Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace 06.05.2019 | kategorie: Aktuality

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) se spolu s dalšími subjekty v posledních měsících aktivně účastnila na jednáních a pracích na definování potřebných nástrojů na podporu recyklace. Nástrojů, které zatím bohužel nejsou obsaženy v balíku návrhů nové odpadové legislativy a je tedy nezbytné je tam doplnit. Jednou z klíčových aktivit v tomto snažení byla spolupráce v rámci skupiny "RecHelp".

Odborná pracovní skupina pro definování nástrojů na podporu recyklace – „RecHelp“, kterou svolala paní poslankyně Krutáková, řeší objektivní problém týkající se návrhů nové odpadové legislativy připravené MŽP (aktuálně ve vnějším připomínkovém řízení). Balík návrhů nové národní odpadové legislativy, včetně souvisejícího změnového zákona, neobsahuje žádné ekonomické nástroje na skutečnou podporu finální recyklace odpadů (zde). Na tomto závěru se pracovní skupina RecHelp opakovaně shodla.

Nová odpadová legislativa má transponovat směrnice z tzv. evropského oběhového balíčku (2018), které stanoví nové recyklační cíle. V evropské směrnici o odpadech jsou uvedeny příklady ekonomických nástrojů a dalších opatření k poskytování pobídek k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady (článek 4 a příloha IVa). Např. používání daňových opatření, které podpoří proniknutí recyklovaných výrobků a materiálů na trh, nebo udržitelné postupy zadávání veřejných zakázek, které podpoří lepší nakládání s odpady a používání recyklovaných výrobků a materiálů, atd. (více viz zde) Do návrhu nové národní odpadové legislativy však tyto ekonomické nástroje nebyly zatím promítnuty, což je třeba napravit.

K dosažení evropských recyklačních cílů bude třeba vyřešit problém s nutným navýšením kapacit recyklace v ČR. A zde je klíčový faktor POPTÁVKY po recyklovaných výrobcích1. Bez systémového zajištění poptávky po recyklovaných výrobcích a bez podpory recyklačním firmám není reálné očekávat naplnění evropských recyklačních cílů, např. 65% recyklace komunálních odpadů k roku 20353.


Za příštích 15 let musíme navýšit recyklaci komunálních odpadů o cca 1,4 milionů tun


De-facto je nutné za příštích 15 let navýšit procento recyklace VŠECH komunálních odpadů o cca 30% (cca o více než 1, 4 milionu tun komunálních odpadů). Nezbytný předpokladem vysoké recyklace je dostatečná míra separace komunálních odpadů až do finálního roku 2035, ke kterému jsou cíle stanoveny. Bude proto nezbytné v podmínkách ČR pokračovat v další intenzifikaci sběrné sítě barevných kontejnerů na tříděný odpad, v kombinaci s technologickým tříděním, či dotříděním, dle potřeby, s ohledem na evropské cíle4.

 

Odborníci se shodli zatím na jedenácti potřebných nástrojích, které recyklaci jistě pomohou, pokud se je podaří prosadit

 

Skupinou definované nástroje na podporu recyklace (podrobněji zde):

 1. Snížení sazby DPH
 2. Snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu
 3. Závazek státu, aby ve veřejných zakázkách preferoval určité procento recyklovaných výrobků
 4. Daňové zvýhodnění recyklace v rámci daně z příjmu
 5. Podpora recyklace v rámci dotačních programů
 6. Zapracování využití recyklovaných materiálů a recyklátů do technických norem
 7. Definování efektivních nástrojů k motivaci samotných výrobců obalů a výrobků
 8. Příprava standardů pro sekundární plasty
 9. Vyhotovení edukačního a osvětového materiálu pro možnosti uplatnění druhotných surovin, konkrétně plastů
 10. Potřeba evidence vzniku a využití druhotných surovin
 11. Zdanění primárních surovin

 

"Je to další z pomocných aktivit, kterými chceme MŽP pomoci nastavit novou odpadovou legislativu co nejvíce směrem k možnému splnění evropských cílů a zároveň tak, aby to bylo pokud možno funkční v praxi a skutečně to mohlo recyklačním firmám pomoci," vysvětluje Petr Havelka z ČAOH a dodává: "Zejména je třeba ocenit aktivní zapojení ostatních odborníků, členů skupiny, kteří se na vzniku materiálu a jednolivých nástrojů v něm obsažených aktivně podíleli. Myslím, že je to dobrý základ pro nezbytnou další diskuzi a jsem rád, že v tomto směru jsou stále více aktivní i samotní zákonodárci, kteří chápou, že bez podobných nástrojů kapacity recyklace v ČR reálně nenavýšíme na potřebnou míru."

 

Ke stažení

Aktuální verze Závěrů z jednání interní odborné pracovní skupiny k definování nástrojů na podporu recyklace – RecHelp: nastroje-na-podporu-recyklace.pdf [ 847.02 kB, PDF ]

ISES - Přehled opatření na podporu využívání druhotných surovin: ises---prehled-opatreni-na-podporu-vyuzivani-druhotnych-surovin.pdf [ 421.16 kB, PDF ]


Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství(www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (49%)
 • Nevím (30%)
 • Ne (21%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2021 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis