Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu 01.06.2016 | kategorie: Aktuality

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Mezi řadou diskutovaných bodů návrhu nového zákona o odpadech je také otázka vhodného nastavení parametru výhřevnosti. Výhřevnost je v řadě zemí EU standardně využívaná veličina pro definování odpadů využitelných, tedy takových, které by neměly být po datu omezení skládkování dále skládkovány. Definování jeho vhodné a funkční hodnoty však není pro laiky otázka jednoduchá. Velkým přínosem by proto v aktuální diskuzi ke znění zákona a příslušné vyhlášky mohl být odborný posudek jednoho z nejuznávanějších odborníků na dané téma, pana Prof. Ing. Františka Hrdličky, CSc. z Ústavu energetiky ČVUT.


Výhřevnost v ostatních zemích a v ČR

Otázka výhřevnosti se aktuálně týká jak návrhu nového zákona o odpadech, tak i návrhu novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. Hodnota tohoto parametru se u zemí, které jej mají obsažen ve své legislativě, pohybuje od 6 MJ/kg (např. Finsko, Německo), přes 6,6 MJ/kg (Rakousko) až po 13MJ/kg (Itálie). V aktuálně platné legislativě ČR je tento parametr již dlouhodobě nastaven na hodnotu 8 MJ/kg. Ministerstvo životního prostředí na základě připomínek některých subjektů (např. ze sektoru energetiky) navrhlo do novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. snížit hodnotu o 50 %, tedy na 4 MJ/kg. Stejnou hodnotu navrhlo MŽP také do nového zákona o odpadech, ve verzi zaslané do vnějšího připomínkového řízení. ČR by tak s touto hodnotou měla nejpřísnější nastavení v EU.


Nízká hodnota znamená odstranění spálením, nikoli energetické využití

V aktuálním návrhu zákona, po vypořádání části připomínek, MŽP nově navrhuje hodnotu 6,5 MJ/kg, avšak pro jinou veličinu, a to pro „výhřevnost v sušině“. ČR by tak opět měla nejpřísnější nastavení v EU, neboť výhřevnost v sušině 6,5 MJ/kg odpovídá výhřevnosti 4,2 - 5,5 MJ/kg reálného vzorku s obsahem vody kolem 15%. Co je však podstatné, odpad s takto nízkou výhřevností není reálné energeticky využívat. Jednoduše řečeno, odpad dle fyzikálních zákonů nemá dostatečnou energetickou hodnotu pro splnění evropských podmínek pro energetické využití (65% účinnost). Takový odpad, pokud by byl spalován, by byl pouze odstraněn, nikoli využit. Navíc za potřeby dodávek primárního paliva, např. zemního plynu. A to zřejmě není, nebo by nemělo být, cílem nového zákonného nastavení.

Vhodnou objektivní hodnotu je proto třeba hledat na základě platných fyzikálních výpočtů a nikoli názorů jedné, druhé, či třetí skupiny zainteresovaných subjektů.

V debatě nad touto problematikou zaznívaly jak na MŽP, tak i jinde, například následující věcné a logické otázky:

- Jaká je minimální hodnota výhřevnosti odpadu, který by měl být využíván v technologii ZEVO (spalovna), aby  došlo ke splnění požadavku pro zařazení do „energetického využití odpadů“ a nikoli do „odstranění odpadu spalováním“?

 

- Je materiál s výhřevností v intervalu 4-6 MJ/kg standardně využitelný v energetice? Pokud ano, potom k jakým účelům? Používá se reálně takovýto materiál v energetice v ČR?

 

- Jaká je průměrná výhřevnost uhlí používaného v energetických zdrojích v ČR?

 

- Na jakou výhřevnost primárního paliva je dimenzovaná většina energetických zdrojů v ČR?

 

- Proč a zda je vhodnější jednotka výhřevnost, než jednotka spalné teplo, či výhřevnost v sušině?

 

Na tyto, ale i na další podstatné otázky, týkající se tématu výhřevnosti, odpovídá odborný posudek uznávané kapacity v oboru energetiky, pana Prof. Ing. Františka Hrdličky, CSc. z Ústavu energetiky ČVUT.

Závěry posudku záměrně neuvádíme v textu tohoto článku. Interpretaci odborného posudku a jeho závěrů necháváme spíše na každém ze čtenářů. Ve vztahu k odborné debatě k finálnímu nastavení tohoto parametru do zákona, je vhodné pokusit se oprostit od dojmů a názorů a respektovat fyzikální zákony a související fakta. Z odborného posudku tato fakta vyplývají. Odborný posudek byl předán MŽP.

 

Ke stažení:

Odborný posudek k výhřevnosti: odborne-posouzeni-moznosti-spalovani-odpadu-o-velmi-nizke-.pdf [ 6.88 MB ]

Dodatek odborného posudku (k výhřevnosti v sušině): odborny-posudek-cvut-doplneni.pdf [ 792.76 kB ]

 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (49%)
 • Nevím (30%)
 • Ne (21%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2021 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis