Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu? 22.09.2019 | kategorie: Aktuality

Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu?

Novináři položili zástupci České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) Petru Havelkovi několik aktuálních dotazů nejen k novým odpadovým zákonům, ale i k dosavadnímu nastavení systému v České republice a k jeho vhodnému směřování do budoucna. Odpovědi vyšly jak v denním tisku, tak v dalších médiích. Na webu ČAOH přinášíme jednotlivé dotazy i odpovědi na ně.

Pane Havelko jaký je Váš názor na novou odpadovou legislativu? Je koncipována reálně, nebo jsou některé požadavky jen stěží splnitelné? Je dostatečně komplexní, nebo některé oblasti v dostatečné míře neřeší?

V této věci se můj názor shoduje s řadou dalších organizací, svazů, asociací a sdružení více 2000 obcí a měst, které svůj názor vyjádřily v otevřeném dopise ministru Brabcovi již v dubnu tohoto roku (tisková konference zde). Nová odpadová legislativa je násobně obsáhlejší než ta stávající, stejně tak je o poznání více komplikovaná, nepřehledná a bohužel myslím, že pro své uživatele, mnohem méně pochopitelná než stávající zákon.

V neposlední řadě také přináší výrazně vyšší náklady, a to zejména pro obce a města (občany) a samozřejmě i pro firmy. Nedá se říci, že by to bylo kvůli EU, jak se někdy trochu účelově uvádí. Naopak EU podle mého názoru stanovila velmi rozumnou odpadovou politiku. Ta je zaměřená jak na redukci množství odpadů, tak na jejich lepší třídění.

Jednou z klíčových priorit EU je recyklace komunálních odpadů, s čímž zcela souhlasíme. Často se ale setkáváme s názorem, že nový český zákon je připraven spíše pro spalovny, než pro recyklaci. Neříkal bych to asi takto silně, ale je pravdou, že ministerstvu je toto vyčítáno již dlouhodobě a kritické hlasy v tomto směru celkem chápu.

Základní chybou navrhovaného balíku nové odpadové legislativy je to, že neobsahuje prakticky žádné nástroje na podporu finální recyklace. A to je velký problém. Jako ČR musíme za příštích 15 let nasměrovat cca 1,43 milionu tun komunálních odpadů do finální recyklace, abychom splnili závazek EU. Číslo je to skutečně velké. Nová legislativa s tím však nijak nepomáhá. V připomínkovém řízení se na tom shodla široká řada subjektů. Toto vnímám jako klíčový problém nové odpadové legislativy, který je nutné vyřešit co nejdříve. Není žádný důvod k dosavadnímu otálení. Nemůžeme si dovolit, aby odpady odkloněné ze skládek skončily buď někde za mořem, nebo v kotlích nových spaloven v ČR. Znamenalo by to nesplnění evropských cílů a to není udržitelná cesta.


Podle statistik si Češi velmi dobře vedou v třídění plastů, papíru i skla. U jakých druhů odpadů naopak ještě musíme zabrat, abychom splnili evropské legislativní požadavky?

 

Ano, v třídění jsme v porovnání s Evropou skutečně celkem dobří. Je to cenná deviza a je vhodné jí dále rozumně rozvíjet. Dosavadních velmi dobrých výsledků jsme dosáhli za posledních 20 let, a to formou dobrovolného, pozitivního a vstřícného přístupu obcí, měst a firem. Díky občanům máme nyní v třídění velmi dobrý základ na cestě k vyšší recyklaci. Celou sběrnou síť ale musíme ještě zefektivnit, protože evropské cíle jsou skutečně vysoké a ani s dosavadním velmi dobrým tříděním bychom jich nedosáhli.

V tomto směru bych ale chtěl zároveň varovat před možnými represivními metodami, zdražováním, trestáním, či systémy třiď nebo zaplatíš. Máme zkušenost, že lidé nejlépe třídí v dobrovolném systému a pokud to mají co nejjednodušší. Při různých zákazech, zdražení, sledování, apod., často spíše narůstá počet černých skládek, míra nedoplatků a obecně se přístup k třídění spíše zhoršuje. Myslím, že takové nástroje nejsou třeba a ukazuje nám to jednoznačně 20tiletá zkušenost ČR a naše výsledky. Metody, jak třídění navýšit na potřebnou míru máme a chceme je rozvíjet, a to bez negativních dopadů na občany či obce. Rezervy v třídění jsou zatím u všech komodit. Největší potenciál je ale u biologicky rozložitelných odpadů, kterých je ve směsném odpadu stále cca 40%.

 

Jaká je podle Vás nejlepší motivace ke třídění komunálního odpadu, kterou mohou obce směrem k občanům využít? Jak dobře fungují různé door-to-door systémy (dodávky popelnic na tříděný odpad k rodinným domům, odvoz objemnějších odpadů přímo z domácností apod.) a je právě toto cesta, jak podíl třídění a recyklace zvýšit?

 

Nejlepší motivací je to, když lidé budou brát třídění jako zcela standardní součást života. To je našim dlouhodobým cílem a s radostí říkám, že trendy v tomto jsou v ČR pozitivní. Doufám, že nám to různé změny legislativy nezkomplikují. Naše firmy se snaží lidem třídění co nejvíce ulehčit. Proto jsme již před několika lety rozjeli projekty tzv. door-to-door, tedy barevné popelnice přímo do domů. Samozřejmě začínáme vždy v zástavbě rodinných domů, ale cílem je rozvinutí systémů časem i u domů bytových. Tam je to zatím složitější. Systémy jsme zavedli jak ve velkých městech, tak v malých obcích. Výsledky jsou zatím skutečně velmi dobré, někde dokonce vysoce předčily naše očekávání. Daří se nám viditelně navyšovat množství vytříděných odpadů a naopak klesá množství směsného odpadu, kterému navíc výrazně klesá výhřevnost. Odpad v černé popelnici už neobsahuje v takové míře papír, plasty a je tam méně biologického odpadu. Přesně toto je náš cíl. Odpady pak nebudou muset končit na skládkách nebo ve spalovnách, ale dáme vytříděným surovinám nový život prostřednictvím recyklace. K tomu ale potřebujeme funkční a podpůrný zákon.

Aktuální návrh nové legislativy recyklaci zatím mnoho nepřispívá. Ale jsme optimisté. Věříme, že se ještě podaří jej upravit tak, aby bylo zřejmé a nebyly pochyby o tom, že nový zákon nepodporuje ani skládky, ani spalovny, ale jednoznačně třídění a recyklaci. Zatím tomu tak však není.

 

Zdroj: web ČAOH, na dotazy médií odpovídal Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu?

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (49%)
 • Nevím (30%)
 • Ne (21%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2021 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis