Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Polemika Odpadového fóra: Recyklace vs. spalovny 08.05.2016 | kategorie: Aktuality

Polemika Odpadového fóra: Recyklace vs. spalovny

V aktuálním čísle časopisu Odpadové fórum, které vyšlo minulý týden, je opět velmi zajímavá polemika. Tentokrát na velmi aktuální téma, které redakce nazvala stručně "recyklace vs. spalovny". Příspěvek Petra Havelky z ČAOH je k dispozici zde.

 

Aktuální téma uvedla redakce Odpadové fóra následujícím textem a finální otázkou:

Za 8 let bude éra skládkování dle již platné legislativy u konce. Návrh nového zákona o odpadech v březnu prošel připomínkovým řízením. Debata, která se nad návrhem rozpoutala, není rozhodně jednoduchá a hledání výsledné podoby zákona se zařazením připomínek dotčených stran bude obtížné, ne-li nemožné.

Dle slov Ministerstva životního prostředí návrh nového zákona o odpadech přináší odklon odpadů ze skládek a jejich opětovné využití – ať už materiálově nebo energeticky. Nejhlasitější kritici upozorňují, že návrh zvýhodňuje energetické využití oproti recyklaci odpadů. Proto se Odpadové fórum dnes ptá:


Jak se podle Vás přijetím návrhu zákona změní poměr materiálového a energetického využití odpadu?


Tentokrát odpovídali:

Jaromír Manhart, MŽP

Jana Suzová, SAKO Brno

Petr Havelka, ČAOH

Ivo Kropáček, Hnutí Duha

Petr Šulc, SPDS

Jaroslav Tymich, AČPP

Pavel Drahovzal, SMO Č


Odpověď Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství je zde:

"Odpověď na tento dotaz může být poměrně jednoduchá. Je již prakticky jisté, že evropské recyklační cíle obsažené v balíčku oběhového hospodářství neklesnou pod ty vyhlášené v prosinci 2015 Evropskou komisí. V podmínkách ČR je tedy třeba reálně počítat s tím, že z nynějších 33,9 % recyklace komunálních odpadů bude třeba se do devíti let dostat na skoro dvojnásobek, tedy na Evropou požadovaných 60 % k roku 2025.

Český národní plán odpadového hospodářství to však, na rozdíl od některých jiných států EU, zatím nemá stanoveno jako cíl. Logicky takový cíl bude třeba doplnit, a to jak do POH ČR (i krajských POH), tak do nového zákona o odpadech. POH ČR obsahuje alespoň poměrně dobrou predikci vývoje. Z ní plyne, že finálně by se v ČR mělo energeticky využívat 1,4 milionu tun komunálních odpadů, což jako maximum odpovídá i procentuální potřebě k plnění evropských recyklačních cílů. Avšak pouze v případě, že by Evropská komise ustoupila ze své deklarované pozice, že data OH by měla vycházet z dat Eurostatu. Tedy na národní úrovni z dat ČSÚ. S daty Eurostatu o komunálním odpadu v ČR by maximální kapacita pro energetické využití byla samozřejmě nižší.

Uvedená čísla jsou veřejně známá a je logické, že budou zásadní pro rozhodování investorů, zda má smysl do té které technologie investovat. V případě, že by se kapacita některých technologií v ČR naddimenzovala, investor bude mít reálné problémy s tím, že kapacita jeho zařízení by nebyla v souladu s potřebou plnění cílů, ke kterým se ČR zavázala, nebo bude muset, jakožto každý další člen EU, zavázat.

Čistě matematická verze odpovědi na dotaz redakce může být velmi stručně takováto: recyklace 65%, energetické využití 25%, skládkování 10%.

Skládkování máme navíc jako jedna z pouhých 7 zemí v EU zakázané. Nad rámec Evropou navrhovaného omezení na 10 % a o šest let dříve než EU. Nyní je třeba vyřešit vyšší příčky v hierarchii a sladit naše cíle s těmi evropskými.

Návrh nového zákona musí doznat podstatných změn zejména ve vztahu k vyšší technologické neutralitě. Stále více sílí hlasy, že návrh zákona není technologicky neutrální a navíc, že jeho ekonomické nastavení je z hlediska sociálních dopadů na občany zcela neakceptovatelné.  A jak plyne z již uvedeného, do zákona je třeba doplnit evropské recyklační cíle."


Odpovědi ostatních oslovených jsou uvedeny v dubnové čísle Odpadového fóra.


Zdroj: Česká asociace odpdového hospodářství s využitím časopisu Odpadové fórum.Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

  

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Polemika Odpadového fóra: Recyklace vs. spalovny

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (54%)
 • Nevím (28%)
 • Ne (18%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis