Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Evropská komise otevírá veřejnou konzultaci k oběhovému hospodářství 03.06.2015 | kategorie: Aktuality

Evropská komise otevírá veřejnou konzultaci k oběhovému hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k oběhovému hospodářství, a to od 28. 5. 2015 do 20. 8. 2015. V rámci této veřejné konzultace mají být shromážděny názory pro novou ambiciózní strategii oběhového hospodářství, jejímž cílem je transformovat Evropu směrem ke konkurenceschopnějšímu oběhovému hospodářství účinně využívajícímu zdroje.

Tato strategie se tedy nemá týkat jen odpadů, ale řeší celou řadu dalších hospodářských odvětví v souladu s celým životním cyklem výrobků. Navrhovaná opatření se budou týkat např. správného designu výrobku, přes opětovné použití a opravu výrobků, recyklaci a další způsoby nakládání s odpady až po inteligentní využívání surovinových zdrojů. Cílem je zachovat hodnotu materiálů použitých ve výrobcích a zintenzivnit využívání zdrojů.

V odpadovém hospodářství to znamená potvrzení myšlenek co největší míry třídění a dalších úprav odpadů, recyklace, a energetického využití energeticky bohaté části odpadů. Omezit by se naopak mělo nakládání se směsnými a neupravenými odpady. ČAOH se s tímto možným budoucím nastavením ztotožňuje a opakovaně prosazuje větší důraz na tyto myšlenky do nové české odpadové legislativy. Připravovaná národní legislativa zatím není takto nastavena, ale je zřejmé, že i ČR bude muset, po schválení evropského balíčku zavést tyto body do nového odpadového zákona. Komise zároveň chápe, že je nezbytné nastavit cíle tak, aby podpora cesty recyklace a využívání odpadů byla ekonomicky udržitelná ve všech členských státech. Politiku OH není možné stavět na nastavení tohoto sektoru, které využívají nejbohatší členské státy. Na tomto se shodli i ministři životního prostředí na podzimním jednání v minulém roce v Luxemburku.

Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, v této věci uvedl: „Budoucí ekonomický rozvoj Evropy musí být součástí udržitelného rozvoje. Neexistuje žádná jiná alternativa, naše zdroje musíme využívat inteligentněji, naše výrobky navrhovat tak, aby mohly být znovu použity a recyklovány, a musíme stanovit ambiciózní cíle, pokud jde o snižování množství odpadů a recyklaci. Dnes žádáme občany v celé Evropě, aby se vyjádřili k otázce, jak by měla vypadat naše politika, aby v Evropě stimulovala konkurenceschopnost zelené ekonomiky a chránila životní prostředí pro budoucí generace“.

Evropská komise plánuje představit nový balíček k oběhovému hospodářství do konce roku 2015. V návaznosti na přijetí nového balíčku bude nutné promítnout nové cíle do nového zákona o odpadech a související legislativy. V rámci veřejné konzultace jsou vítány příspěvky občanů, veřejných orgánů a dalších organizací, kterým je nyní dána možnost se vyjádřit a odpovědět na otázky týkající se oběhového hospodářství.  

Více zde: http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm

Co se týče přímo oblasti odpadů, byl v loňském roce navržen Evropskou komisí původní balíček opatření, který obsahoval změny některých právních předpisů EU v oblasti odpadů. Mezi navrhovaná opatření patřilo zejména:

 • zajištění recyklace 70 % komunálního odpadu do roku 2030
 • závazný cíl recyklace 80 % obalových odpadů do roku 2030
 • omezení skládkování recyklovatelného odpadu (papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný odpad), nikoli veškerého odpadu, na míru maximálně 25 % do roku 2025
 • vhodné využívání ekonomických nástrojů jako je poplatek za skládkování a poplatek za spalování ve spalovnách (ZEVO)

 

Více zde: http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Tento původní balíček byl Evropskou komisí v únoru 2015 stažen s tím, že Evropská komise zaujme ještě ambicióznější přístup, který bude účinnější v tom, že bude navíc podchycovat fáze životního cyklu výrobků a bude lépe zohledňovat situaci v jednotlivých členských státech.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Evropská komise otevírá veřejnou konzultaci k oběhovému hospodářství

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis