Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom 14.04.2019 | kategorie: Aktuality

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Redakce týdeníku Ekonom položila v době finalizace prací na novém zákonu o odpadech dotazy Petru Havelkovi z České asociace odpadového hospodářství. Skládkovat po roce 2035 se nebude, to je jasné, EU finálně schválila své cíle. Kudy se však půjde dál? Jaká má být výše poplatků, jak splnit cíle EU?

 

MŽP nyní finalizuje nový zákon o odpadech, poprosil bych o Vaše vyjádření. Razantně se má zvýšit "skládkovací poplatek" a postupně skončit se skládkováním. Jaký je Váš názor, jaká výše poplatku by byla odpovídající?

Jednoznačně jako ČAOH podporujeme evropský cíl k omezení skládkování komunálních odpadů (10% k roku 2035). Vždy jsme tento cíl podporovali. Je třeba zdůraznit, že poplatek je nástroj na odklon odpadů ze skládek. Je to nástroj funkční a logický. Někdy však bývá účelově zaměňován s nástrojem, který má vytvořit pohodlné investiční prostředí firmám do nákladných technologií ke zpracování odpadů. Tak by to však určitě být nemělo. U komunálních odpadů totiž cca 85% nákladů nesou obce a města. Jejich prostředky jsou veřejné a není proto obhajitelné, aby se prostřednictvím nich definoval ekonomický polštář pro nákladné a jinak nerentabilní privátní či komunální technologie. Proto je debata ohledně nastavení poplatku vážné a poměrně citlivé téma.

Asi žádný politik se nechce spojit s tím, že občané budou platit zbytečně vysoké poplatky jen proto, aby někdo jiný dělal výnosný obchod. Některé návrhy na dokonce několikanásobné navýšení poplatku mohou budit oprávněné obavy, zda je to skutečně nezbytné, aby lidé platili tolik, či pro koho je to vlastně dobré?

 

Jak jinak naplnit cíle EU, než jak je avizuje MŽP?

V ČR je situace s omezením skládkování poměrně dobrá, ve srovnání s ostatními evropskými státy (viz zde Eurostat). České republice se dle dat MŽP daří každoročně snižovat množství odpadů ukládaných na skládky již 9 rokem. Z původních 64% v roce 2009 na 45% v roce 2017. Za tu dobu se zároveň poplatky nenavyšovaly, míra skládkování přitom poklesla o 19% (viz zde). Jako ČAOH souhlasíme s navýšením poplatků za skládkování na takovou úroveň, aby byly splněny evropské cíle k omezení skládkování, tedy max. 10% skládkování v roce 2035. Máme spočítáno, že k tomu není třeba nijak zásadní navýšení poplatku.

Klíčové je však to, aby obce a města byly motivovány k co největší míře třídění. To je totiž nezbytný předpoklad ke splnění evropského recyklačního cíle 65% v roce 2035. V tomto směru chápeme jako rozumnou a funkční již schválenou slovenskou novelu zákona ke skládkovacím poplatkům. V této novele obce, které nebudou dostatečně třídit (do 10%), budou mít v roce 2030 poplatek v nejvyšší výši cca 1150 Kč za tunu. Naopak obce, které budou třídit více než 60%, stát netrestá, ale naopak jim poplatek za zbylou část již špatně využitelného zbytkového odpadu podstatně sníží (podrobně viz zde). Tímto stát pozitivně motivuje obce, aby co nejvíce třídily a pomáhaly tak naplňování evropských cílů. Ze slovenského zákona, který byl navíc připraven a prosazen za pouhých 6 měsíců, rovněž plyne, že částka nezbytná k odklonu odpadů ze skládek je objektivně podstatně níže, než se navrhuje v ČR. Přičemž Slovensko je na tom se skládkováním o poznání hůře než ČR. Při diskuzi o výši poplatku na Slovensku byly nejvíce aktivní zejména obce a města, které efektivně hájily oprávněné veřejné zájmy a zájmy svých občanů.

 

Jak podpořit odpadový byznys, aby se pustil do cirkulární ekonomiky a místo skládek recykloval, případně stavěl spalovny vyrábějící teplo a elektřinu?

Omezení skládkování již reálně není téma. EU totiž už schválila své závazné cíle, včetně cíle ke skládkování. Je tedy jisté, že na skládky půjde v roce 2035 max. 10% odpadů. EU je environmentálně nejambicioznější společenstvo států na světě. Myslím, že tento cíl je zcela v pořádku a jsme odhodlání jej bezezbytku splnit.

Co je však velmi vážný a nesnadný úkol, je potřeba nasměrování odpadů odkloněných od skládek na materiálové využití/recyklaci. Skládkovací poplatek s jistotou odkloní odpady ze skládek, to ano, ale nepřikloní je automaticky k recyklaci. A právě k té EU stanovila závazný cíl 65% k roku 2035. EU ve svých dokumentech vyzývá, aby státy přijaly dostatečná opatření k tomu, aby odpady odkloněné ze skládek nekončily např. v kapacitách nových spaloven (ZEVO), ale na vyšších příčkách odpadové hierarchie. V kontextu evropské strategie oběhového hospodářství je to logické. Splnění evropského recyklačního cíle bude však jeden z nejtěžších cílů, které bude mít ČR, ale i velká část dalších států EU před sebou. Naštěstí máme dostatek času. Jsem však přesvědčen, že je to správná cesta.

Pozitivně hodnotíme i další legislativní kroky EU směřující k motivaci vůči výrobcům obalů a zboží, aby jimi používané materiály byly jednoduše recyklovatelné (nový nástroj tzv. ekomodulace). Jako ČAOH také prosazujeme konkrétní nástroje na podporu finální recyklace – daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a recyklátů, snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu a tzv. zelené zakázky, tedy závazek státu, aby ve veřejných zakázkách preferoval z určitého procenta recyklované výrobky (více viz zde). Kombinace evropské legislativy a těchto nástrojů, zde jednoznačně mohou vytvořit ekonomické podmínky proto, aby druhotné suroviny (komodity z barevných popelnic) byly žádaným zbožím. Podmínky, aby zde existovala zdravá tržní poptávka a aby tyto cenné suroviny nekončily na skládkách, či ve spalovnách, a to nikoli z důvodu extrémních poplatků, ale z důvodu tržního zájmu o cenné suroviny. To je jediná stabilní cesta.

Potom se kruh oběhového hospodářství skutečně uzavře a budeme schopni odpady využívat jako zdroje surovin pro další výrobu. Jako ČAOH proto již nyní děláme řadu pozitivní aktivit, např. tzv. door to door systémy – barevné popelnice přímo do domů (viz zde), podpora recyklace, apod. Co je však nezbytné, je to, aby nástroje pro podporu skutečné finální recyklace byly obsaženy v balíku nové národní odpadové legislativy. V dosavadních návrzích však zatím nástroje na podporu skutečné recyklace zcela absentují (zde). To je třeba co nejdříve napravit.

 

Zdroj: Na dotazy redakce týdeníku Ekonom odpovídal Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


 

Související články

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

http://www.caoh.cz/odborne-clanky-a-aktuality/moderni-obec-jak-smerovat-k-lepsi-recyklaci.html

vyvoj-skladkovani-v-cr.jpg [ 88.22 kB, JPG ]

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis