Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Návrhy nových odpadových zákonů projedná Legislativní rada vlády. K předlohám trvají desítky rozporů s řadou míst. 04.09.2019 | kategorie: Aktuality

Návrhy nových odpadových zákonů projedná Legislativní rada vlády. K předlohám trvají desítky rozporů s řadou míst.

Přes prázdninové měsíce ukončilo ministerstvo životního prostředí vnější připomínkové řízení ke čtyřem zákonům nové odpadové legislativy. Zákony byly předány k posouzení do Legislativní rady vlády.

Meziresortní připomínkové řízení k novým odpadovým zákonům, konkrétně k zákonu o odpadech, k zákonu o vybraných výrobích s ukončenou životností, novele zákona o obalech a změnovému zákonu bylo zahájeno v dubnu. V květnu se ministertsvu životního prostředí sešlo přes cca 3000 připomínek, a to jen ze strany povinných připomínkovým míst. Řada dalších připomínek byla zaslána ze strany odborných svazů, asociací, případně nevládních organizací. Tyto připomínky doposud projednány a vypořádány nebyly.

Jednotlivé připomínky povinných připomínkových míst a postoje vybraných organizací je možné nalézt v tomto článku - K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst.

 

Rozpory trvají s řadou připomínkových míst

Po proběhlém připomínkovém řízení byly některé problematické části upraveny, což je pozitivní. Řada podstatných bodů však zůstala bez potřebné reakce a úpravy. Proto k předlohám stále trvají desítky zásadních rozporů s větším počtem připomínkových míst. Konkrétně lze k jednotlivým zákonům uvést, že rozpory trvají s následujícími organizacemi:

1)     Zákon o odpadech (vypořádací tabulka je k dispozici zde - vyporadaci-tabulka-odpady.pdf [ 2.95 MB, PDF ]) - návrh se předkládá LRV s rozpory:

 1. s Ministerstvem zemědělství,
 2. Svazem měst a obcí ČR (SMOČR),
 3. Sdružením místních samospráv ČR (SMSČR),
 4. Hlavním městem Prahou,
 5. krajskými úřady Jihočeského,
 6. Jihomoravského,
 7. Karlovarského,
 8. Libereckého,
 9. Moravskoslezského,
 10. Olomouckého,
 11. Plzeňského,
 12. Středočeského
 13. Ústeckého kraje a 
 14. kraje Vysočina,
 15. Unií zaměstnavatelských svazů ČR (UZSČR),
 16. Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS),
 17. Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a
 18. Asociací malých a středních podniků (AMSP)

2)   Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností (vypořádací tabulka je k dispozici zde - vyporadaci-tabulka-vuzu.pdf [ 3.74 MB, PDF ]) - návrh se předkládá LRV s rozporem:

 1. se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR),
 2. Unií zaměstnavatelských svazů ČR (UZSČR),
 3. Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS),
 4. Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a
 5. Asociací malých a středních podniků (AMSP).

3)     Zákon o obalech (vypořádací tabulka je k dispozici zde - vyporadaci-tabulka-obaly.pdf [ 1.46 MB, PDF ]) - návrh se předkládá LRV s rozporem:

 1. se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR),
 2. Unií zaměstnavatelských svazů ČR (UZSČR),
 3. Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS),
 4. Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS),
 5. Svazem měst a obcí ČR (SMOČR) a
 6. Sdružením místních samospráv ČR (SMSČR).

4)    Změnový zákon (vypořádací tabulka je k dispozici zde - vyporadaci-tabulka-zmenovy.pdf [ 787.5 kB, PDF ]) - návrh změnového zákona je předkládán s rozpory s následujícími připomínkovými místy:

 1. Českomoravská konfederace odborových svazů,
 2. Unie zaměstnavatelských svazů ČR

 

Ke stažení – úplná znění návrhů zákonů s porovnáním textů před a po připomínkovém řízení

Pro přehlednost přinášíme úplná znění návrhů zákonů a změn v nich obsažených před a po připomínkovém řízení. Tyto dokumenty jsou ke stažení k dispozici zde:

odpady---zmeny-pred-a-po-mpr.pdf [ 1.14 MB, PDF ]

vuzu---srovnani-pred-a-po-mpr.pdf [ 809.48 kB, PDF ]

obaly---zmeny-pred-a-po-mpr.pdf [ 354.17 kB, PDF ]

zmenovy---zmeny-pred-a-po-mpr.pdf [ 445.39 kB, PDF ]

 

Všechny další související dokumenty jsou k nalezení na stránkách databáze Úřadu vlády - Eklep, která obsahuje projednávanou legislativu.

 

Recyklace bohužel zatím stále zůstává bez potřebných podpůrných nástrojů

Jako klíčová se stále jeví nezbytnost doplnění konkrétních nástrojů na podporu recyklace do balíku navrhované odpadové legislativy. V tomto směru zatím bohužel MŽP předlohy, včetně změnového zákona, neupravilo, ikdyž tuto připomínku vznesl velmi vysoký počet připomínkových míst. Přitom objektivně není v této věci na co čekat.

S ohledem na potřebu zajištění nasměrování cca 1,43 milionu tun komunálních odpadů až do finální recyklace, a to v příštích 15 letech, se jeví nezbytnost doplnění konkrétních nástrojů do stávajícího balíku návrhů jako zásadní nutnost. Zcela zjednodušeně jde o to, že bez potřebného navýšení POPTÁVKY po produktech recyklace a tedy i po vytříděných druhotných surovinách, není reálné naplnit závazné evropské cíle. Přitom je třeba si zároveň říci, že splnitelné to je. Pokud se však přijmou i Evropou doporučovaná opatření na podporu recyklace (např. zde nebo zde). 

Ministerstvo bylo na tento zásadní aspekt upozorněno již v době probíhajícího připomínkového řízení v druhé půli dubna, a to v rámci otevřeného dopisu 19 svazů, asociací, firem a sdružení více než 2000 obcí a měst, adresovaného ministru Brabcovi. Téma se následně diskutovalo také v rámci tiskové konference přenášené Českou televizí.

Stávající zákon používáme cca 20 let. S tím novým to může být podobné. Cíle recyklace máme splnit za 15 let (dle závazných směrnic k roku 2035). Pro systémové fungování recyklace, včetně udržitelného odbytu recyklovaných výrobků je jednoznačně třeba upravit legislativu nutným směrem již nyní. Tento fakt jednoznačně vyjádřila velká část připomínkových míst - stávající návrhy zákonů mají v tomto směru bohužel stále zásadní nedostatky.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Návrhy nových odpadových zákonů projedná Legislativní rada vlády. K předlohám trvají desítky rozporů s řadou míst.

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis