Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu 02.05.2018 | kategorie: Aktuality

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Ludgeřovice přecházejí od 1. května na nový systém třídění odpadu u rodinných domů. Podle společnosti OZO Ostrava, která projekt realizuje, by se díky tomu objem směsného komunálního odpadu mohl v této obci snížit téměř na polovinu. Společnost OZO Ostrava je členem České asociace odpadového hospodářství.

Jednatel odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda k tomu podotýká, že jde o přípravu na změny chystané v souvislosti se zákazem ukládání využitelných složek odpadu na skládky po roce 2024. „Dá se říct, že Ludgeřovice předběhly dobu a nabídly svým občanům možnost, jak za odpad ušetřit, chovat se šetrně vůči životnímu prostředí a navíc si při třídění užívat i nesporného komfortu. Doposud totiž lidé, kteří k třídění odpadu přistupovali zodpovědně, museli ujít od svého domu až několik stovek metrů k místu, kde byly v obci umístěny kontejnery na tříděný odpad,“ konstatuje.

Ludgeřovice tímto krokem navazují na úspěšný pilotní projekt, který byl ve spolupráci s OZO Ostrava realizován od října loňského roku ve zdejší místní části Vrablovec. Ke zhruba 140 zdejším rodinným domům tehdy byly přistaveny modré nádoby na papír a žluté na plast a souběžně s tím byla snížena kapacita nádob na směsný komunální odpad o třetinu až polovinu výměnou za objemově menší nebo s nižší četností obsluhy..

„Rozšíření projektu na celé Ludgeřovice pro nás představuje přistavení zmíněných nádob k 1 460 rodinným domům,“ informuje Petr Chalupa, vedoucí Provozovny 1 – Komunální odpady, která má pravidelný svoz směsného i separovaného odpadu na starost. „Společně s tím se změní i četnost svozu odpadu. Zatímco doposud jsme z Ludgeřovic měsíčně odváželi směsný odpad z nádob o objemu 500 tisíc litrů, nyní to bude 292 tisíc litrů. Oproti tomu výrazně stoupne objem svozu plastu a papíru. U plastu to bude z původních zhruba 200 tisíc litrů na 340 tisíc litrů měsíčně, objem sváženého papíru se navýší ze 136 tisíc litrů na 258 tisíc litrů. Takže pro směsný komunální odpad nebudeme jezdit jednou týdně jako doposud, ale co dva týdny, dvakrát měsíčně budeme svážet část nádob na plast, zbytek plastu a papír pak jednou měsíčně. Samozřejmě budeme schopni reagovat na případné požadavky na změnu četnosti svozu,“ pokračuje s tím, že na původních deseti stanovištích na separovaný sběr zůstanou pouze zvony na sklo a kontejnery na drobný elektroodpad a na textil.

Pro společnost OZO Ostrava tato změna představovala investice jak do pořízení nových odpadových nádob, tak do pořízení nové svozové techniky a navýšení počtu obslužného personálu. Zásadní změny pak vyvolaly nutné úpravy stávajících harmonogramů svozu, protože sběrem od každého domu v obci stráví osádky svozových vozů daleko víc času.

Pokud by byl uvedený systém třídění zaveden nejen v Ludgeřovicích, kde se nyní zvažuje také možnost přistavování hnědých bio popelnic, ale i v dalších obcích regionu, mohl by směsný komunální odpad svážený společností OZO Ostrava časem obsahovat jen minimum využitelných složek. „Prakticky všechno, co občané vytřídí do žlutých a modrých nádob, totiž téměř bez zbytku využijeme,“ akcentuje Petr Chalupa s odkazem na dotřiďovací linku, na které jsou ze svezeného separovaného plastového odpadu vytříděny materiály vhodné k materiálové recyklaci – PET lahve, polyetylénové fólie, tvrdé plasty, nápojové kartony a kovové obaly. Tato linka je doplněna lisovacím zařízením a napojena na výrobu náhradního paliva pro cementárny, v němž skončí veškeré materiálově nevyužitelné frakce.

Podobný systém třídění odpadu jako v Ludgeřovicích by měla společnost OZO Ostrava po dohodě s Magistrátem města Ostravy zavést ve druhém pololetí letošního roku v části městského obvodu Radvanice a Bartovice, kde by mělo jít o rozmístění separačních nádob ke zhruba 300 rodinným domům. „Jestliže se zde tento způsob osvědčí, je možné, že bude rozšířen i do dalších ostravských obvodů. Ale nejde jen o Ludgeřovice a Ostravu. O zmíněný systém třídění odpadu se zajímají i další obce, v jejichž centru pozornosti stojí ekonomika a ekologie,“ uzavírá Karel Belda, jednatel odpadové společnosti OZO Ostrava.

 

Zdroj: ČAOH s využítím podkladů OZO Ostrava

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis