Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální? 23.05.2016 | kategorie: Aktuality

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

Dne 26.4.2016 proběhla v rámci semináře Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny parlametu ČR debata k novému zákonu o odpadech. Jedním z řešených bodů byla také důležitá otázka, zda je připravovaný nový odpadový zákon technologicky neutrální. Tedy, zda stát nepreferuje některé technologie na úkor jiných. V tomto smyslu je pak důležitá úvaha o souvstažnosti mezi pojmy "technologická neutralita" a "zákaz veřejné podpory", tedy jeden z principů EU.

V kontextu pojmu technologická neutralita ve vztahu k novému zákonu o odpadech samozřejmě nemá smysl hovořit o technologické neutralitě ve vztahu ke skládkování. EU chce poslední příčky odpadové heirarchie, kde se nachází i skládkování, či spalování odpadu, omezovat. Proto také EU navrhuje v rámci balíčku k oběhovému hospodářství omezení skládkování komunálních odpadů na 10 %, a to k roku 2030. ČR je v tomto jedna ze sedmi nejprogresivnějších zemí. Skládkování máme v ČR již zakázáno v platném zákoně, a to k roku 2024, tedy o šest let dříve než EU. O skládkování to tedy logicky ani být nemůže.

Kde je však jednoznačně třeba hledat potřebu technologické neutrality, to je v dalších příčkách odpadové hierarchie. Tedy v tom, co budeme s odpady dělat, když se nebudou skládkovat. Postoj EU je v tomto dlouhodobě jednoznačný a je dobře patrný i z balíčku k oběhovému hospodářství. EU chce zejména předcházet vzniku odpadů a ty vzniklé chce hlavně využívat jako náhradu primárních surovin a chce je co nejvíce směřovat na recyklaci. Logicky by tak zákon neměl svou dikcí podporovat nižší příčky odpadové hierarchie. Na půdorysu této hierachie, kterou zákon jednoduše musí respektovat, by měl být dále neutrální. Neměla by tedy nastat situace, kdy přístupy a technologie umístěné níže v hierarchii, zákon např. svými technickými či ekonomickými parametry upřednostní před vyššími stupni hierarchie.

Jak však zaznělo na semináři Výboru pro ŽP Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nárvh nového zákona o odpadech tak, jak byl zaslán do meziresotrního připomínkového řízení, není technologicky neutrální a je z něj dovoditelná podpora např. spaloven odpadů (ZEVO) (více zde). Náměstkyně ministra ŽP paní Berenika Peštová hájila postoj MŽP a text návrhu nového zákona. Jeho kritiky požádala o předložení konkrétních bodů, ze kterých by plynulo, že nově prosazovaná legislativa odpadového hospodářství není technologicky neutrální a že preferuje vybrané technologie z nižších pozic odpadové hierarchie před těmi umístěnými výše.

Česká asociace odpadového hospodářství, která již dříve upozornila na tento negativní aspekt připravovaného zákona, proto zpracovala příkladmý výčet vybraných bodů měněné legislativy OH, ze kterých plyne nevyváženost nového zákona a také určitý opak technologické neutrality. Tento dokument byl v rámci diskuze k odpadovému zákonu zaslán, v návaznosti na žádost paní náměstkyně, přímo paní náměstkyni Berenice Peštové.

ČAOH věří, že zde uvedená fakta přispějí k nalezení vyváženého řešení, které bude respektovat evropské principy (např. odpadovou hierarchii, zákaz veřejné podpory, apod.) a k definování finálního kvalitního znění zákona.

 

Ke stažení

Čtenáři webu ČAOH mají nyní k dispozici jak samotný dopis na MŽP, tak celý dokument s identifikací problemetických bodů ve vztahu k tématu technologické neutrality nového zákona o odpadech.

Dopis na MŽP: dopis-na-mZp---technologicka-neutralita-web.pdf [ 217.09 kB ]

Příloha s definováním bodů, ve kterých se jeví připravovaná legislativa OH jako technologicky nikoli neutrální: priloha---opak-technologicke-neutrality.pdf [ 259.3 kB ]

 

 

Zdroj: Česká asociace odpdového hospodářství, www.caoh.cz


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Související články:

Výzva ČAOH: Omezme skládkování a pojďme stanovit do zákona evropské recyklační cíle

Polemika Odpadového fóra: Recyklace vs. spalovny

Časopis Pro města a obce: Rozhovor s Petrem Havelkou k novému odpadovému zákonu

ČAOH: Kompletní připomínky k návrhu nového zákona o odpadech

Kolik států má zákaz skládkování a jak jsou vysoké poplatky v Evropě?

Události České televize: Obce ani firmy nesouhlasí s ministerským návrhem čtyřnásobného zdražení poplatků

Parlamentní listy (ČTK): Vyšší poplatky za skládkování jsou pro obce trest, tvrdí SMO ČR

Veselá diskuze k článku - názory čtenářů webu HN k článku MŽP k násobnému zdražení poplatků

E15: Kraje chtějí moc spaloven, recyklaci z peněz EU zanedbávají

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Shrnutí z konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

Lidové noviny - recyklace, skládky, spalovny, poplatky - úplné odpovědi ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Odpady: Celio: „Říkalo se tomu skládkový komplex“

Ekonom – krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2021 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis