Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Příspěvek ČAOH do polemiky Odpadového fóra - úloha MBÚ v odklonu odpadů ze skládek 08.01.2018 | kategorie: Aktuality

Příspěvek ČAOH do polemiky Odpadového fóra - úloha MBÚ v odklonu odpadů ze skládek

Česká asociace odpadového hospodářství přináší aktuální příspěvek Petra Havelky do Polemiky časopisu Odpadové fórum. V lednovém čísle časopisu se téma polemiky týká zařízení na úpravu odpadů jejich technologickým tříděním, tedy tzv. MBÚ - mechanicko biologická úprava odpadů.

 

Redakce časopisu uvedla aktuální polemiku následovně

Od roku 2024 bude zakázáno ukládat na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady. V rámci připravovaného balíčku k oběhovému hospodářství bychom měli recyklovat více jak polovinu množství odpadu a zásadně omezit skládkování. Redakce Odpadového fóra se ptá:

„Mohou být zařízení MBÚ relevantními technologiemi pro odklon SKO od skládkování za stávajících legislativních a tržních podmínek v ČR?“

 

K uvedenému dotazu byli osloveni

Ing. Pavel Novák, odborný konzultant v oblasti odpadového hospodářství
Ing. Otakar Rýdl, odborný konzultant v oblasti energetiky
Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Mgr. Vojtěch, Pilnáček, Odbor odpadů MŽP
Ing. Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA
Ing. Jaroslav Vodáček, senior konzultant, EY
Ing. Zdeněk Bočan, ředitel oddělení využívání odpadů AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, E.I.C., spol. s r.o. Praha


Odpověď Petra Havelky na dotaz redakce je následující

Stručně řečeno, ano. Odpověď na tuto otázku není v poloze názoru, ale spíše faktu. Přesvědčit o tom se můžeme i v textech doprovodných dokumentů Evropské komise k balíčku oběhového hospodářství. Třídící linky na komunální odpady jsou zcela relevantní a z pohledu EU doporučované technologie, které mají mít v budoucím řešení odpadového hospodářství místo.

Aktuálně je v EU cca 570 těchto zařízení s kapacitou 55 milionů tun a stále jsou ve výstavbě další. Důvod je jednoduchý. Úprava směsných odpadů technologickým tříděním znamená snížení množství odpadů ukládaných na skládky. A to je vždy pozitivní (více viz zde). Skládkování má být dle EU omezeno k roku 2030 na 10 %. K dosažení vysokých recyklačních cílů vnímám jako podstatnou také další intenzifikaci sběrné sítě barevných kontejnerů (nádoby, či pytle na třídění do domů).

Někteří členové ČAOH se již dříve touto cestou vydali a úspěšně (více viz zde). Jde to a zcela bez potřeby nové legislativy a s ní spojeného navrhovaného násobného zdražení poplatků v zákoně. Počet obcí, kterým naše členské společnosti toto umožňují, stále roste. V některých lokalitách se doplněním barevných sběrných nádob přímo do domů dosáhlo snížení produkce směsného komunálního odpadu (SKO) o 52 %. Snížení SKO vnímá EU jako jednu z priorit balíčku. Pokud SKO nevznikne, není uložen na skládky a není spálen ve spalovně (ZEVO).

Intenzifikace sběrné sítě v příslušném městě dále přinesla zvýšení třídění u plastů o 62%, u papíru o 21% a u BRKO o 15%. Je však zřejmé, že samotné třídění ze strany občanů nedosáhne potřebné mety evropského recyklačního/separačního cíle 65% komunálního odpadu (v roce 2030).

Jaké jiné technologie, než linky na třídění SKO a jeho složek, by mohly ke splnění cíle přispět? Skládky? Ne. Spalovny (ZEVO)? Také ne.

K nutnému dalšímu navýšení separace přispějí právě třídící linky. K rozvoji recyklace pak finální zpracování pro recyklaci. Pro rozvoj třídících linek však potřebujeme úpravu chybně nastavené novelizované vyhlášky MŽP v parametru výhřevnosti. A to z nových 6,5 MJ/kg v sušině, na 6 MJ/kg v normálním odpadu (dříve vyhláška MŽP obsahovala 8 MJ/kg).Oprava vyhlášky podpoří výstavbu nových třídících linek, jejichž stavba byla kvůli novele vyhlášky MŽP zastavena.

Pro podporu recyklace samotné a recyklačních technologií, pak jako ČAOH doporučujeme daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a recyklátů, snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu a preferenci recyklovaných výrobků při veřejných zakázkách. To je část našich doporučení pro možné splnění evropských cílů.


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Příspěvek ČAOH do polemiky Odpadového fóra - úloha MBÚ v odklonu odpadů ze skládek

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis