Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak 09.06.2019 | kategorie: Aktuality

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

Češi by mohli mít v posledních letech dojem, že jsou evropskými premianty v produkci odpadu. Vyplývá to totiž z čísel, která každoročně vydává ministerstvo životního prostředí (MŽP). Podle nich české domácnosti vyprodukují zhruba o třetinu více odpadu než domácnosti v Polsku nebo na Slovensku. Tak jednoduché to ale není. Svá čísla vydává i Český statistický úřad a ta jsou zhruba srovnatelná s okolními státy. Například v roce 2017 bylo v Česku podle ČSÚ zhruba 3,6 milionu tun komunálního odpadu, zatímco podle MŽP 5,7.

Originál článku je pod tímto odkazem - https://archiv.ihned.cz/c1-66560050-brabcuv-zasah-do-nezavislosti-csu-statistici-maji-prebirat-data-o-odpadech-primo-z-ministerstva-prospech-by-z-toho-mely-hlavne-spalovny

Oba úřady vedou o čísla ohledně komunálního odpadu dlouhodobý spor. Statistici, kteří mají řadu osvědčení o správnosti své metody, vykazují výrazně menší celkové množství odpadu než ministerstvo vedené Richardem Brabcem (ANO). 

Ministerstvo však nyní vedení ČSÚ přikazuje, aby úřad využíval jen jeho data. Chystá se dokonce tuto povinnost zakotvit v novele zákona o odpadech. Někteří experti i zaměstnanci ČSÚ míní, že je to nepřípustný zásah do nezávislosti úřadu, který kromě informací o odpadech shromažďuje a vyhodnocuje tisíce klíčových dat o české ekonomice, sociálních poměrech, zdraví obyvatel či volební výsledky. Závislost na údajích ministerstev, která vedou politici, je pro úřad nepřijatelná.

Za sporem může být i fakt, že Česko skládkuje polovinu produkce domácností, což je jedno z nejvyšších čísel v EU. A teď právě stojí před rozhodnutím, jaký způsob nakládání s odpady upřednostnit.

Unie vidí budoucnost v třídění a recyklaci. Na skládkách by do roku 2035 mělo končit nejvýše deset procent odpadů. A z těch ostatních bude od roku 2030 nutné znovu využívat (recyklace) nejméně 65 procent. Ve spalovnách, na které už Brusel nechce dávat ani euro dotací, jich má končit nejvíce čtvrtina.

Česko se chce zbavit skládek dokonce o pět let dříve. Jaký však bude konečný poměr mezi recyklací a spalováním, není jasné. Na množství spáleného odpadu se statistici i ministerstvo shodnou. Takže kdyby Česko vykázalo podle dat MŽP celkové množství odpadu vyšší, byl by − alespoň na papíře − nižší podíl odpadu, který nyní spalujeme. A to by zvedlo šance zejména energetických společností, které chtějí spalovny budovat. Především ekologové proto ministerstvu vyčítají, že jeho čísla nahrávají lobby spaloven.

V březnu napsala ředitelka odboru ekonomiky životního prostředí Brabcova ministerstva Radka Švábová ČSÚ dopis (HN ho má k dispozici), ve kterém požaduje, aby úřad zrušil svůj systém a začal přebírat data z formulářů ministerstva. Změnu má stvrdit paragraf 128 v připravované novele zákona o odpadech. Mezi některými zaměstnanci statistického úřadu, z nichž ale nikdo nechce vystoupit z anonymity, vzbuzuje nové nařízení obavy z ohrožení suverenity instituce.

"Je to útok na naši nezávislost, odporuje to zákonu o statistické službě. Pokud budeme mít povinnost přebírat data MŽP, kdo přijde příště?" uvedl jeden ze statistiků.

 

Statistici mají data schválená unií

Všechny kontroly ČSÚ, včetně hodnocení Eurostatu, vždy potvrdily, že metodika úřadu je v pořádku. Čísla statistiků odpovídají například i údajům ze Slovenska a Polska, například za rok 2016 Češi vyprodukovali na hlavu 339 kg odpadů, Slováci 348 a Poláci 307, zatímco podle MŽP by po sobě české domácnosti nechávaly odpadů o dvě pětiny více. Údaje ministerstva totiž podle statistiků v souladu s evropskou metodikou nejsou. Započítává prý i část sběrných surovin, odpadů z výroby, část z těch, které najdou další použití, eviduje dvakrát. "Nutit ČSÚ, aby data přebíral, není v pořádku. Hrozí, že množství vykazovaného odpadu naroste a nebude odpovídat realitě. Ministerská čísla měl nejdřív prověřit důkladný audit, to se ale nestalo," řekl bývalý vedoucí auditorské skupiny metodiky ČSÚ Bohumil Beneš, který byl v roce 2016 jedním z expertů snažících se čísla obou úřadů sladit.

Kritiku, která od lidí z ČSÚ zaznívá, chápou i další odborníci. "ČSÚ jako nezávislému úřadu by neměl nikdo nařizovat, od koho sbírat údaje," míní například Jan Kovanda z Centra pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity.

Nové vedení statistického úřadu, kterého se v roce 2018 po smrti bývalé šéfky Ivy Ritschelové ujal rozhodnutím vlády Marek Rojíček, je k požadavkům ministerstva vstřícné. "Nezávislost by byla ohrožena, jen kdyby byl ČSÚ nucen čísla o odpadech přebírat a zasílat podle metodiky MŽP. Nyní ale pouze přebíráme údaje, které mají obě instituce shodné," uvedl v rozporu se zdroji HN mluvčí ČSÚ Jan Cieslar. Podle něj Benešem zmíněný audit dat běží a ještě neskončil. Zatímco Ritschelová v řadě rozhovorů upozorňovala na roky trvající nátlak ministerstva a varovala před ohrožením nezávislosti úřadu, nynější vedení odmítá jen uzákonění povinnosti data přebírat. "Statistika má právo využívat administrativní data, avšak nemůže se jednat o povinnost," řekl Cieslar.

Podle ministerstva proběhly rozsáhlé analýzy dat loni. "Na jejich základě bylo rozhodnuto, že statistici mohou data o odpadech ohlášená obcemi od ministerstva přebírat," uvedl Ondřej Charvát z tiskového odboru ministerstva, který argumentuje i tím, že krok o 60 procent sníží administrativní zátěž obcí spojenou s odpady. Že by ohrožovalo suverenitu ČSÚ, ministerstvo popírá. "Nenavrhovali bychom nic, co by mohlo nezávislost ČSÚ jakkoli ohrozit. Na samotný proces přímo dohlíží Eurostat, který má svého zástupce v pracovní skupině," dodal Charvát.

 

Ústupek lobby spaloven?

Někteří statistici a ekologové míní, že krok ministerstva vychází vstříc energetické lobby, která chce v Česku vybudovat několik spaloven. Čím větší množství odpadů Česko formálně vykáže, tím nižší bude dosavadní podíl spalování, což může zvýšit šance investorů. Podle čísel statistiků to bylo v roce 2017 sedmnáct procent, přičemž pro EU je přijatelné číslo nejvýše 25. Podle výkazů MŽP ale pálíme jen kolem dvanácti procent.

Navíc plán odpadového hospodaření, který do budoucna počítá se spalováním zhruba 1,4 milionu tun komunálních odpadů, vychází právě z celkových čísel ministerstva životního prostředí. Vzhledem k datům ČSÚ by to bylo daleko více než EU doporučená čtvrtina. "Při větších číslech by také mohli investoři plánovat větší kapacitu," poznamenal Bohumil Beneš.

Zdrženlivě se k důvodům, proč ministerstvo prosazuje svoje čísla, vyjádřil výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka. "Je nám ale známý dlouhodobý postoj Eurostatu a Evropské komise, které uznávají a chtějí jen data z ČSÚ," řekl.

Spalovnám ale podle Havelky vychází vstříc český závazek omezit skládkování na deset procent do roku 2030, tedy o pět let dříve než zbytek unie. Dvojitý efekt může mít i uzákonění násobně vyššího skládkovacího poplatku, který by se měl z nynějších 500 korun na tunu postupně zvednout na 1850 korun. Na jedné straně bude motivovat k třídění a recyklaci, na druhé může podle skládkařů i ekologů otevírat dveře spalovnám.

"Od začátku říkáme, že jsme pro to, abychom v souladu s ostatními státy v Evropě omezili skládkování na deset procent do roku 2035. A klidně můžeme i 25 procent odpadů pálit, ale ne nevytříděného. Je třeba využívat energeticky upravenou frakci, takzvané palivo z odpadů. Jenže v tom je mezi námi a energetiky základní rozpor, oni by dávali do spaloven i nevytříděný komunální odpad," dodal Havelka.

Podle tiskového mluvčího Teplárenského sdružení Pavla Kaufmanna Česko potřebuje šest až sedm nových spaloven. "Spalování se tady stále ostrakizuje, ale ono je vlastně na konci cyklu nakládání s odpady v případě, že po případné kompostaci, třídění a recyklaci už není další využití. Spalovna, která promění odpad v teplo, by mohla být v každém krajském městě a menší i v okresních. Je ale jasné, že proti tomu bude odpor, i když jsme dnes zhruba na polovině odpadu, který je v plánu pálit," řekl Kaufmann.

Spalovny jsou zatím v zemi jen čtyři − v Praze, Brně, Plzni a Liberci. Nových se chystá několik. Nejaktivnější je firma United Energy, součást Křetínského EPH, která chystá spalovnu v Komořanech u Mostu, znovu se letos objevily plány na výstavbu spalovny i v areálu elektrárny v Opatovicích nad Labem, která také patří EPH. Zájem ale má i mocná společnost ČEZ, spalovnu chce budovat v Mělníku.

V Chebu chystá projekt společnost Terea, nové vedení města ho ale nepodporuje. Spalovnu by ráda postavila Veolia v Přerově, možnost stavby spalovny zvažují i Jihočeský kraj spolu s Českými Budějovicemi.

Že by v tlaku na ČSÚ hrála roli energetická lobby, ale ministerstvo popírá. "Sjednocení dat snad nemůže být nikým vykládáno jako vstřícný krok k energetické lobby a prosazování spaloven. Jedná se o prioritu, kterou definuje Evropská komise, a ta sjednocení určitě nevidí jako vstřícný krok ke spalování odpadů," uvedl Charvát.

 

Zdroj: Hospodářské noviny (odkaz na originál článku je zde https://archiv.ihned.cz/c1-66560050-brabcuv-zasah-do-nezavislosti-csu-statistici-maji-prebirat-data-o-odpadech-primo-z-ministerstva-prospech-by-z-toho-mely-hlavne-spalovny

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (52%)
 • Nevím (29%)
 • Ne (19%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis