Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství? 14.09.2015 | kategorie: ČAOH v médiích

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Evropská komise deklarovala vydání ambiciózního balíčku k oběhovému hospodářství do konce roku 2015. Je známo, že balíček má mít vysoké recyklační cíle a že z odpadů chce Evropa vytvářet suroviny opakovaně využitelné v cirkulační ekonomice. Odpadové fórum proto aktuálně nastolilo polemiku, zda a případně jaká je role spalovny v oběhovém hospodářství.

Redakce Odpadového fóra téma uvedla následujícím odstavcem

Oběhové, chcete-li cirkulační hospodářství je pojem poslední dobou všemi pády skloňovaný. Ze všech médií na nás chrlí informace o nedostatku primárních surovin a jedním dechem se dodává, jak je důležité využívat zdroje z odpadů tak, aby se opět dostaly do oběhu. Jenže grafické znázornění oběhového hospodářství se spíše než písmenu O, podobá písmenu Q. Z toho dnes vyplývá naše otázka do polemiky:


Jakou roli v oběhovém hospodářství hraje spalovna?

V rámci polemiky tentokrát odpovídali:

Zdeněk Horsák, Suez, a.s.

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí

Alois Studenič

Jana Suzová, SAKO Brno, a.s.


Příspěvek Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství je k dispozici zde:


Jsme na prahu nové fáze OH

"Přetočenému písmenu Q se grafické znázornění oběhového hospodářství skutečně podobá, ale hlavní část nožičky onoho Q je vstup tzv. raw materials, tedy surovin. Pouze malá část zobrazuje výstup mimo kruh, a to tzv. residual waste, tedy zbytkový nijak nevyužitelný odpad.

Dlouho jsem přemýšlel, kam by bylo do onoho kruhu, tolik zaměřeného na recyklaci, možné zařadit klasickou spalovnu na směsný komunální odpad. Opět jsem si přečetl aktuální evropské materiály k oběhovému hospodářství a jsem toho názoru, že mnoho prostoru zde není a že v obrázku chyba také není. Jak Evropská komise, tak nyní již i Evropský parlament opakovaně jasně deklarují, že v novém konceptu již nechtějí podporovat spalování či energetické využívání směsných odpadů, ale že je třeba směsné odpady co nejvíce dále třídit a upravovat. Je třeba se snažit dostat z nich maximum smysluplně materiálově využitelných složek, které by měly být pokud možno využity jako náhrada primárních surovin, kterých má EU nedostatek.

Teprve po této nezbytné třídící a úpravárenské fázi zbude menší, materiálově nevyužitelná část odpadu, která má však stále vysoký obsah energie. Tu je vhodné využít v k tomu určených energetických zdrojích. Takové zdroje jsou však, na rozdíl od spaloven určených na nevytříděný směsný odpad, o poznání účinnější a levnější. Odlišně od spaloven také nejsou konkurencí recyklace, ale naopak logickou fází navazující na proběhlé vytřídění materiálově využitelných složek.

Technologie se dále vyvíjejí a vývoj nelze zastavit. Uznávám, že spalovny mohly být ve státech, které si to mohou ekonomicky dovolit, kvalitním řešením v posledních dvou až třech dekádách. Nyní jsme však na prahu nové fáze odpadového hospodářství a myslím, že EU to myslí skutečně vážně.

Tato fáze bude, dle mého názoru, znamenat postupný útlum klasických spaloven, zásadní tlak na recyklaci a různé způsoby úprav a využití odpadů. Důkazem toho je jeden z cílů balíčku, a to 70% recyklace KO v roce 2030. Co se týká energetického využití odpadů, zde vidím budoucnost ve zdrojích specializovaných na energeticky bohatou frakci mechanicky upravených odpadů. Těch bude logicky o poznání méně než současné množství směsného odpadu, ale i toto zapadá do konceptu oběhového hospodářství.

Jediné, co zbývá, je doplnit tyto nové aspekty do připravovaného zákona o odpadech, který je doposud bohužel neobsahuje.“

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) z Odpadového fóra (září 2015), kde je k dispozici celá polemika.


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis