Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Nařízení Komise (EU) stanovující kritéria, kdy měděný odpad přestává být odpadem 05.08.2013 | kategorie: Odborné články

Nařízení Komise (EU) stanovující kritéria, kdy měděný odpad přestává být odpadem

Evropská Komise vydala další ze série předpisů vymezujících podrobnější kriteria, kdy určité komodity přestávají být odpadem. Tentokrát Komise vydala kriteria k měděnému odpadu. Česká asociace odpadového hospodářství níže stručně informuje o tomto předpisu.

Nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013 , kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

Úř. věst. L 201, 26.7.2013

Stručně k obsahu:

Nařízení stanoví kritéria, kdy ve smyslu článku 6 odst. 2 směrnice 2008/98/ES o odpadech přestává být měděný šrot (kovový šrot obsahující převážně měď a slitiny mědi) odpadem.

Kritéria pro měděný šrot jsou stanovena v článku 3 a příloze I nařízení. Prohlášení o shodě s kritérii pro stanovení toho, kdy odpad přestává být odpadem, pak v článku 4 a příloze II nařízení.

Nařízení vstupuje v platnost:

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (v úředním větstníku vyhlášeno 26.7.2013).

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Celé znění nařízení Evrospké Komise je k dispotici zde - ek-medeny-srot.pdf [ 765.12 kB ] 

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Nařízení Komise (EU) stanovující kritéria, kdy měděný odpad přestává být odpadem

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis