Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Předseda rady zdravotně postižených píše poslancům kvůli elektroodpadu a poslankyni Fialové 18.06.2020 | kategorie: Aktuality

Předseda rady zdravotně postižených píše poslancům kvůli elektroodpadu a poslankyni Fialové

V tomto týdnu začalo v Poslanecké sněmovně druhé čtení balíčku nové odpadové legislativy z dílny MŽP. Balíček provází řada kontroverzí a kritiky. Jednou z nich jsou i pozměňovací návrhy vládní poslankyně Evy Fialové (ANO). Ty aktuálně pobouřily i Národní radu osob se zdravotním postižením ČR. Předseda Rady proto zaslal dopis všem poslancům.

Text dopisu předsedy Rady osob se zdravotním postižením České republiky, pana Václava Krásy je uveden níže

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

obracím se na Vás ve věci Vládního návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností, sněmovní tisk 677. K tomuto návrhu zákona byl podán pozměňovací návrh paní poslankyně Evy Fialové. Tento její návrh má velké dopady na chráněné dílny.

Chráněné dílny, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou dlouhodobě tradičními zpracovateli vybraných kategorií elektroodpadu a dlouhodobě spolupracují se smluvními kolektivními systémy. Tyto zpracovatelské subjekty, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, vykonávají svou činnost na základě potřebných povolení v souladu se zákonem.

NRZP ČR byla překvapena usnesením Výboru pro životní prostředí z 26. schůze ze dne 29. dubna 2020, kde je pod číslem 19. doporučeno Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválit pozměňovací návrh paní poslankyně Evy Fialové, která navrhuje povinnou certifikaci zpracovatelů elektroodpadu (§69 odst. 2 písmena b) a c)).

Podpora chráněných dílen a zajištění jejich provozu, je naší prioritou, kdy potřebnou podporu v tomto směru poskytl při přípravě tohoto zákona i jeho předkladatel Ministerstvo životního prostředí. Původní návrh tohoto zákona totiž obsahoval zákonnou povinnost zapracovávat určité množství elektroodpadu právě v chráněných dílnách. Po několika revizích evidentně Ministerstvo na tuto podporu rezignovalo a aktuální vládní návrh již takové ustanovení neobsahuje a staví chráněné dílny na úroveň běžných zpracovatelů. Navíc  je nyní doporučován ke schválení pozměňovací návrh, který bude mít okamžitý negativní dopad na všechny chráněné dílny zpracovávající elektroodpad. Návrh tak podporuje pouze moderní technologické zpracovatelské celky, nereflektuje na celkový aktuální stav zpracování v ČR a nebere nijak ohled na malé subjekty, mezi než patří zmíněné chráněné dílny. Podle tohoto návrhu tak bude moci chráněná dílna získat povolení ke zpracování elektroodpadu pouze za podmínky získání certifikace prokazující splnění evropských norem v nakládání s elektroodpadem. Tato certifikace představuje nejen periodickou investici do povinných auditů nezbytných k získání certifikace, ale i dalších s tím spojených investic.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, tato důležitá problematika by měla být podrobena řádnému hodnocení aktuálního stavu a dopadů a také popsána minimálně v důvodové zprávě. Připomínáme, že v oblasti zpracování elektroodpadu je zaměstnáno téměř tisíc lidí se zdravotním postižením a pozměňovací návrh paní poslankyně Evy Fialové bude pravděpodobně znamenat, že stovky občanů se zdravotním postižením přijdou o zaměstnání. V dnešní době budou pravděpodobně shánět jiné zaměstnání velmi obtížně.

V úctě

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Související články

Zlikviduje návrh poslankyně Fialové desítky recyklačních firem?

SVDS přebralo štafetu od SPDS - výzva zpracovatelům elektroodpadu

Masivní vliv několika málo protěžovaných zájmových skupin v procesu schvalování nové odpadové legislativy je žalostným selháním Ministerstva životního prostředí ČR

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Předseda rady zdravotně postižených píše poslancům kvůli elektroodpadu a poslankyni Fialové

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (29%)
 • Ne (20%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis