Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností 30.11.2014 | kategorie: Odborné články

Připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností

Podobně jako u věcného záměru zákona o odpadech, i v tomto případě Česká asociace odpadového hospodářství zveřejňuje v rámci otevřeného připomínkování této části legislativy OH, své připomínky.

 

Zcela nový zákon o výrobcích s ukončenou životností by měl řešit oblast nakládání s použitými výrobky, které doposud spadaly pod tzv. režim zpětného odběru, nyní stanovený zákonem o odpadech (elektro, baterie, apod.). Stávající nastavení bylo a je kritizováno z vícero míst, mimo jiné zejména s ohledem na ne zcela tržní fungování systému a některá omezení, která jdou nad rámec evropské směrnice (více zde). Kritická slova a volání po nezbytných změnách byla opakovaně slyšet jak od některých zákonodárců, tak v oblasti ochrany tržních principů zejména ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který k věci fungování kolektivních systémů vydal své kritické stanovisko již v roce 2013 – stanovisko k dispozici zde.

Aktuálně se některé podstatné věci snaží ministerstvo životního prostředí vyřešit právě v rámci věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností. Snaha MŽP řešit mnoho let neřešený a zhoršující se problém je z textu věcného záměru patrná. Jako obvykle se však tzv. „ďábel skrývá v detailu“ a je tedy třeba novou zákonnou konstrukci kvalitně prodiskutovat a zajistit její skutečnou funkčnost v praxi. Je pravděpodobné, že i v tomto případě se na MŽP, podobně jako u věcného záměru zákona o odpadech, sejde řada připomínek. S ohledem na těsnou provázanost obou norem je z odborného hlediska nutné, aby oba zákony šly legislativním procesem ruku v ruce (což dříve deklarovalo i samo MŽP), neboť jsou vzájemně úzce provázány. I zde samozřejmě platí, že nad rychlostí a případnou unáhleností musí převážit zájem na kvalitě obou norem.

 

Připomínky ČAOH

ČAOH podala na MŽP k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností celkem 24 připomínek, z toho 15 zásadních. Plný text připomínek je k dispozici pod odkazem na konci článku.

 

Stručně shrnutá témata zásadních připomínek jsou zde:

 

 • ČAOH je pro otevřený systém sběru výrobků s ukončenou životností tak, jak stanoví směrnice WEEE (návrh MŽP přitom stále obsahuje omezení sběrné sítě prakticky jen na místa spravovaná kolektivními systémy). Speciální „česká“ netržní omezení systému sběru snižují potenciál sběrné sítě a zbytečně povedou k nižším výsledkům sběru a větším nákladům.
 • ČAOH je pro odpadový režim u výrobků s ukončenou životností, tak jako je to ve většině států EU.
 • ČAOH je pro povinnost evidence výrobků s ukončenou životností. Toto je nezbytné pro možnou kontrolu materiálových, ale také finančních toků, která doposud ze strany státu v této oblasti zcela chyběla. Ministerstvem navrhovaný systém evidencí se bohužel nejeví jako dostatečně kontrolovatelný, spíše se jeví jako bezzubý a neprůhledný.
 • Věcný záměru obsahuje nedůvodná omezení pro samostatné plnění povinností mimo kolektivní systémy (např. omezení plnění pro max. 5 výrobců).
 • Jako pozitivní a klíčové vnímáme to, že věcný záměr obsahuje omezení pro kolektivní systémy, aby nemohly samy nakládat s odpady. Podobně je tomu dlouhodobě např. u autorizované obalové společnosti Ekokom. KS tak budou dle zákona např. služby zpracování elektro zajišťovat pouze přes externí a majetkově nepropojené subjekty. Toto je klíčové zejména s ohledem na ochranu tržního prostředí a hospodářské soutěže.
 • Kupodivu, ale MŽP navrhuje do věcného záměru povinnost využívat k obchodování pouze jednu z možných cest v rámci tržního prostředí, a to obchodování prostřednictvím burzy. Toto je v kontextu dalších navrhovaných změn, které mají vést k tržnímu nastavení dosti zvláštní, protismyslné a omezující.
 • Bezplatnost odevzdání elektrozařízení - Věcný záměr dostatečně neřeší možnost, aby spotřebitel získal za své použité zařízení odpovídající odměnu. Domníváme se, že se jedná o rozpor se směrnicí EU k WEEE, neboť v této směrnici v článku 5 odst. 2 je uvedeno „přinejmenším bezplatně“. Pro budoucí nastavení systému je dle ČAOH nezbytné, aby občanům bylo umožněno, tak jak stanoví i směrnice, získat za předané elektrozařízení odpovídající odměnu. Stručně řečeno, zákon musí občanovi zaručit, že za odevzdání nebude platit, ale nesmí mu bránit, aby za odevzdání mohl získat odměnu.
 • Oddělené uvádění recyklačního příspěvku – Není jasné, proč má být zákonem zakázáno uvádění tzv. recyklačního příspěvku odděleně u ceny prodávaného zboží (elektrozařízení)? Je zřejmé, že podstatnou část nákladů na sběr a recyklaci upotřebených výrobků zaplatí spotřebitelé ve zvýšené ceně výrobků. Pokud by se recyklační příspěvek uváděl odděleně (jako před několika lety), byl by systém výběru peněz zásadně transparentnější. Nyní je situace taková, že málokterý spotřebitel si uvědomuje, kolik v ceně nového zboží platí, což je z hlediska environmentální osvěty zcela negativní. Negativní je to také z pohledu možnosti transparentní kontroly státu ohledně výběru a nakládání s vybranými prostředky. V tomto směru se jeví také jako nesystémové nastavení zákazu uvádění příspěvku u elektro, přitom věcný záměr naopak povinné uvedení recyklačního příspěvku stanovuje při povinnostech při prodeji pneumatik. ČAOH je pro transparentní a povinné uvádění recyklačního příspěvku na výrobcích.
 • Nastavení kontrolních a sankčních kompetencí státu – Navzdory tomu, že v dosavadním období nemohl stát oblast fungování kolektivních systémů prakticky vůbec kontrolovat (včetně finančních prostředků), což bylo také předmětem kritiky z mnoha stran, není bohužel ve věcném záměru obsaženo funkční nastavení systému dozoru, odpovědnosti a sankcí ani nyní.

 

Z textu návrhu věcného záměru je patrné, že MŽP odvedlo určitý kus práce, ale mnoho podstatných věcí zde není, podobně jako ve věcném záměru zákona o odpadech, ještě vyřešeno a je tedy nutné je dodefinovat a text dopracovat. Pokud chce MŽP, aby nové nastavení skutečně oblast posunulo pozitivním směrem, pak věřme, že ani v tomto případě nebude hlavní modla ministerských úředníků čas a úkol co nejdříve odeslat oba věcné záměry na vládu, ale nezbytná elementární kvalita a funkční provázanost těchto důležitých předpisů, tedy obou aktuálních věcných záměrů zákonů.

Kompletní připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou zde: pripominky-Caoh-k-vzzvuZ---finalw.pdf [ 245.25 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz )

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem" 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis