Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Lze odpad energeticky využít i jinde než ve spalovnách? 13.08.2014 | kategorie: Odborné články

Lze odpad energeticky využít i jinde než ve spalovnách?

Spoluspalování a spalování paliv z odpadu je vhodný způsob, jak efektivně energeticky využít odpad v již existujících energetických zdrojích. Jde o zpracování odpadu, které je při dodržení přísných norem a technologických postupů environmentálně zcela bezpečné a odpovídá nejvyšším standardům. Spoluspalování či spalování paliv z odpadů v již postavených cementárnách, teplárnách a elektrárnách je úspěšně realizované např. v Polsku a v Itálii.

 

U nás se výrobou tuhých alternativních paliv (TAP) a jejich spoluspalováním s fosilními palivy zabývá mimo jiné i firma ecorec Česko s.r.o., jedna z členských společností České asociace odpadového hospodářství. 

„Společnost ecorec Česko s.r.o. (dále také Ecorec) zpracovává vytříděný odpad, který není vhodný pro další materiálové využití. Vyrábí z něho tuhé alternativní palivo, které jeho odběratel spoluspaluje v blízké cementárně. Jedná se o velmi efektivní a hospodárný způsob energetického využívání odpadu. Stále častěji zaznívají myšlenky na větší uplatnění paliv z odpadu i v již existujících elektrárnách a teplárnách, jak je to možné třeba v Itálii,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Mezi hlavní výhody této cesty patří podstatně nižší náklady na investice a samotný provoz ve srovnání s klasickými spalovnami komunálních odpadů. Toto je podstatné zejména pro původce odpadů (občany, firmy), neboť to jsou ti, kdož cenu za finální naložení s odpadem vždy platí.

Další výhodou je, že paliva z odpadů mohou být vyráběna přesně dle požadavků jejich odběratele. To znamená, že mají definovanou výhřevnost definované limitní množství znečišťujících látek. Paliva jsou homogenní, což je podmínkou jejich smysluplného využití v k tomu určených zdrojích. Moderní linka společnosti ecorec Česko s.r.o. tak významnou měrou přispívá ke smysluplnému využívání odpadů.

 

Níže je k dispozici obrázková galerie, která ukazuje jednotivé části této cesty využití odpadů:

Zpracování odpadu společností Ecorec

Obr. č. 1: Ecorec vyrábí tuhé alternativní palivo mimo jiné z tříděného komunálního odpadu.

Obr. č. 2: Odpad je během procesu zpracování homogenizován

Obr. č. 3: Odpad se dále drtí a upravuje do podoby standardizovaného paliva, což je upravený, homogenizovaný a kvalitativně definovaný materiál.

Obr. č. 4: Řídicí centrum - Při zpracování odpadů společnost Ecorec využívá nejmodernější technologie.

Obr. č. 5: Vápencový lom - Palivo z odpadů se využívá při výrobě cementářského slínku.

Obr. č. 6: Cementářská pec - V cementářské peci je bezodpadově využíváno palivo vyrobené z odpadů spolu s uhlím

 

Článek je rovněž k dispozici ve formátu pdf s přímo vloženými obrázky - zde - caoh-ecorec-cesta-odpadu-final2.pdf [ 264.91 kB ].


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Ecorec vyrábí tuhé alternativní palivo mimo jiné z tříděného komunálního odpadu. Odpad je během procesu zpracování homogenizován Odpad se dále drtí a upravuje do podoby standardizovaného paliva, což je upravený, homogenizovaný a kvalitativně definovaný materiál. Řídicí centrum - Při zpracování odpadů společnost Ecorec využívá nejmodernější technologie Vápencový lom - Palivo z odpadů se využívá při výrobě cementářského slínku Cementářská pec - V cementářské peci je bezodpadově využíváno palivo vyrobené z odpadů spolu s uhlím ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Lze odpad energeticky využít i jinde než ve spalovnách?

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis