jsou dlouhodobě neudržitelné, a bylo nám velmi nápomocno při hledání nové vhodné lokality a budování tohoto moderního sběrného dvora,“ říká ředitel odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda a pokračuje: „Nejnovější ostravský sběrný dvůr v Radvanicích odpovídá současným hygienickým požadavkům. Je vybaven přívodem elektřiny, vody, kanalizací a odlučovačem ropných látek, zajišťuje i lepší hygienické podmínky pro pracovníky, kteří se o jeho provoz starají. Disponuje také kamerovým systémem, který by měl zabránit ničení vybavení sběrného dvora a vykrádání kontejnerů v době, kdy je sběrný dvůr uzavřen. Občany upozorňujeme i na to, že v době mimo provozní dobu není možné odpad přivážet, odkládat ho u plotu, a zakládat tak černé skládky. I s tímto častým nešvarem budeme spolu s městskou policií a s pomocí nainstalovaného kamerového systému bojovat.“

Nový sběrný dvůr je určen všem občanům Ostravy. Do jeho spádové oblasti budou jistě patřit i obyvatelé dalších městských obvodů, jako jsou Michálkovice či Slezská Ostrava. Také ti zde mohou zcela bezplatně (v rámci obecního systému) odložit prakticky všechny složky odpadů pocházející z běžného chodu domácností v množství, které se vejde na přívěsný vozík za osobní automobil (jde zhruba o 4 m3 odpadu). Jedná se o tyto složky komunálního odpadu:

 • objemné odpady (nábytek, koberce...),
 • nebezpečné odpady (léky, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...),
 • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony a kovové obaly),
 • starý textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) – za účelem dalšího využití je textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích,
 • zeleň ze zahrádek (tráva, listí, spadané ovoce...).

 

Sběrný dvůr v Radvanicích slouží také jako místo zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. Díky jeho rozloze bylo možné zařadit i doplňkové služby, jako je například prodej kompostu a zeminového substrátu vyrobených v kompostárně OZO ze svezené zeleně. Sběrný dvůr v Radvanicích přijímá od občanů města i stavební odpady za úplatu – pro obyvatele Radvanic a Bartovic je však tato služba zdarma, neboť městský obvodu už několik let likvidaci určitého množství stavebních odpadů občanům svého obvodu hradí.

„Společným cílem města, městských obvodů, naší společnosti – a věřím, že i většiny občanů Ostravy – je komunální odpad řešit ekonomicky a s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí. Stále je ale bohužel mezi námi dost těch, kteří starý nábytek či jiný objemný odpad vyhodí k popelnicím a neuvědomují si, že tak vytvářejí černou skládku. Lidé by proto vždy měli myslet na to, že odložením odpadu do sběrného dvora šetří životní prostředí,“ dodává na závěr ředitel Karel Belda spolu s poděkováním těm občanům města Ostravy, kteří respektují stanovený systém města a zodpovědně nakládají s odpady.

 

Zdroj: OZO Ostrava (zkráceno)


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Člen ČAOH - OZO Ostrava otevřel nový sběrný dvůr v Radvanicích

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (52%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (23%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis