Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Jak je to s recyklací dřeva v České republice? 28.10.2019 | kategorie: Aktuality

Jak je to s recyklací dřeva v České republice?

V průběhu září byly pro širokou laickou i odbornou veřejnost Českou akademií zemědělských věd a Platformou pro bioekonomiku České republiky uspořádány workshopy tématicky zaměřené na recyklaci dřeva. Významným přispěvatelem do problematiky byla společnost Kronospan CR, spol. s. r. o. (dále „Kronospan“) - člen České asociace odpadového hospodářství, největší zpracovatel dřevního recyklátu v ČR a zároveň přední světový výrobce desek na bázi dřeva.

Přednášky z uvedené odborné akce jsou k dispozici pod tímto odkazem (prezentace ke stažení zde).

 

KRONOSPAN - největší recyklátor dřeva v ČR

Společnost Kronospan má v dřevařském průmyslu nezastupitelnou roli. Výrobky Kronospanu nacházejí uplatnění v nábytkářské výrobě, v truhlářství, nebo ve stavebnictví (více o společnosti zde a také na jejich novém webu). Ve své výrobě společnost Kronospan materiálově využívá recyklát, tj. stavební a demoliční dřevo, obalový materiál, nábytek a velkoobjemový dřevní odpad. Společnost Kronospan  odebírá materiál pro recyklaci jak od odpadářských společností, ale také od stavebních společností, od výrobců nábytku, truhlářů, od sběrných dvorů i řízených skladů obcí a měst. Konkrétně je odebírán obalový materiál (palety, dřevěné obaly, bedny), stavební dříví (trámy, desky), truhlářské zbytky, částečně i starý nábytek, dřevěné zbytky z výroby nábytku, stará interiérová vybavení na bázi dřeva apod.

Materiálové využití tohoto „starého“ dřeva a výroba nových plnohodnotných výrobků, jako dřevotřískových a laminovaných desek, probíhá s využitím moderních pokročilých technologií, které splňují požadavky nejlepších dostupných technik (BAT).

Společnost mezi prvními v Evropě přenáší do praxe strategické a informační trendy a provádí investice zlepšující a zefektivňující proces výroby (emise škodlivých látek, hlukové emise, prašnost, logistika, apod.). Kronospan neustále vyvíjí a zdokonaluje své produkty. Ve své snaze o maximálně pozitivní přínos na životní prostředí provedl v poslední době investice v hodnotě 1,2 miliardy korun vedoucí ke snížení emisí prachu (o 94 %) a snížení celkových emisí (o 60 %). Fotografie moderního provozu lze prohlédnout zde - (foto1, foto2, foto3, foto4)

Jak říká ekolog společnosti, Ing. Rostislav Habán: „Zodpovědnost vůči životnímu prostředí bereme opravdu vážně. Společnost Kronospan je již nyní připravena na nové evropské legislativní opatření omezující ukládání komunálního odpadu na skládky od roku 2030 (resp. 2035 - článek 5 odst. 5 směrnice). Svou činností se podílíme na nastavení pravidel pro třídění odpadů, zejména pak vysokými požadavky na kvalitu u našich dodavatelů dosahujeme kvalitního sběru a třídění odpadního dřeva. Navíc samotným nahrazením tzv. „rostlého dřeva“ recyklovaným, získáme značnou energetickou úsporu, plynoucí z nižšího obsahu vlhkosti v recyklovaném dřevě oproti dřevu surovému. Dojde ke zrychlení procesu výroby a k poklesu významného množství vypouštěných skleníkových plynů. A to nemluvím ani o samotné záchraně stromů, které nemusí být pokáceny.“

 

Ing. Habána jsme se v ČAOH dále zeptali na následující dotazy

Pane inženýre, společnost Kronospan je brána jako dominantní zpracovatel v rámci likvidace dřeva z kůrovcové kalamity, jakým způsobem je nakládáno s tímto dřevem?

Společnost KRONOSPAN pomáhá likvidovat kůrovcovou kalamitu tím, že napadené dřevo používá při výrobě desek. Technologie v Jihlavě umožňuje zpracovat dřevo různé kvality, včetně dřeva napadeného kůrovcem.

Jaký je roční objem produkce společnosti a máte představu, kolik se výrobou recyklátů zachrání stromů, které nemusí být pokáceny?

Zpracováním dřevěného recyklátu v objemu 400 000 tun za rok uspoříme neuvěřitelné dva miliony tun oxidu uhličitého a ročně tak zachráníme 600 tisíc stromů, které nemusí být pokáceny.

V tomto trendu chceme pokračovat, protože se domníváme, že cirkulární ekonomika je nejlepší způsob nakládání s odpady. V současné době pracujeme na projektu, jehož realizací dojde k další úspoře 1 milionu tun oxidu uhličitého a ušetříme dalších 300 tisíc stromů.     

Jakou úlohu má nadace Dřevo pro život, jejímž spoluzakladatelem je společnost KRONOSPAN?

Posláním této nadace je osvěta v oblasti hospodaření se dřevem. Projekty Nadace dřevo pro život jsou zaměřeny na osvětu v oblasti našeho přírodního bohatství – dřeva, lesů a krajiny, jež nás obklopují. Z konkrétních projektů mohu uvést například vzdělávací program Lesní pedagogika nebo Do lesa s lesníkem.


"Česká republika má štěstí, že na našem uzemí je takto významná recyklační firma v oblasti využití odpadních dřevěných materiálů, jako je KRONOSPAN. Můžeme tak v této komoditě dosahovat nemalých podílů finální recyklace. Je však řada dalších druhotných surovin, které budeme muset vytřídit ještě v o poznání větším množství, než doposud a následně je také zrecyklovat. Nové evropské směrnice stanovily jasné recyklační cíle a jako Česká asociace odpadového hospodářství tyto cíle plně podporuje a hledáme cesty, jak dát odpadům a druhotným surovinám nový život. Sdružujeme řadu firem s podobným cílem. Jako ČAOH jsme aktuálně oborovým svazem, který v České republice sdružuje největší kapacitu recyklačních technologií pro zpracování druhotných surovin z odpadů. Jsem přesvědčen, že v další dekádě musí na našem uzemí vzniknout nové řádově statísícové kapacity pro recyklaci různých materiálových toků z komunálních odpadů. Hlavním spojovacím článkem dlouhodobě udržitelné recyklace je ale zdravě fungující poptávka po výstupech z recyklace. To je zároveň aktuální limitující prvek celého sektoru. Nyní musí být společnou legislativní prioritou hledat cesty k zajištění fungující poptávky alespoň na uzemí ČR," doplňuje za Českou asociaci odpadového hospodářství její výkonný ředitel Petr Havelka.


Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství(www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Seminář ve sněmovně potvrdil, že do balíku nové odpadové legislativy je nezbytné doplnit nástroje na podporu recyklace

Legislativní rada vlády projednala návrhy nových odpadových zákonů z MŽP – identifikována byla široká řada vážných problémů

Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu?

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporujeČeská asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Jak je to s recyklací dřeva v České republice?

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (53%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (22%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis