Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Obecní svazy vyzývají ministra Brabce k odložení účinnosti odpadové legislativy o rok, stějně jako Senát 29.11.2020 | kategorie: Aktuality

Obecní svazy vyzývají ministra Brabce k odložení účinnosti odpadové legislativy o rok, stějně jako Senát

Nová odpadová legislativa se bude posuzovat v tomto týdnu opět ve Sněmovně. Zřejmě v úterý budou poslanci hlasovat o návrhu Senátu na odložení učinnosti odpadových zákonů o rok, od 1.1.2022. Senát identifikoval v předložených návrzích řadu vážných problémů a vyzval k jejich nutnému řešení. Ke stejnému závěru jako Senát, došly také obce a následně obecní svazy. Ty teď vyzývají ministra Brabce a poslance, aby účinnost zákonů odložili o rok. Jinak může nastat v obcích řada problémů, včetně citelného zdražení některých služeb, na které však nemusí být krizí oslabené rozpočty obcí vůbec připraveny.

Na některé z hrozících problémů, které mohou v nějvětší míře dopadnout na obce a města, upozorňují i profesní svazy městských/komunálních i privátních odpadových firem (více zde - Hrozí zrušení žlutých popelnic v obcích a městech? Poslanci budou rozhodovat o senátním posunu účinnosti zákonů.)

Po tom, co se ve vztahu k nové odpadové legislativě odehrálo v Senátu (více zde), se nyní prakticky všechny obecní svazy aktivně zabývají řadou vážných problémů, které obcím a městům může přinést překotné spuštění nové odpadové legislativy. K tomu má dojít už za 30 dní. Účinnost nových zákonů je nastavena na 1.1.2021. Poslanci totiž zatím neposunuli účinnost nové odpadové legislativy, ikdyž se její schvalovací proces dosti protáhnul a ikdyž MŽP zatím stále nemá připraveny k vydání tolik potřebné vyhlášky. Ty de-facto řeší až 65 procent povinností z nové legislativy. Některé z připravovaných nových vyhlášek mají navíc neuvěřitelných skoro 200 stran a jsou velmi komplikované.

Ani obce, ani města, ale ani samotné odpadové a recyklační firmy neznají podrobnosti a technické provedení u řady nových povinností. Důvod je prostý. Vyhlášky jsou zatím v jen přípravné fázi. Ale povinné osoby už by podle nich měly plnit povinnosti za pouhých 30 dnů. Zdá se to samozřejmě jako nemožné, že vše má být spuštěno už za pár dnů, když nikdo prakticky neví, co a jak plnit. I pracovníci ministerstva samotného na online seminářích férově sděluji, že účinnost by měla být posunuta, jinak bude velmi obtížné, ne-li nemožné, některé povinnosti naplnit. Náležitě na to upozornil zásadní většinou hlasů i samotný Senát.

Nicméně ministr životního prostředí Richard Brabec to v Senátu komentoval takto: „Chápu, že legisvakanční lhůta je velmi krátká. Vnímáme to, vím to, ale přesto přese všechno jsme domluveni s těmi HLAVNÍMI hráči, já jsem to dnes ještě znovu ověřoval na Svazu měst a obcí, Svazu průmyslu atd., oni počítají s tím, že účinnost opravdu bude od ledna příštího roku. Musím říci, že toto je pro nás docela zásadní podmínka. Pro mě osobně nepřekročitelná.“ To bylo řečeno dne 12.11.2020, když byly zákony projednávány na plénu Senátu.

Obce a města dále krizovou situaci zodpovědně vyhodnocovaly a řada samotných obcí takzvaně zdola alarmuje a alarmovala, že lhůty jsou příliš krátké a nesplnitelné. Navíc stále je řada zcela klíčových věcí a povinností nejasná a nedořešená. Tudíž účinnost je jednoznačně třeba posunout. Obce a jejich svazy proto oslovují ministra Brabce a chtějí upozornit na to, že právě oni jsou přeci těmi HLAVNÍMI, kterých se nakládání s komunálními odpady týká a hlavně těmi, kteří ho platí. A že právě oni jej nyní jednoznačně žádají o vyslyšení racionálního návrhu Senátu, tedy o odložení účinnosti o rok.

"Aktuální aktivita obecních svazů mi přejde jako zcela logická a pochopitelná. Kdo jiný už by měl veřejně pojmenovat, co obcím nyní hrozí a postavit se za jejich zájmy. Naopak by mě velmi překvapilo, když by to nějaký obecní svaz neudělal. Protože identifikovaných problémů je skutečně řada a jasně dopadají právě na obce. Navíc ten požadavek na naplňování nových povinností už za 30 dnů je evidentně nereálný a všichni to vědí," s pochopením komentuje současné snahy obcí o logický posun účinnosti nové legislativy dle návrhu Senátu Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

S odkazem na již veřejně známé informace o tom, co například hrozí v obcích ve vztahu k možnému zrušení žlutých kontejnerů sděluje, že překotné spuštění účinnosti nových zákonů může přinést nejen zbytečné zdražení stávajících služeb, ale i ohrožení některých dlouhodobě v obcích budovaných systémů na třídění komunálních odpadů a jejich využití, stějně jako důvěru občanů v tyto systémy. Což by byla velká škoda. A dodává, že posun účinnosti požadovaný Senátem a obcemi přeci není nic tak problémového a nemožného. Nikdo nechce rušit samotný zákon nebo něco podobného. Jde přeci jen o to, dát obcím a městům, ale i dalším povinným osobám, alespoň trochu férový čas na přípravu a aplikaci nových povinností do praxe. Stejně jako na vyřešení těch nejvážnějších problémů, které se s novým zákonem ukazují již nyní. Bylo by to nejen zcela logické, legislativně čisté a racionální, ale i FÉR...

Proto věřme, že pan ministr Brabec nakonec vyslyší požadevek Senátu a tisíců obcí a měst zastoupených obecními svazy a že jednoznačně doporučí, jakožto zodpovědný předkladatel, poslancům posun účinnosti. Ať tak či tak, rozhodnutí pana ministra a následně poslanců bude v obcích viditelné už velmi brzy, stejně jako jeho dopady. 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Souvísející články

Hrozí zrušení žlutých popelnic v obcích a městech? Poslanci budou rozhodovat o senátním posunu účinnosti zákonů

Stenozáznam z jednání Senátu k nové odpadové legislativě

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Obecní svazy vyzývají ministra Brabce k odložení účinnosti odpadové legislativy o rok, stějně jako Senát

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (49%)
 • Nevím (30%)
 • Ne (21%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2021 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis