Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města 23.01.2018 | kategorie: Aktuality

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

Sdružení komunálních služeb, Spolek veřejně prospěšných služeb a Česká asociace odpadového hospodářství zaslaly, jakožto oborové svazy ze sektoru odpadového hospodářství, zajišťující svými členy cca 90% služeb nakládání s odpady pro obce a města v ČR, společný otevřený dopis všem obcím a městům v České republice.


Informace o zdražovací novele

V dopise informují o připravované účelové novele zákona o odpadech (viz zde), kterou se její prosazovatelé opět snaží prosadit do zákona opakovaně odmítnuté čtyřnásobné zdražení poplatků za skládkování, které platí obce a města. Novela měla být navíc schválena bez pozornosti, jako poslanecký návrh, bez možnosti připomínkování, bez vypořádání připomínek, bez vyhodnocení dopadů zdražní na obce a města, bez možnosti reakce občanů. To není zcela transparentní a nevrhá to na návrh a jeho opakované prosazovatele nejlepší světlo.


Svazy podporují evropský balíček k oběhovému hospodářství, včetně evropského cíle k omezení skládkování

Uvedené svazy dále obce a města otevřeně informují o svých návrzích a opatřeních, která shodně doporučují, a již nyní postupně realizují právě ve spolupráci s obecmi a městy. Realizují je směrem k dosažení evropských recyklačních cílů a cíle omezení skládkování odpadů (viz zde). Jmenované svazy dlouhodobě podporují myšlenky a cíle evropského balíčku k oběhovému hospodářství. Jsou to právě tyto svazy, resp. jejich členské společnosti, které v úzké spolupráci s obcemi a městy již sedmým rokem úspěšně realizují postupný odklon odpadů od skládek, a to bez vybírání navrhovaných násobně větších poplatků (více viz zde). Zřejmý pozitivní trend odklonu odpadů, zajišťovaný společnými silami ve spolupráci s obcemi a městy je jasně patrný z přiloženého grafu (viz příloha č. 3). 


Chceme podporu skutečné recyklace

Uvedené svazy zárověň přinášejí jasná a konkrétní doporučení pro podporu separace a pro potřebný další rozvoj recyklace v ČR - např. daňové zvýhodnění pro recyklované výrobky, intenzifikace sběrné sítě barevných popelnic, technologické třídění odpadů, snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu, využívání recyklovaných výrobků ze strany státu ve veřejných zakázkách, apod. Opatření, která jsou motivační a která neberou občanům peníze z peněženek (více viz zde). Podobná opatření navrhuje i Evropa. V návrhu zákona, ani v připravované zdražovací novele, však tyto body "kupodivu" nejsou.


Dopady navrhovaného násobného zdražení nejsou vyhodnoceny, řekla vládní komise

Veškeré související informace jsou obsaženy v dopise, který je spolu s přílohami k dispozici níže. Účelem dopisu bylo podání informace těm, kterých se připravovaná novela a riziko opakovaně silně tlačeného a opakovaně odmítaného zdražení týká. Součástí dopisu je i informace o možných dopadech navrhovaného zdražení a jejich chybějícímu vyhodnocení, formulovaná Legislativní radou vlády, Komisí RIA, k před rokem odmítnutému vládnímu návrhu zákona, který přinášel stejné čtřnásobné zdražení (viz zde).


Obce navrhované zdražení odmítají

Řada obcí a starostů, již na dopis odpověděla a každý den přichází množství dalších odpovědí. Obce oceňují, že jsou o této závažné věci informovány a operativně a aktivně se k možnému riziku zdražení písemně vyjadřují. Zároveň je informace projednávána v zastupitelstvech obcí, kde se k ní mohou oteřeně vyjadřit další občané.

Aktivně se k věci postavilo také Sdružení místních samospráv České republiky (sdružující cca 1300 obcí a měst), které se za obce v tomto směru jednoznačně postavilo a podobné návrhy na násobné zdražení odmítlo. Reakce SMS ČR je k dispozici zde.

 

Ke stažení:

dopis-sektoru-oh-na-obce-a-mesta.pdf [ 955.46 kB, PDF ]

priloha-c.-1-navrh-ucelove-novely.pdf [ 801.96 kB, PDF ]

priloha-c.-2---kom-ria-odpady.pdf [ 145.84 kB, PDF ]

priloha-c.-3---vyvoj-skladkovani-v-cr.pdf [ 681.48 kB, PDF ]

priloha-c.-4---doporuceni-pro-oh-v-cr.pdf [ 433.2 kB, PDF ]

 

Související články

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (52%)
 • Nevím (29%)
 • Ne (19%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis