Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Další informace k nové evropské recyklační dani 03.08.2020 | kategorie: Aktuality

Další informace k nové evropské recyklační dani

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani podařilo zjistit.

 

Přehledně a v bodech

 1. Novou daň, nebudou odvádět producenti, ale jednotlivé členské státy, pro jejichž rozpočty to tak znamená další povinný výdaj. Tento výdaj nyní bude souviset s množstvím nerecyklovaných plastových odpadů v daném státě. Čím více jich bude, tím větší daň bude stát platit. Nelze proto vyloučit snahy členských států o další omezení produkce těch typů odpadů/obalů, které se nedaří recyklovat, a to například pomocí administrativních či finančních opatření. Sledované budou samozřejmě také jiné způsoby nakládání s těmito plastovými odpady s cílem navýšení podílu recyklace.
 2. V rámci poplatku by jednotlivé členské státy měly odvádět 0,8 EUR za každý kilogram nerecyklovaného plastového obalu vyprodukovaný v těchto státech, tedy 800 EUR za tunu.
 3. Poplatek/nová daň z nerecyklovaných plastových obalů se má platit od 1. ledna 2021.
 4. Poplatek by měl být odváděn ze státního rozpočtu jako národní příspěvek do rozpočtu EU. Jde o příspěvek členských států vypočítaný na základě váhy nerecyklovaných plastových obalových odpadů v daném státě. Příspěvek bude tedy vycházet podle toho, jak daný stát plní/cíle v oblasti recyklace plastových obalů a plastů.
 5. V rámci snížení disproporčních dopadů na méně rozvinuté státy se má také uplatnit zastropování příspěvku (3,8 EUR na hlavu za rok).
 6. Ze státního rozpočtu by mohla ČR podle prvních odhadů odvádět cca 70 mil. EUR. A v dalších letech podle toho, zda se podaří podíl recyklace v ČR navýšit na úkor jiných způsobů nakládání s odpadem.
 7. Finální dohoda na přijetí této nové recyklační daně ale musí být ještě učiněna v rámci vyjednávání v tzv. trialogu a své slovo bude mít ještě před tím Evropský parlament.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH)

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Další informace k nové evropské recyklační dani

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (29%)
 • Ne (20%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis