Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

K připomínkám: Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 06.12.2020 | kategorie: Aktuality

K připomínkám: Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí zaslalo do připomíkového řízení dlouho očekávanou vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady. Její předložení bylo sice slíbeno již o rok dříve, spolu s předáním zákonů do sněmovny, k tomu však nedošlo. Podstatné je, že nyní je vyhláška v připomínkovém řízení. Vyhláška je klíčovým předpisem k novému zákonu o odpadech, který právě podepsal prezident a který bude účinný již za 25 dnů, tedy od 1.1.2021. Vyhláška obsahuje řadu dosavadních prováděcích předpisů a jedná se jednoznačně o nejdelší prováděcí předpis z odpadové legislativy. Návrh vyhlášky má 199 stran.

 

Stručně k obsahu

Níže uvádíme přehled oblastí, které tato nová vyhláška z dílny Ministerstva životního prostředí řeší:

a) požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz,

b) podrobnosti předávání údajů o odpadech v rámci školního sběru,

c) technické podmínky soustřeďování odpadu,

d) podrobnosti pro využívání odpadů k zasypávání,

e) podmínky, při jejichž splnění může být odpad vznikající pří úpravě odděleně soustřeďovaných komunálních odpadů předáván k energetickému využití a k odstranění,

f) podrobnosti ukládání odpadů na skládky,

g) podrobnosti přepravy odpadů a přeshraniční přepravy odpadů,

h) požadavky na údaje o odpadu, základní popis odpadu, vedení průběžné evidence a ohlašování,

i) podrobnosti nakládání s komunálními odpady,

j) podrobnosti nakládání s nebezpečnými odpady,

k) podrobnosti vztahující se k vybraným kovovým odpadům,

l) podrobnosti nakládání s vybouranými materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby,

m) podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,

n) podrobnosti komunitního kompostování,

o) podrobnosti nakládání s kaly,

p) podrobnosti nakládání s polychlorovanými bifenyly,

q) podrobnosti nakládání s odpadní rtutí, 

r) podrobnosti nakládání s odpadními oleji,

s) podrobnosti nakládání s léčivy z domácností,

t) podrobnosti ekonomických nástrojů.

 

Tato vyhláška rovněž přináší řadu novinek oproti stávající právní úpravě, např. změnu podmínek u stanovování ekotoxicity pro účely zasypávání (využívání odpadů na povrchu terénu), změnu požadavků na limity obsahu škodlivin v odpadech využívaných k zasypávání nebo změnu podmínek využití strusky ze spalování ostatních odpadů k zasypávání a řadu dalších bodů. Zásadně je rozšířeno rovněž výkaznictví a ohlašovací povinnosti.

V rámci aktuálně probíhajícího meziresortního připomínkového řízení mohou být do systému zasílány připomínky povinných připomínkových míst, či ostatních dotčených subjektů. Termín pro podání připomínek na MŽP (eklep@mzp.cz) je do 17. 12. 2020.

 

Ke stažení

vyhláška - vyhlaska.pdf [ 2.26 MB, PDF ]

odůvodnění - 52oduvodneni.pdf [ 555.18 kB, PDF ]

RIA - 149ria.pdf [ 588.51 kB, PDF ]

rozdílová tabulka - rozdilova-tabulka.pdf [ 579.33 kB, PDF ]

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   K připomínkám: Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2021 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis