Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů 13.03.2018 | kategorie: Aktuality

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Desítky obcí kolem Znojma využily nabídky svozové společnosti FCC a poskytly svým občanům barevné sběrné nádoby na třídění odpadů až do jejich rodinných domů. Podobně jako v jiných obcích a městech, kde se touto cestou vydali, jsou výsledky v navýšeném třídění jasně patrné. Firma říká tomuto systému pracovně „malá separace“.

Sběrné nádoby přímo do domů

Jedná se celkem o 39 obcí, kde lidé dostali možnost lépe třídit tím, že už se svým odpadem nemusí jít na náves, či do jiné ulice. Svůj vytříděný odpad každý den prostě vhodí do té které barevné popelnice přímo u svého domu. Firma FCC v tomto systému nabízí občanům barevné kontejnery o velikosti 120 nebo 240 litrů. Zatím byly takto doplněny sběrné nádoby na papír (modrá) a na plasty (žlutá). Frekvence svozu pak může být 1 krát za 14 dní nebo 1 krát za měsíc, podle naplněnosti nádob.


V obcích vyrazně narostlo třídění odpadů

Po porovnání ročních výsledků svozu a třídění bylo zjištěno, že obce na Znojemsku výrazným způsobem navýšily procento vytřídění využitelných složek komunálních odpadů. Konkrétně papíru a plastů. U plastů došlo k nárůstu třídění v těchto obcích od roku 2015 z hodnoty 141,9 tun do roku 2017 na hodnotu 203,7 tun. U papíru byl nárůst z hodnoty 201 tun v roce 2015 na hodnotu 314, 6 tun v roce 2017. V obcích se podařilo vytřídit i větší množství bioodpadu, a to z 800,4 tun v roce 2015 na 1168,5 tun v roce 2017. Neméně důležitá je také skutečnost, že i když celková produkce odpadů v těchto obcích v letech rostla, množství směsných komunálních odpadů se systémem podařilo snížit o celých 144 tun. Tyto odpady tak nemusí na skládku ani do spalovny (ZEVO), což je velmi pozitivní.

V porovnání s obcemi, kde tento systém zaveden není je vytříděnost využitelných složek v obcích na Znojemsku nyní 6x až 8x větší a s postupem času rozdíl stále roste (viz obr. č. 1).

 

Dobrovolný systém funguje, jde to a bez navrhovaného násobného zdražení

Společnost FCC je členem České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která zavádění podobných systémů lepšího třídění dlouhodobě doporučuje jako součást opatření k dosažení budoucích evropských recyklačních cílů. Tato opatření přitom nevyžadují potřebu opakovaně navrhovaného násobného zdražení poplatků. Opatření je dobrovolné a motivační, nikoli represivní. Nejedná se o systémy „třiď, nebo zaplatíš“. U takových systémů hrozí riziko černých skládek. Tento systém je naopak založen na dobrovolnosti a na tom, že firma co nejvíce zjednoduší samotné třídění tím, že občané s odpadem už nikam nemusí. Prostě jej vhodí do té správné popelnice u svého domu. Systém může být funkční i v případě, že sběrné nádoby budou nahrazeny pytli.

Čísla z obcí na Znojemsku, podobně jako čísla z řady jiných obcí a měst v České republice, kde tento systém zavedli, jasně ukazují, že to funguje. Lidé, pokud mají vhodné podmínky, rádi třídí a třídí stále efektivněji. Vzniká tak menší množství směsného komunálního odpadu, který nemusí jít na skládky ani do spaloven. A ani k tomu není třeba měnit zákon, či násobně zvyšovat nějaké poplatky.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím podkladů FCC Česká republika, s.r.o.


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


 

Související články

Odpovědi na dotazy deníku Právo - odpady, Čína, třídění, recyklace

OKÉNKO STAROSTY: Město Mělník a plánovaná spalovna ČEZ v Horních Počáplech

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

 


Česká asociace odpadového hospodářství ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis