Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Odpadové fórum - příspěvek ČAOH k polemice k ekonomické analýze POH ČR 12.03.2015 | kategorie: ČAOH v médiích

Odpadové fórum - příspěvek ČAOH k polemice k ekonomické analýze POH ČR

Názory oslovených osob ze strany redakce Odpadového fóra se tentokrát poměrně shodují, věc je třeba dále řešit. Tématem aktuální polemiky Odpadového fóra byla ekonomická analýza dopadů Plánu odpadového hospodářství ČR.

Vzhledem k zásadní důležitosti analýzy a potřebě jejího kvalitního a realistického zpracování, se k ní některé zainteresované subjekty vyjádřily ihned po jejím zveřejnění a po prvním projednání na Radě odpadového hospodářství při MŽP. Diplomaticky řečeno, ekonomická analýza nebyla ve stávající podobě přijata odbornou veřejností - Sedm svazů firem a obcí kritizuje MŽP kvůli analýze odpadů. 

Nyní se téma dostává na stránky odborného tisku, kde je pro dotčené subjekty více prostoru sdělit konkrétní připomínky k postupu MŽP a kvalitě tohoto klíčového dokumentu, který má logicky vazbu i na připravovaný nový zákon o odpadech.

 

Otázka a úvodník polemiky redakce Odpadového fóra tentokrát zněly:

Vláda před nedávnem schválila POH ČR předložený Ministerstvem životního prostředí. Nezbytným bodem POH je jeho ekonomická analýza. Ta mimo jiné obsahuje předpoklad, že nákladové dopady na občana budou i po navrhovaném zdražení v konečném důsledku o 1,9 % nižší v roce 2024 a nárůst počtu živnostníků zapojených do systémů nakládání s odpady v obcích poroste o 5 % ročně a jejich náklady vzrostou celkově o 55,2 %.Odborná veřejnost a subjekty z praxe se nyní, byť ex post, mohou k ekonomické analýze vyjádřit.

Naše otázka zní: Je tento předpoklad reálný?


Na sdělené téma odpovídali:

Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství

Jan Mraček, předseda Sekce životního prostředí Hospodářské komory ČR

Richard Blahut, vedoucí Sekce odpadového hospodářství Sdružení veřejně prospěšných služeb

Petr Šulc, ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin

Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Českého statistického úřadu

Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů MŽP


Příspěvek Petra Havelky z ČAOH je uveden níže, příspěvky ostatních oslovených jsou k dispozici v aktuálním čísle Odpadového fóra:

Nejprve se musím vyjádřit ke zvláštnímu procesu, který MŽP zvolilo. Vláda nejprve schválila desetiletou odpadovou strategii z dílny MŽP a až měsíc po tomto schválení MŽP vůbec poprvé otevírá diskuzi ke klíčovému bodu jakékoli strategie, a tím je její ekonomika. Přitom MŽP slíbilo připomínkování analýzy před jejím odesláním na vládu, a to včetně vypořádání připomínek. Nestalo se tak, slovo nebylo dodrženo a s ohledem na důležitost strategie a dopad prakticky na všechny občany v ČR, je třeba zjednat nápravu a zjistit, kde a proč nastala chyba. Dosavadní proces a jeho výsledek je jen obtížně akceptovatelný.

Nyní k samotným parametrům, na které se dotazujete. Tato těžko uvěřitelná a nerealistická čísla byla kriticky komentována ze strany většího počtu dotčených subjektů. K věci se již kriticky vyjádřil např. zástupce Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory, ČAOH, Sdružení veřejně prospěšných služeb, Svazu průmyslu druhotných surovin, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, apod. MŽP tato vyjádření slyšelo a já věřím, že věc vyhodnotí dostatečně vážně ve vztahu k vážnosti nastalé situace. Nyní je třeba chyby v analýze, kterých je mimochodem mnohem více, než se vešlo do vašeho dotazu, vyhodnotit a navrhnout nezbytnou nápravu stavu. Přeci nikdo nechce, abychom riskovali možné neúměrně vysoké, až nepřijatelné dopady případného chybně nastaveného POH ČR. A pokud se prokáže, že ekonomická analýza této strategie skutečně obsahuje zásadní chyby, pak je logicky nezbytné obrátit zrak i k POH.

Za ČAOH říkám, že problémových částí je v POH již minimum, ale zcela zásadní body se skrývají v detailu formulací některých cílů a tento detail může být ve finále kritický. Tento detail totiž elementárně souvisí s obsahem peněženek všech občanů a náklady firem produkujících odpady.

Na závěr několik dotazů, které jednoduše ukáží nedomyšlenost celého konceptu. Pokud se živnostníci do systémů obcí v analýzou předpokládané šíři nezapojí a pokud nebudou souhlasit s tím, že dopady razantního zdražení obcím zaplatí oni navýšením jejich nákladů o 55,2 %, kdo tedy ponese tuto míru zdražení? Obce? To je zcela nereálné. Je skutečně nezbytné zdražovat o 100 a 200%, jak stále říká MŽP? Kde se tato čísla vzala? V analýze vysvětlena vůbec nejsou.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s odkazem na Odpadové fórum

 

Související články:

Sedm svazů firem a obcí kritizuje MŽP kvůli analýze odpadů

Firmy kritizují MŽP kvůli ekonomické analýze odpadového plánu  (ČTK)

Růst obecních nákladů na likvidaci odpadů mají zaplatit živnostníci (E15)

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Blesk: Firmy kritizují MŽP kvůli ekonomické analýze odpadového plánu

Zásadní připomínky ČAOH k ekonomické analýze dopadů plánu odpadového hospodářství ČR

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 


 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Odpadové fórum - příspěvek ČAOH k polemice k ekonomické analýze POH ČR

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (29%)
 • Ne (20%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis