Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu 29.03.2017 | kategorie: Aktuality

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Prvních devět měsíců trvání projektu Třídíme v Hradci, který odstartoval v dubnu roku 2016, s sebou přineslo registraci 4690 uživatelů, což představuje 52 % do projektu zapojených rodinných domů na území města. V drtivé většině mají lidé zájem o plastové nádoby, a to jak pro třídění plastů, tak pro papír. Statistiky za rok 2016 evidované Hradeckými službami (člen ČAOH) jasně ukazují, že za rok 2016 vyprodukovalo město Hradec Králové o 1236 tun směsného zbytkového odpadu méně než v roce předchozím.

V těchto dnech začne rovněž Hradečanům sloužit také nový interaktivní web, kde lze pohodlně upravovat počty nádob. Novinkou je také zasílání upozornění na e-mail o svozech papíru a dalších komodit v předstihu.

Již brzy to bude rok, co funguje v Hradci Králové odpadový projekt Třídíme v Hradci. Stěžejní změnou, kterou Hradečané zejména okrajových čtvrtí města a rodinných domů od doby registrace do projektu pocítili, bylo prodloužení intervalu svozu zbytkových odpadů a instalace tisíců kusů nádob na třídění odpadů přímo u jednotlivých nemovitostí. Z celkového počtu 4690 do projektu registrovaných uživatelů má pro třídění plastů k dispozici plastovou nádobu více než 95 %, necelých pět procent využilo plastový pytel. Papír třídí z registrovaných uživatelů do plastových nádob přes 93 % občanů, zbytek využívá k jeho třídění plastový pytel.

„U obyvatel rodinných domů zahrnutých do projektu došlo oproti průměru posledních pěti let k navýšení množství vytříděných papírů o 20,8 %, u plastů o 61,8 % a biologicky rozložitelného odpadu o 14,72 %. Zároveň došlo k významnému snížení netříděného, tedy směsného odpadu, a to o významných 51,6 %, popisuje srovnání stavu Radek Sokol, ředitel Hradeckých služeb a odpadový hospodář města. Dodává, že i přes zapojení 52 % rodinných domů ve městě, v nichž žije cca 13,4 tis. obyvatel což je pouze 14,2 % z celkové populace, je vliv tohoto záměru velmi významný.

Z evidence množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného městem v roce 2015 a 2016 je zřejmý meziroční pokles, a to o 1236 tun. „Znamená to, že o 1236 tun méně směsného zbytkového odpadu bylo vloni díky projektu a aktivnímu třídění odvezeno na skládku. S městem budeme i nadále hledat cestu jak i nadále objem zbytkového odpadu končícího na skládce či ve spalovně snižovat. Státem připravované budoucí výrazné zdražení v oblasti nakládání s odpadem by se tak díky těmto opatřením mělo samotných lidí dotknout co nejméně,“ vysvětlil Radek Sokol.

„Nejdůležitější cestou vedoucí k dalšímu snižování produkce netříděných odpadů je i změna návyků a přístup obyvatel k třídění odpadů. V celkové produkci odpadů nelze asi očekávat kvůli konzumnímu způsobu života významný pokles, lze však proto vytvářet podmínky a prostředí. O to ve spolupráci s Hradeckými službami usilujeme a výsledky ukazují, že se v této oblasti zatím daří. Naše snaha je zaměřena především na školní děti. U nich je to snazší, než měnit zvyky jejich rodičů,“ říká Zdeněk Fink, primátor města.

Pro větší komfort uživatelů registrovaných v systému a pro lepší informovanost obyvatel přišly v uplynulých dnech Hradecké služby s obměnou webových stránek. Velmi jednoduše a snadno mají občané nyní možnost prostřednictvím registrace upravit druhy a počty nádob na svoz plastu, papíru a bioodpadů a brzy také nádoby na směsný komunální odpad. Novinkou je přehledná mapa se zobrazením veřejně přístupných nádob na sběr tříděných odpadů https://www.tridimevhradci.cz/mapa-kontejneru. Zcela nově je zpracována sekce Harmonogram svozu odpadu, kde se obyvatelé dozvědí termíny pro všechny ulice ve městě. „Jelikož bychom lidem rádi usnadnili orientaci v termínech svozu, zejména u papíru, který se sváží pouze 1x za měsíc a není jednoduché si zapamatovat termíny, zaregistrovali jsme všechny uživatele, kteří nám poskytli svojí e-mailovou adresu k zasílání upozornění na termíny svozu. Vždy jeden den dopředu jim tak přijde upozornění na to, že následující den se odváží v jejich ulici papír,“ vysvětluje novinky webu Radek Sokol.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využítím tiskové zprávy Magistrátu města Hradec Králové


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci \"Novinky emailem\"

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (29%)
 • Ne (20%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis