Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Recyklace odpadů v praxi 04.09.2016 | kategorie: Aktuality

Recyklace odpadů v praxi

Společnost RUMPOLD s.r.o., člen České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), je jedním ze zpracovatelů vyřazených odpadních chladících zařízení v České republice. Společnost RUMPOLD pro zpracování lednic využívá mobilní technologii společnosti SEG Umwelt-Servis GmbH Mettlach.

Recyklace odpadů je jedním z hlavních cílů odpadového hospodářství nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii. Z celkové produkce odpadů v ČR, která ročně činí cca 30 milionů tun se odpadových firmám dle údajů ze Statistické ročenky MŽP daří zrecyklovat či znovu využít cca 80 % všech odpadů.

Svým dílem k recyklaci uvedených odpadních materiálů a výrobků přispívá i zpracovatelská činnost společnosti RUMPOLD. V tomto případě jde konkrétně o recyklaci směsných plastů s obsahem neželezných kovů a namletého polyuretanu z izolací skříní, čili PUR. Z těchto odpadů jsou ve finále vyráběny suroviny pro další výrobu finálních výrobků z recyklovaných materiálů (viz obrázky pod článkem).

 

Popis technologie

Součástí technologie SEG je centrum pro třídění a úpravu hodnotných surovin vznikajících při zpracování lednic. Jsou zde tříděny a dále upravovány dvě komodity vznikající při zpracování lednic: směsné plasty s obsahem neželezných kovů a namletý polyuretan z izolací skříní, čili PUR.

Směs plastů a neželezných kovů prochází postupně magnetickým separátorem a separátorem nemagnetických kovů, kde se oddělí zbytky kovové frakce od plastů. Dále mlýnem, kde se plasty namelou na velikost do 10 mm nutnou pro další operace rozplavování a větrného třídění, které oddělí čistý polystyren (PS).

Takto namletý a vyčištěný PS přichází do extruderu, ve kterém se poslední zbytky plastů s odlišným stupněm tavení oddělí a výstupem jsou vločky čistého PS regranulátu, který je dodáván plastikářům k výrobě nových výrobků.

Směs neželezných kovů je vedena přes speciální mlýn, který nadrcené plíšky a trubičky hliníku a mědi zhutní do kulovitých útvarů a v dalším třídícím zařízení je tato směs roztříděna na čistý hliník a čistou měď.

Průměrné zastoupení hodnotných surovin ve směsi plastů a neželezných kovů udává následující tabulka:

PS

Al

Cu

Fe

Ostatní

43%

13,5%

1%

5,5%

37,2%

 

Vracíme suroviny do dalšího oběhu

Firma RUMPOLD má jistotu, že směsný materiál, který dodá spol. SEG, bude kvalitně vytříděn a že polystyren, hliník, měď i železo se dostanou do surovinového oběhu.

Zpracování PURu je ukázkový příklad dalšího účelového využití produktu, vznikajícího při zpracování lednic. Firma SEG z něj vyrábí výrobek pod jménem EKO-Pur ve třech zrnitostech a to granulát hrubý, granulát jemný a prášek. Vzhledem k vyráběným třem zrnitostem je vhodný k širokému spektru využití všude tam, kde by mohlo dojít k ohrožení životního prostředí únikem olejů, ropných produktů i barev. SEG jej již mnoho let uplatňuje v zemích Evropské Unie a firma RUMPOLD je kmenovým dodavatelem PURu k výrobě tohoto výrobku. Je samozřejmostí, že všechny tyto výrobky jsou certifikovány.

Technická data jsou uvedena v tabulce:

 

EKO-Pur hrubý

EKO-Pur jemný

EKO-Pur prášek

Materiál

100% recyklovaný polyuretan

Měrná hmotnost

450 g/l

430 g/l

220 g/l

Jímavost

0,73 l oleje/kg

0,93 l oleje/kg

2,2 l oleje/kg

Váha pytle

16 kg

16 kg

6,8 kg

Úspora CO2

4 t

4 t

1,7 t

 

ČAOH sdružuje širokou řadu společností, které se zaměřují na svoz, třídění, zpracování, recyklaci a další formy využití odpadů. Jednou z nich je i RUMPOLD. Společnost RUMPOLD je na základě svých dlouholetých zkušeností přesvědčena, že úzkou spoluprací se společností SEG přináší do České republiky nejenom špičkovou technologii, ale i možnost maximálně využívat všechny komodity vzniklé při jejich zpracování. Komodity jsou vraceny ve formě čistých surovin (plasty, železné i neželezné kovy) znovu do výroby a vytváří tak nové výrobky s efektem ochrany klimatu, což názorně dokládá výše uvedená tabulka technických hodnot.

 

Obrázky:

magnetický separátor

extrudér

regranulát

příklady výrobků z recyklovaného PS

mlýn na neželezné kovy

výroba Ekopur + Ekopur

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, ČAOH (www.caoh.cz) s využitím podkladů společnosti RUMPOLD, člena ČAOH

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci \"Novinky emailem\"

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Recyklace odpadů v praxi

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (29%)
 • Ne (20%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis