Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Návrh nové vyhlášky k autovrakům k připomínkám 09.11.2020 | kategorie: Aktuality

Návrh nové vyhlášky k autovrakům k připomínkám

Ministerstvo životního prostředí zaslalo návrh nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností do meziresortního připomínkového řízení.


Podrobněji k obsahu

 

Navrhovanou vyhláškou dojde k nahrazení stávající vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška bude podle MŽP k 1. lednu 2021 zrušena novým zákonem o odpadech (sněmovní tisk č. 676). Novou vyhlášku bylo zapotřebí vypracovat v návaznosti na návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností, který nahradí co do úpravy autovraků (vozidel s ukončenou životností) stávající zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná vyhláška upravuje zejména obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností, náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností nebo neúplného vozidla, technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností, soustřeďování a skladování vozidel s ukončenou životností, na zpracování vozidel s ukončenou životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností, rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů, části, které musejí být před jejich dalším zpracováním demontovány a způsob demontáže nebezpečných částí a odčerpání provozních kapalin.

Dále vyhláška stanovuje také rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití, způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí, podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování, rozsah údajů vedených v Informačním systému pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností a náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti částí vozidla.

Předkládaná vyhláška obsahově vychází ze stávající vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky, některé části zcela přejímá nebo je pouze mírně modifikuje.


Nově například

Nově povede zpracovatel vozidel s ukončenou životností v rámci průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi odděleně evidenci materiálů a částí k opětovnému použití, které prošly přípravou k opětovnému použití. Navrhovaná vyhláška dále nově stanovuje způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí, podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování a náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla.


Navrhovaná účinnost od 1.1.2021


Ke stažení


návrh vyhlášky: 384navrh-vyhlasky.pdf [ 1.04 MB, PDF ]

odůvodnění:98oduvodneni.pdf [ 442.18 kB, PDF ]

RIA:ria.pdf [ 430.13 kB, PDF ]Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Návrh nové vyhlášky k autovrakům k připomínkám

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2021 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis