Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Polemika Odpadového fóra k roku 2024 - Havelka - doporučujeme motivační cestu, nikoli represivní 15.05.2018 | kategorie: Aktuality

Polemika Odpadového fóra k roku 2024 - Havelka - doporučujeme motivační cestu, nikoli represivní

V dubnu byl finálně v Evropském parlamentu schválen balíček k oběhovému hospodářství. S ním byly schváleny i evropské odpadové cíle a jejich časování k roku 2035. Redakce Odpadového fóra do Polemiky v květnovém čísle položila otázku týkající se českého roku 2024...

Aktuální Polemiku uvedla redakce Odpadového fóra takto:

"Už jen šest let zbývá obcím se připravit na nová pravidla pro skládkování odpadů, kdy nebude možné na skládky ukládat recyklovatelné a využitelné odpady. Navíc do finále spěje podoba evropského Balíčku k oběhovému hospodářství, kde bude mj. kladen velký důraz na recyklaci komunálních odpadů."

A položila následující dotaz:

„Jaké konkrétní kroky doporučujete obcím, aby se maximálně připravily na rok 2024 a jak jim můžete pomoci?“


Na dotaz tentokrát odpovídali

Jan Maršák - MŽP

Zdeňek Bočan - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Lukáš Grolmus - EKO-KOM a.s.

Martin Hájek - Teplárenské sdružení ČR

Soňa Jonášová - Incien, z.ú.

Ivo Kropáček - Hnutí DUHA

Petr Havelka - Česká asociace odpadového hospodářství

Bohumil Rataj, Daniel Javůrek - Sdružení komunálních služeb


Příspěvek Petra Havelky z ČAOH přinášíme zde

Obce jsou našimi dlouholetými partnery a zákazníky, a proto aktivně sledujeme jejich postoje k vývoji odpadové legislativy. Názor obcí je rovněž zásadní z toho důvodu, že jsou to právě obce a města (občané), kteří platí a budou platit většinu nákladů za komunální odpady. To je prostý fakt. Český zákaz skládkování (směsných komunálních odpadů) v roce 2024 je samozřejmě možný a myslím, že pro odpadový sektor to může být technicky splnitelné, byť dosti nákladné pro původce. Za peníze lze realizovat prakticky cokoli. Pokud budou obce a města chtít splnit evropský cíl k omezení skládkování o 11 let dříve, než požaduje nová evropská legislativa (ta definuje omezení skládkování k roku 2035 na 10%) a shodnou se na tom, pak je to možné (více také zde).

Obce by měly mít rozhodující slovo

Je logické, že takové řešení bude pro obce a města znatelně dražší, než řešení postavené na respektování evropských cílů a jejich časování. Důležité je, aby obce a města měly v této debatě k zákonu možnost uplatnit svobodně svoji vůli a mohly se racionálně rozhodnout, zda evropská cesta (rok 2035), nebo ta přísnější a nákladnější česká (rok 2024). Což při poslaneckém pozměňováku, kterým byl rok 2024 do českého zákona velmi narychlo, těsně a bez jakéhokoliv objektivního odůvodnění prosazen, jednoznačně nemohly. A to je škoda. Doufejme, že v přípravě nového zákona o odpadech bude hledání řešení o poznání férovější. Podle nás ale není nejpodstatnější rok 2024. Naše firmy a značná část jimi obsluhovaných obcí jde postupně naproti evropským cílům už nyní. Bez potřeby násobného zdražení a bez odkazování na umělý strašák roku 2024 (více např. zde - 1, 2, 3, 4, 5).

Kroky k cílům z balíčku činíme již několik let

Pokud otázka zní, jaké konkrétní kroky činíme, pak odpověď je jednoduchá. Jdeme přesně dle strategie EU k oběhovému hospodářství. Každoročně ve spolupráci s obcemi snižujeme množství odpadů ukládaných na skládky (viz zde). Obcím nabízíme výrazné zefektivnění systémů třídění do barevných popelnic (popelnice přímo do domů). To funguje ruku v ruce s viditelným snížením množství produkovaných směsných komunálních odpadů (SKO). Příkladů jsou již desítky - obcí a měst, velkých i malých. A je zřejmé, že to funguje. A chtějí to další a další obce. Zbytkové odpady chceme dále třídit. Materiálově využitelnou část směrovat do recyklace, energeticky bohatou frakci do certifikovaných paliv z odpadů, k využití v k tomu určených energetických zdrojích. Nevyužitelný a silně zredukovaný zbytek skončí na skládce.

Podporujme recyklaci, nikoli však zdražením poplatků obcím, ale daňovým zvýhodněním recyklovaných výrobků

K tomu, aby obce postupně plnily evropské odpadové cíle, můžeme pomoci i tak, že podpoříme rozvoj dalších recyklačních kapacit. Ale ne tak, že je zaplatí obce a města ve formě násobně navýšených skládkovacích poplatků. Poplatků, kterými zajistí velmi výhodnou návratnost a bezpečnost soukromých investic do drahých technologií. Proč by to obce měly dělat? My doporučujeme motivační cestu podpory, nikoli represivní. Doporučujeme daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků, recyklátů, druhotných surovin, snížení zdanění a ceny práce v recyklačním průmyslu a za třetí, závazek státu, aby ve veřejných zakázkách využíval také recyklované výrobky. To jsou skutečná a praktická opatření. To je funkční a logická motivace, nikoli trest.


Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s odkazem na květnové číslo časopisu Odpadové fórum


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Většina obcí zasílá nesouhlasná usnesení zastupitelstev k navrhovanému zdražení zákonných poplatků

Ekonomický deník: Obce musí mluvit do nové podoby zákonů o odpadech, míní Havelka z odpadové asociace

Odpady: Stanovisko SMS ČR k odpadové legislativě a dopisu oborových svazů na obce a města

Anketa obcí: Víc než tisíc tři sta obcí se vyjádřilo k odpadovému hospodářství

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Polemika Odpadového fóra k roku 2024 - Havelka - doporučujeme motivační cestu, nikoli represivní

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis