Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Novela zákona o odpadech s číslem 229/2014 Sb. vychází ve Sbírce 22.10.2014 | kategorie: Odborné články

Novela zákona o odpadech s číslem 229/2014 Sb. vychází ve Sbírce

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že ve Sbírce aktuálně vychází novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění č. 229/2014 Sb.

Novela prošla poměrně komplikovaným legislativním procesem. Původně byla tato novela senátním návrhem, který se týkal pouze možnosti snadněji zrušit souhlas sběrnám a výkupnám, které porušují zákaz výkupu některých kovových odpadů od fyzických osob. Pro tuto změnu byl ve standardním legislativní procesu vyjednaný kompromis a shoda. V Poslanecké sněmovně však byly k senátnímu návrhu bez předchozího projednání připojeny obsahově velmi zásadní poslanecké pozměňovací návrhy, které s problematikou krádeží kovů nijak nesouvisely a které byly nakonec přes námitky odborné veřejnosti a obcí schváleny.


Konkrétně tedy novela č. 229/2014 obsahuje následující podstatné změny:

 • V § 17 je obcím stanovena povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. V současné době je na MŽP připravována vyhláška, která by měla upravit podrobnosti.
 • Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat veškerý směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem (§ 21odst. 7).
 • Maximální celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky může dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce (§ 45 odst. 3).
 • Krajský úřad zruší nebo změní souhlas k provozu zařízení v případě, že provozovatel sběrny nebo výkupny poruší zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob (§ 78 odst. 4).

 

Účinnost:

Novela má nabýt účinnosti k 1. lednu 2015 (pouze s výjimkou změny týkající se snadnější možnosti krajského úřadu zrušit nepoctivé sběrně nebo výkupně souhlas, která by měla nabýt účinnosti dříve).

 

Komentář:

Slabá místa, chyby a rizika stávající novely a body, které byly v rámci jejího nestadardního projednávání předmětem kritiky jsou uvedeny zde.

 

Ke stažení:

Znění schválené novely je k dispozici zde: sb0096-2014.pdf [ 94.21 kB ]

Členové ČAOH mají jako obvykle již nyní k dispozici úplné znění zákona s barevným vyznačením aktuálních změn v neveřejné části webu ČAOH (na intranetu), která je přístupná po nalogování.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Novela zákona o odpadech s číslem 229/2014 Sb. vychází ve Sbírce

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis