Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Příspěvek ČAOH do polemiky OF k aktivitám některých kolektivních systémů a potřebným změnám legislativy 15.12.2013 | kategorie: ČAOH v médiích

Příspěvek ČAOH do polemiky OF k aktivitám některých kolektivních systémů a potřebným změnám legislativy

Česká asociace odpadového hospodářství byla jedním z 11 oslovených do velmi zajímavé a aktuální polemiky Odpadového fóra k otázce rozvíjejících se aktivit některých KS a AOS a dopadů těchto aktivit na tržní prostředí v sektoru odpadového hospodářství.

 

"Elektroodpady a hospodářská soutěž"

Shora uvedený nadpis zahajuje v prosincovém čísle časopisu Odpadové fórum poměrně klíčovou debatu o dalším vhodném nastavení legislativy zpětných odběrů elektroodpadů. Jen obtížně je možné dále přehlížet opakované a stupňující se výtky mnoha dosavadních zpracovatelů elektro, hovořící o tom, že v posledním období již prakticky nemají co zpracovávat. Jimi vybudované zpracovatelské kapacity, do kterých vložili nemalé investice, zpravidla zejí prázdnotou. Jako důvod shodně označují radikální změnu podmínek v této části sektoru, způsobenou aktivitami některých kolektivních systémů. Zpracovatelé konkrétně hovoří o tom, že některé KS (ze zákona neziskové společnosti) si nově vybudovaly vlastní mamutí zpracovatelská zařízení, do kterých směřují drtivou většinu sebraného elektrozařízení a elektroodpadů. Smlouvy s dosavadními zpracovateli tak nebyly ve většině případů obnoveny a jejich zainvestované kapacity jsou nevyužité.

Věcí se v polovině roku 2013 začal zabývat již dokonce i antimonopolní úřad. Jak média informovala, úřad vydal dvě poměrně jednoznačná stanoviska (k dispozici pod článkem), ve kterých podrobně komentuje dle jeho názoru nevhodnou situaci týkající se aktivit některých kolektivních systémů a autorizované obalové společnosti. Úřad vyslovil své vážné znepokojení a dovozuje, že je nutné přijetí odpovídajících legislativních změn, které mají vést k zabezpečení principů volného trhu a omezení regulace v oblasti zpětných odběrů elektro a obalů. Dále jasně doporučuje zavedení efektivního dozoru státu nad cenotvorbou zákonem stanovených poplatků a nakládáním s těmito prostředky ze strany kolektivních systémů a AOS (více viz text samotných stanovisek ÚOHS).

Otázka redakce Odpadového fóra v rámci aktuální polemiky byla následující -

Mají mít v nové legislativní úpravě možnost kolektivní systémy zpracovávat elektroodpad prostřednictvím společností, které jsou jimi zakládány?


Zde je příspěvek Petra Havelky, ředitele ČAOH, který k této důležité polemice sdělil:

"Postoj České asociace odpadového hospodářství je v tomto směru poměrně jednoznačný. ČAOH má jako jeden ze svých hlavních cílů prosazování principů volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí. Situaci, kdy by kolektivní systém se svým velmi specifickým postavením daným zákonem a s tím spojenou kapitálovou a informační silou chtěl v sektoru zpracování elektroodpadu soutěžit s ostatními standardními subjekty, které nemají tuto zásadní zákonnou výhodu, vnímáme jako velmi problematickou.

Kolektivní systém (KS) je subjekt, který byl zřízen za účelem systémového financování plnění zákonných cílů povinných osob. Taková byla role KS od prvního ukotvení v zákoně. V ČR je (byl) rozvinutý trh zpracovatelů elektrozařízení. Tito do svých technologií investovali nemalé částky a mají mít možnost standardně soutěžit o zakázky na zpracování elekroodpadu. Pokud by do standardního tržního prostředí chtěl vstupovat KS se svou specifickou zásadní konkurenční výhodou (např. příjmy poplatků ze zákona), je zřejmé, že tržní prostředí to silně naruší a vede to k monopolizaci sektoru, což je nepřípustné.

Navíc KS má být ze zákona neziskový, proto je velmi diskutabilní jeho možné působení v sektoru podnikání (zpracování elektro) za účelem zisku. Je zcela nepodstatné, zda by to činil přímo KS nebo jeho dceřiná společnost, či jiná jím zřízená či zprostředkovaně ovládaná firma. Výsledek bude vždy stejný.

Nová legislativní úprava by naopak určitě měla přesněji definovat omezení působení KS jen na jeho skutečný účel, tedy systémové financování plnění cílů sběru a zpracování elektroodpadu. Dále by bylo vhodné, aby nový zákon konečně jasně definoval kontrolu finančních toků spravovaných kolektivními systémy a jejich transparentnost, včetně toho, na co mohou být zákonem vybírané poplatky využívány. Je třeba si uvědomit, že v podmínkách ČR se jedná řádově o miliardy Kč."


Dalšími přispívateli do této odborné diskuze Odpadového fóra byli:

Petr Kratochvíl, Ecobat, s.r.o.

Jiří Pejčoch, D+P Rekont, s.r.o.

Tereza Ulverová, Elektrowin, a.s.

Jan Kořán, KT Advokátní kancelář, s.r.o.

Jan Vrba, Asekol, s.r.o.

Jan Vladík, Retela, s.r.o.

Petr Janda, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

Pavel Bartoš, Hospodářská komora ČR

Martina Vrbová, Eko-kom, a.s.

Hana Pacáková, KÚ Jihočeského kraje

 

Celý text polemiky je uveden v čísle 12 časopisu Odpadové fórum a rozhodně stojí za přečtení. Závěr už bude na každém čtenáři. Po přečtení jednotlivých příspěvků širokého spektra dotázaných se nicméně jeví jako poměrně jasný. Uvidíme, jak se to projeví na právě probíhajících pracích na této části nové odpadové legislativy.

 

Stanoviska Úřadu pro hospodářskou soutěž k aktivitám KS a AOS (k dispozici rovněž stránkách ÚOHS):

stanovisko-Uohs-1.pdf [ 422.95 kB ]

stanovisko-Uohs-2.pdf [ 227.81 kB ]

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Příspěvek ČAOH do polemiky OF k aktivitám některých kolektivních systémů a potřebným změnám legislativy

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis