Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Novela vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve Sbírce 21.03.2016 | kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve Sbírce

Česká asociace odpadového hospodářství přináší informaci, že očekávaná novela vyhlášky k podrobnostem nakládání s odpady právě vyšla ve Sbírce zákonů, a to pod číslem 83/2016 Sb.

Jako obvykle přinášíme stručný a přehledný souhrn toho podstatného, co novela vyhlášky obsahuje. Tato obsáhlá a déle očekávaná novela vyhlášky je vydávána především v návaznosti na poslední novelu zákona o odpadech.

Novela přináší zejména tyto změny:

 • V oblasti sběru a výkupu kovových odpadů § 8  (rozšíření seznamu odpadů, na které se vztahuje povinnost identifikace odpadů a osob a povinnost vést evidenci o těchto skutečnostech). 
 • Změny v označování při shromažďování nebezpečných odpadů (§ 5).
 • Způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů (v příloze č. 29 vyhlášky).
 • Nové znění přílohy č. 3 „Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu“.
 • Podrobnosti k novému systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v § 25 (obsah ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů v příloze č. 26 vyhlášky).
 • Podrobnosti týkající se způsobu přidělování identifikačních čísel zařízení IČZ (v § 24a vyhlášky).
 • Nové znění přílohy č. 20 Hlášení o produkci a nakládání s odpady, např. do přílohy č. 20 se doplňuje nový List č. 5 „Údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady“, nové znění Listu č. 4 „Údaje o finanční rezervě, volné kapacitě skládky a poplatcích za ukládání odpadů na skládky“.
 • Další změny v oblasti evidence a ohlašování – nové znění přílohy č. 22 (hlášení údajů o zařízení), přílohy č. 25 (hlášení krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydaných rozhodnutích a vyjádřeních) a přílohy č. 27 (dopravce odpadů).
 • S ohledem na poslední novelu zákona o odpadech (č. 223/2015 Sb.), která vypustila z povinnosti zpětného odběru minerální oleje, upravuje se v tomto směru i znění vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

 

Velmi podstatná jsou data účinnosti jednotlivých ustanovení 

Účinnosti nabývá novela rovnou již dnem vyhlášení, ale obsahuje několik přechodných ustanovení:

1. Nebezpečný odpad nemusí být do 31. května 2016 označen podle § 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud je označen alespoň nápisem "nebezpečný odpad".

2. Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu nemusí být do 31. května 2016 označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud je označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Identifikační list nebezpečného odpadu nemusí do 31. května 2016 obsahovat údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud obsahuje údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, je v rámci písemných informací podle přílohy č. 2 bodu 2 písm. a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, povinen poskytovat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny od 1. května 2016.

5. Při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni používat identifikační číslo provozovny u údajů o odpadech, které budou předány a převzaty po 30. červnu 2016.


Ke stažení

novela vyhlášky k podrobnostem nakládání s odpady: 83-2016.pdf [ 4.43 MB ]


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Novela vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve Sbírce

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis